Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

09/11/2021

Tổ chức du lịch mùa bão lũ : ngớ ngẩn và lố bịch !

Diễm Thi

Đại biểu quốc hội đề nghị tổ chức du lịch mùa bão lũ : ngớ ngẩn và lố bịch !

Hôm 8 tháng 11, ti phiên tho lun ti Quc hi v kết qu thc hin kế hoch phát trin kinh tế-xã hi năm 2021, đi biu Nguyn Minh Tâm thuc đoàn Qung Bình cho biết, S Du lch tnh này đang nghiên cu mô hình du lch mùa thiên tai đ kích thích nhu cu du lch ca người dân b nén trong nhiu tháng qua do đi dch Covid-19. Bà Tâm cho rng, du lch trong mùa bão lũ s là nhng tri nghim đáng có trong cuc đi mi người.

dulich1

Ngập lụt ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ngày 3 tháng 10 năm 2016. AFP

Nhiu phân tích cho rng thiên tai ti Vit Nam, đc bit là min Trung, nhng năm gn đây ngày càng trm trng do phá rng và làm thy đin. Năm ngoái, min Trung b đt lũ chng lũ, bão chng bão liên tiếp trong hai tháng 10 và 11.

S liu năm 2020 ca Ban ch đo phòng chng thiên tai quc gia cho thy, thiên tai đã làm 357 người chết và mt tích, 3.429 nhà sp và 333.084 nhà b hư hi, tc mái ; trên 198.000 ha lúa và hoa màu b thit hi ; 52.000 con gia súc, 4,1 triu con gia cm b chết, cun trôi... Tng thit hi v kinh tế gn 40.000 t đng.

Vi phát biu ca n đi biu Quc hi đoàn Qung Bình, nhiu người cho rng đi du lch đến Qung Bình vào mùa bão lũ là vui chơi trên ni đau kh ca đng loi, ly ni kh đau ca đng loi làm thú vui chơi cho mình.

Ông Phương Thun, mt người thích đi du lch khp nơi đ chp nh phong cnh Vit Nam, nói vi RFA ti ngày 8 tháng 11 :

"Mùa đó ai mà đi du lch. Nước ngp lênh láng mà đi gì. Sau này lũ lt nng hơn thi xưa vì người ta phá rng phá núi. Nước lũ mt phn là do phá rng, mt phn là do các đp thy đin x lũ. Tôi nghĩ, nếu đi du lch mùa lũ chng qua là nhng người thích mo him hoc thích nhng cái gì khác l. H mun chng kiến nhng gì xưa nay h chưa thy thì h đi, ch bình thường không ai đi đâu.

Nếu mình du lch trong mùa bão lũ thì không còn thy thú v gì na hết vì thy người dân nơi đó kh s. Nhà sp, người dân thì đói meo đói mc ai mà đi chơi cho được. Nếu đi làm t thin thì ráng mà đi đ giúp dân nghèo thôi. Ai mà đi chơi !"

Theo bà Nguyn Minh Tâm, do nh hưởng ca dch bnh Covid-19 nên ngành du lch b nh hưởng rt nng n. Dù min Trung đang bước vào mùa bão lũ nhưng vic t chc du lch là điu cn làm vì "trong nguy có cơ", phi tìm ra nhiu gii pháp đ khc phc khó khăn. Gii pháp ưu tiên đó là ban hành các chính sách và trin khai các bin pháp an toàn đ to s tin tưởng cho khách du lch.

Ông Phm Bá Vinh, Giám đc Công ty C phn Du lch Qung Bình chia s suy nghĩ ca ông vi RFA sáng ngày 9 tháng 11 :

"Qung Bình thì ch Đng Phong Nha thôi ch ngoài ra cũng chng có gì. Các nhà th, nhà chùa thì cũng là bình thường. Bây gi đang là mùa lũ, do đó vic đón khách vào Phong Nha ch là hãn hu. Không ai dám vào. Đến hết tháng 11 thì mi vic mi tr li bình thường. Người ta còn phi coi con nước vì ch sau mt đêm mưa, nước ra ca hang nguy him lm. T chc du lch vào mùa bão thì không an toàn nên không ai dám t chc mà có t chc thì khách cũng không ai dám đi.

Du lch Qung Bình thì mi năm ch được sáu hoc by tháng là yên n, còn li lo tránh mưa, tránh bão là chính. Mùa mưa lũ thì không ai dám đi du lch hết vì nước sông dâng lên cao, nước trong hang đng x ra. Thuyn bè cũng không ai dám đi. Người phc v không dám đi thì bn thân khách hàng cũng b thit.

