Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

27/05/2017

Bóc băng vụ Đồng Tâm giúp 'yên dân'

Khánh An

"Bóc băng" cuộc đi thoi gia Ch tch UBND Hà Ni vi người dân Đng Tâm đáp ng nhu cu v tính minh bch, đng thi có tác dng "v yên dân" bng s "thành tâm" ca chính quyn, theo nhn đnh ca mt nhà quan sát chính tr Vit Nam đi vi đ ngh ca đi biu Quc hội Lưu Bình Nhưỡng.

dongtam1

Một cnh sát cơ đng cúi ly người dân làng Đng Tâm sau khi được th ra vào ngày 22/4/2017.

Tại phiên tho lun ngày 25/5, đi biu Lưu Bình Nhưỡng, y viên Thường trc ca y ban Quc hi v các vn đ xã hi, đ ngh "bóc băng" cuc đi thoi gia Ch tch UBND Hà Ni Nguyn Đc Chung vi người dân Đng Tâm, ch không ch cung cp nhng báo cáo thường l, đ các đi biu có th "nhìn mt cách đy đ, đa din v vic".

Ngày 15/4, dân làng Đồng Tâm, huyn M Đc, Hà Ni, đã rào làng và bt giam 36 cán b xã và cnh sát cơ đng sau khi gii hu trách bt c ông Lê Đình Kình, người đi din cho dân làng để thương thuyết vi chính quyn v vic thu hi, cưỡng chế đt.

Ngày 17/4, Luật sư Trn Vũ Hi, Lut sư Nguyn Hà Luân và Lut sư Lê Văn Luân đã đến Đng Tâm đ tìm hiu v vic và giúp dân trao đi vi Ch tch UBND Hà Ni Nguyn Đc Chung qua đin thoại.

Sau khi không xuất hin ngày hôm sau như trông đi ca dân, ngày 22/5, ông Nguyn Đc Chung đến Đng Tâm gặp mt s đi din dân làng.

Trao đổi vi VOA, Luật sư Trn Vũ Hi cho biết bui gp g th hai có s hin din ca báo chí nên ni dung đã được công khai. Còn cuc đi thoi đu tiên qua đin thoi gia ông Chung và người dân thì ni dung tóm tt ch được công b trên trang Facebook cá nhân ca mt s lut sư.

Luật sư Trần Vũ Hi nói : "Bóc băng như thế thì ch na ngày là xong. Ít nht là đ cho các đi biu Quc hi, chính quyn biết rõ thc hư cuc đi thoi như thế nào và ý kiến ca người dân như thế nào".

Tại phiên tho lun ca Quc hi, Đi biu Lưu Bình Nhưỡng nhn xét rng do công tác tiếp dân, gii quyết khiếu ni còn yếu kém nên đã dn đến nhiu v khiến kin tràn lan, đc bit là v Đng Tâm. Ông đ ngh phi bóc băng v vic đ các đi biu Quc hội biết và giám sát vic này.

Tuy nhiên, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, mt nhà quan sát và bình lun ca Vit Nam, cho rng vic lên tiếng ca Quc hi lúc này là "quá mun", thay vì phi có s đng cm "nhiu hơn hn" và "sm hơn hn" đi vi người dân.

Ông nói : "Chuyện này l ra phi làm ngay t đu. Phi công khai hóa, minh bch hóa ngay t đu. Không có gì phi giu giếm c, đc bit sau khi ông Chung đã có bn kết coi như gián tiếp thú nhn s sai lm ca chính quyn".

Đề ngh ca Đi biu Lưu Bình Nhưỡng được đưa ra 1 tun sau khi Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tuyên b trong mt cuc hp ngày 18/5 rng Đng "không s đi thoi, không s tranh lun, c sát ý kiến khác nhau đ tìm ra chân lý".

Theo Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, vic chính quyn cho ti nay không công b tiến trình thanh tra v Đng Tâm, đc bit là nhng thông tin liên quan đến ông Lê Đình Kình, cho thy s "thiếu thành tâm" trong vic gii quyết v vic và c tính kh thi ca ch trương đi thoi ca Đng.

"Rất thiếu thành tâm và nó liên quan đến c ch trương đi thoi ca Đng va ri nêu ra. Tôi cho rng nếu như đi vi Đng Tâm mà không th gii quyết được, khi h đã thế đường cùng ri, thì làm sao có thể đi thoi vi trí thc ? Làm sao có th gii quyết được nhng vn đ khúc mc ln hin nay như Lut Đt đai, s hu đt đai tư nhân hay nhng vn đ khác ?", Tiến sĩ Phm Chí Dũng nhn đnh.

Nhà quan sát thời s Vit Nam cho rng vic bóc băng vụ Đng Tâm s mang li nhiu li ích trước mt và lâu dài. Ngoài cung cp cơ s cho vic phân tích, đánh giá, gii quyết nhng khúc mc ca v vic, công b toàn văn cuc đi thoi còn có tác dng "v yên dân", khôi phc phn nào nim tin đã mt ca người dân vào s minh bch ca chính quyn.

Trong cuộc phng vn vi VOA, Luật sư Trn Vũ Hi nói ông hài lòng vì Đng Tâm không xy ra "mt biến tướng quá xu" như nhiu người lo ngi, nhưng ông cho biết phi 1 tháng na mi có th biết được liu quyn li ca người dân làng có được đm bo hay không.

Khánh An

Nguồn : VOA,26/05/2017

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Khánh An
Read 1184 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)