Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

30/08/2021

Covid : Việt Nam thiếu vốn đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn

Võ Hàn Lam - VOA tiếng Việt

Việt Nam đối mặt với khủng hoảng vốn đầu tư

Võ Hàn Lam, VNTB, 30/08/2021

Giãn cách kéo dài tạo cú đổ domino dây chuyền ?

Số liệu kinh tế – xã hội tháng 8 vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho biết, tốc độ tăng vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước tháng Tám giảm 7,1% so với tháng Bảy, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số dự án đầu tư nước ngoài tính đến 20-8-2021 đăng ký cấp mới giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2020.

khunghoang1

Hiện tại bình quân mỗi tháng cả nước có trên 10 ngàn doanh nghiệp… rút lui.

Trong tháng 8-2021, cả nước có 5.761 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 68 ngàn tỷ đồng và số lao động đăng ký 43,4 ngàn người, giảm 34,1% về số doanh nghiệp, giảm 44,6% về vốn đăng ký và giảm 39,1% về số lao động so với tháng 07/2021 ; giảm 57% về số doanh nghiệp, giảm 76,5% về số vốn đăng ký và giảm 54,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước, và giảm 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Những gắng gượng cuối cùng chờ kết thúc giãn cách ?

Trong tháng 8, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so với tháng trước, và giảm 19,1% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 6.441 doanh nghiệp, giảm 34,9% so với tháng trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 3.118 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 2.511 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 812 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Cũng trong 8 tháng năm nay, có 85,5 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020, bao gồm : 43,2 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm trước ; 30,1 ngàn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 24,5% ; 12,2 ngàn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 17,8%. Trung bình mỗi tháng có gần 10,7 ngàn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tính đến ngày 20-8-2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.135 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 11,33 tỷ USD, giảm 36,8% về số dự án và tăng 16,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 639 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 4,98 tỷ USD, tăng 2,3% ; có 2.720 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 2,81 tỷ USD, giảm 42,9%, trong đó, có 1.092 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 1,75 tỷ USD và 1.628 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,06 tỷ USD.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm 2021, ước tính đạt 11,58 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp Việt chuyển vốn ra nước ngoài ?

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 8 tháng năm 2021 có 40 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 150,1 triệu USD, giảm 31,3% so với cùng kỳ năm trước ; có 13 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm 424,9 triệu USD, gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) đạt 575 triệu USD, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xem ra một lần nữa, vấn đề quản trị quốc gia trong đại dịch cần được lưu tâm hàng đầu. Bởi, quản lý khủng hoảng là một phần quan trọng của quản trị quốc gia.

Xử lý khủng hoảng thế nào, thành công hay không, phản ánh chính xác trình độ quản lý quốc gia của một chính quyền ; trong đó đặc biệt là nền tảng vững chắc về chính trị, kinh tế, xã hội và hệ thống vận hành hiệu quả của Việt Nam lâu nay có đúng như những gì mà người ta vẫn thấy tuyên truyền trên báo chí ?

Võ Hàn Lam

Nguồn : VNTB, 30/08/2021

*********************

Nhiu doanh nghip gp muôn vàn khó khăn vì dch, kiến ngh chính ph Việt Nam h tr

VOA, 30/08/2021

Mt nhóm hơn 10 doanh nhân Vit Nam mi đây đăng lên mng mt thư ng, kêu gi 5.000 ch ký ng h đ đ ngh chính ph giúp đ các doanh nghip gp khó khăn thi đi dch.

khunghoang2

Hàng hóa khan hiếm mt s nơi thuc Thành phố Hồ Chí Minh do đi dch làm gián đon sn xut, kinh doanh ; tháng 8/2021.

Được đăng hôm 29/8 trên trangavaaz.org, mt trang quc tế chuyên dành cho các cuc vn đng online, thư kiến ngh - nhm đến nhng người nhn là Th tướng Phm Minh Chính và 6 b trưởng - trình bày rng tt c các doanh nghip va và nh, đc bit là min nam, ang đi mt vi muôn vàn khó khăn do đi dch din biến phc tp và kéo dài".

Bc thư lưu ý rng các doanh nghip va và nh chiếm gn 98% tng s doanh nghip c nước.

Nhóm 11 doanh nhân chp bút bc thư, là ch mt s công ty như AA Transport, BizUni, Vit Tinh Anh, Dom Capital, Đi Phúc Land, C May group, lit kê ra nhng vn đ to ln mà đa s các doanh nghip va và nh đang gp phi.