Đến Qung Bình thì th nht là tham quan hang đng, th hai là tm bin, ngh ngơi thư giãn. Đó là hai đim chính. Bin Nht L thì ch tm được vào mùa không mưa bão, không lnh mà thôi".

dulich2

Hình chp hôm 1/12/2015 : người dân đa phương đi qua sông vào Công viên Quc gia Phong Nha - K Bàng tnh Qung Bình. AFP

Đng Phong Nha nm trong vườn Quc gia Phong Nha - K Bàng, là di sn thiên nhiên thế gii được UNESCO công nhn, thuc xã Sơn Trch, huyn B Trch, tnh Qung Bình.

Sau khi vườn quc gia này được công nhn là di sn thế gii, chính quyn tnh Qung Bình chính thc b sung ngành du lch là mt trong bn ngành kinh tế mũi nhn ca đa phương.

Đu năm nay, tnh Qung Bình trin khai kế hoch đưa du lch tr thành mt trong nhng khâu đt phá đ thúc đy tăng trưởng kinh tế, xã hi bn vng và chuyn dch cơ cu kinh tế. Xây dng và đnh v thương hiu du lch Qung Bình gn vi nhng hình nh ch đo, đc đáo, mang đm bn sc bng các hình thc du lch khám phá thiên nhiên, du lch hang đng, du lch văn hóa, lch s, du lch th thao, ngh dưỡng cao cp. Kế hoch đ ra mc tiêu Qung Bình là đim đến hàng đu ti Vit Nam và trung tâm du lch mo him ca khu vc Đông Nam Á.

Tuy vy, theo nhn đnh ca nhiu người trong ngành, du lch Qung Bình ch khai thác được vào nhng tháng không mưa lũ.

Anh Hi, mt hướng dn viên du lch tnh này cho hay :

"Hin ti thì Qung Bình đang vào mùa mưa bão, nước sông nước sui đang dâng lên. Hết tháng 11 mi hết mùa mưa bão. Mun du lch Qung Bình thì phi chn thi đim t tháng 12 tr đi cho ti tháng 9 hàng năm thì thi tiết phù hp hơn. T tháng 9 ti tháng 11 thì không nên đi vì nếu gp cơn bão thì c ngày phi trong khách sn.

Cũng có người t chc nhưng mà ít lm bi vì có mt s hot đng như chèo thuyn kayak trên bin không th thc hin trong nhng ngày mưa ln. Nó không an toàn. Mùa lũ có nhng ch nước chy xiết không đi được nên phi ch giáp xuân thì lúc đó hết mưa lũ, ch có mưa xuân thì mi t chc du lch được. Ch mùa này đường ngp, st l thì không có cách nào di chuyn được".

Mt s người dân khi trao đi vi RFA v "mô hình du lch mùa thiên tai" ca S Du lch Qung Bình đu cho rng, các quan chc bây gi có nhng ý tưởng hết sc ng ngn, l bch. Bao nhiêu năm qua, dường như người dân không còn quan tâm nhiu đến nhng phát ngôn sai lch, ng ngn như thế na.

Vào ngày 7 tháng 12 năm 2013, trong bui tiếp xúc c tri qun Hoàn Kiếm, Hà Ni, Tng bí thư ĐCSVN Nguyn Phú Trng khi đ cp đến vn nn tham nhũng đã nói : ến Đường Tăng đi ly kinh cũng phi hi l, bước chân sang nước Pht đã phi hi l nên chúng ta phi sáng sut".

Đu năm hc 2019/2020, B trưởng giáo dc Phùng Xuân Nh li phát biu : "Năm nay ngành giáo dc phi xác đnh vic dy người, dy đo đc, li sng, giá tr sng, k năng sng cho hc sinh ưu tiên hàng đu".

Ngay khi nghe câu nói này, mng xã hi tràn ngp nhng câu châm biếm như : "Chc b trưởng cũng nên được con người đm nhim !" ; "Còn Phùng Xuân Nhạ thì mọi lời tốt đẹp về giáo dục đều vô nghĩa !"...

Mi đây nht là câu nói ca Ch tch quc Hi Vương Đình Hu trong phiên hp th tư ca y ban Thường v Quc hi vào chiu 12 tháng 10 năm 2021 : "Tin trong dân còn nhiu, làm sao đ huy đng được vào sn xut".

Diễm Thi

Nguồn : RFA, 09/11/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Diễm Thi
Read 231 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)