Đó là h phi ngng hn hot đng sn xut kinh doanh hoc hn chế hot đng ; chi phí tăng cao do nhng phát sinh v xét nghim, lo ăn cho người lao đng khi c duy trì hot đng ; tuy tm dng hot đng, vn phi tr chi phí mt bng, kho bãi, bo him xã hi, lương ; nhiu doanh nghip chng kiến doanh thu tr v con s 0.

Thư kiến ngh - thu hút được gn 2.000 ch ký vào ti 30/8 - nêu ra mt lot nhng điu mà các doanh nghip "xin chính ph h tr".

Đng hàng đu là li đ ngh chính ph cho doanh nghip tm ngng đóng bảo hiểm xã hội ít nht đến 6 tháng sau khi công b hết dch, không pht các doanh nghip không có kh năng đóng bảo hiểm xã hội trong thi k đi dch, và min gim 100% phí bảo hiểm xã hội ca doanh nghip và người lao đng trong thơi gian đi dch phi ngng hot đng và giãn cách xã hi.

Các doanh nghip tiếp đến kiến ngh được min thuế VAT trong năm 2021, gim 50% thuế VAT trong 2 năm kế tiếp 2022-2023, gim 50% thuế thu nhp doanh nghip phi np ca năm 2021 và gim 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm lin k t khi công b hết dch. H cũng đ ngh được chp nhn ghi vào s sách tt c các loi chi phí phát sinh vì đi dch mà doanh nghip phi b ra.

Bên cnh đó, nhng người tham gia thư kiến ngh kêu gi cn phi có gói ưu đãi lãi sut cho doanh nghip ti thiu 4% cho giai đon t ngày 1/8/2021 đến 12 tháng sau công b hết dch. H cũng đ ngh thc hin chính sách khoanh n, giãn n - c gc và lãi - đi vi các doanh nghip phi tm ngng hot đng và gp khó khăn không có kh năng thanh toán do đi dch kéo dài. Đi vi các doanh nghip còn li, bc thư nêu ra kiến ngh rng cn khoanh n gc và gim lãi sut t 2-3% k t 1/8/2021 đến 6 tháng sau khi chính ph công b hết dch.

Ngoài các kiến ngh v h tr nêu trên, các doanh nghip "khn thiết kêu gi" chính ph và các b xây dng l trình đ các doanh nghip có th dn hot đng tr li.

Trước mt, h đưa ra đ xut khái quát rng người lao đng được phép đến văn phòng, công ty, nhà máy đ làm vic khi đã tiêm 1 mũi, và được phép di chuyn đến các tnh khác đ làm vic sau khi tiêm đ 2 mũi, song song vi đó là thc hin nghiêm túc các bin pháp giãn cách, phòng nga gi tt là 5K.

Thư kiến ngh ca các doanh nghip va và nh xut hin thi đim thông tin v dch bnh Vit Nam ngày càng tr nên bi quan vi s ca lây nhim và t vong mi lúc mt tăng trong đt dch mi nht bt đu vào cui tháng 4.

Đến ngày 30/8, Vit Nam chng kiến hơn 11.000 người t vong vì dch trong khi tng s ca nhim lên đến gn 450.000 người.

Nhiu bin pháp phong ta, giãn cách nghiêm ngt nhiu tnh thành, đc bit ti tâm dch là thành ph H Chí Minh cùng vi 22 tnh, thành khác, làm gián đon nghiêm trng hot đng sn xut, kinh doanh, và vn ti, dn đến vic nhiu doanh nghip không còn cm c được.

Tng cc Thng kê ca Vit Nam cho biết trong 8 tháng qua có 85.500 doanh nghip ri khi th trường trong nước, trong đó, 43.200 doanh nghip tm ngng kinh doanh có thi hn, hơn 30.000 doanh nghip ch làm th tc gii th, và 12.200 doanh nghip hoàn tt th tc gii th. Tính trung bình, mi tháng có gn 10.700 doanh nghip rút khi th trường.

Trong cùng thi gian, c nước có 81.600 doanh nghip đăng ký thành lp mi, ít hơn đáng k so vi s doanh nghip rút ra.

Nguồn : VOA, 30/08/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Võ Hàn Lam, VOA tiếng Việt
Read 183 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)