Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

19/09/2022

Nếu ngồi vào ghế Chủ tịch nước, họ Tô sẽ không chỉ dừng ở việc bắt bớ người !

Lê Hải Triều

Nếu Tô đi tướng thành công "ngi tót" vào ghế Ch tch Nguyn Xuân Phúc, biết đâu h thng loa phường s được kéo v tn tng h dân. Th đô Hà Ni s có thêm "Qung trường An ninh" thay cho cái qun th "l nh" trên đường Trn Nhân Tông. Lúc by gi Ch tch nước Tô Lâm s không dng li các v bt b người hay thay h chiếu.

tolam1

Nếu trong "b T" mi ca Vit Nam (do ông Tô Lâm thao túng) li quyết đnh sp hàng sau Trung Quc, Nga, Bc Triu Tiên, Iran thì chiến lược mi (FOIP) ca M và phương Tây nhiu kh năng b nh hưởng.

Bt mt người da muôn người

Ngày 15/9, ti y ban Thường v Quc hi (Hà Ni), B trưởng Công an Tô Lâm đưa ra mt nhn đnh : x"mt v án thôi mà cnh tnh c mt lĩnh vc, c mt vùng" (1). Chưa rõ có phi vì nhn đnh như thế nên va qua, B Công an đã cho bt ông Bùi Tun Lâm, người tng nhi đng tác ca "thánh rc mui" Salt Bae, khi ông ta phc v món bò dát vàng cho ông Lâm b trưởng ? V bt b này đã gây nên nhiu dư lun ln ln, va ngc nhiên, va không ngc nhiên.

Không ngc nhiên, vì mt x mà Đng Cng sn đng trên c Hiến pháp thì chuyn gì cũng có th xy ra. Còn ngc nhiên là vì không ng s nh mn ca nhng người cng sn li ln đến thế. Nhà báo t do Jackhammer Nguyn tng đ cp đến vn đ này hi ha sĩ h Bùi b cưỡng chế suýt phi đt hết tranh ca mình, qua bài viết "Bo lc và thù vt ca cng sn qua câu chuyn ông Bùi Chát". Lý do là vì Bùi Chát trước đây thường hay có ý kiến phn bin xã hi, nên đng hn ông. Nay ông Lâm bún bò "c gan" nhi ông Lâm b trưởng xơi bò dát vàng, cho nên ông Lâm b trưởng cũng hn ! (2)

Nhưng ngoài chuyn nh mn, có th thy thêm vài điu thú v đng sau v bt b này. Th nht, quyn lc ca ông Lâm xơi bò dát vàng rõ ràng đang lên. Có li đn, ông Lâm có kh năng thay thế ông Nguyn Xuân Phúc. Th hai là "phong trào chng đi" trong nước dường như đã cn kit, đến ni cơ quan Công an không có gì làm, phi đi bt nhng người vô hi như ông Lâm bún bò.

Tướng Lâm giúp Tng Trng lp k lc

Dù sao Tổng bí thư Nguyn Phú Trng vn mun đ li mt du n lch s sau hơn 10 năm ng mũi chu sào" v trí cao nht ca Đng/Nhà nước. Ông đã b tù được mt cu y viên Bộ Chính trị, đó là ông Đinh La Thăng và mt lô mt lc tướng lĩnh và các y viên Trung ương. Nhưng ông Thăng cũng ch là "tng băng ni", mà bên dưới v này, còn vô s câu chuyn mà người dân, k c các đng viên s không bao gi biết s tht v mt v tham nhũng "kinh thiên đng đa". Nht là chuyn có phi ông Thăng dám "mng m" công khai các nhà thu Trung Quc nên đã phi tr giá đt như vy không ? (3)

Trong quá trình điu tra v Vit Á, có hai im nghn" liên quan đến Tổng bí thư Nguyn Phú Trng mà Tô đi tướng đang tìm mi cách vượt qua đ giúp Tng ch lp k lc. Th nht, hin nay hàng trăm con mt đang đ dn vào cái Huân chương có ch ký ca Tng ch và th hai, rt nhiu dây r lôi ra t v án "siêu quc gia" y li có liên quan mt thiết ti mt tr lý ca Tổng bí thư. Kt mt ni, dù có tr hết tài nghip v thì đi vi Vit Á cũng như nhng v đi án khác, Tô đi tướng ch có th xoay x trong phm vi Vit Nam.

Càng gn đến ngày Hi ngh Trung ương 6, Tng bí thư Nguyn Phú Trng càng phi đi mt vi nhiu đt sóng ngm trong ni b. Đc bit là t đu tháng 9 đến nay, báo chí và các trang mng xã hi tràn ngp tin tc v chuyn Vit Nam sp có tân Tổng bí thư khóa XIII này. Theo đó, thay mt B Chính tr, y viên B Chính tr, Thường trc Ban Bí thư Võ Văn Thưởng va ký "Quy đnh s 80" ca Ban Chp hành Trung ương Đng v phân cp qun lý cán b và b nhim, gii thiu cán b ng c.

Tăng cường "tính tp quyn" cho 18 y viên Bộ Chính trị đ Tổng bí thư Nguyn Phú Trng có th an tâm rút lui khi chính trường. Nhân s cp cao s được Bộ Chính trị chun thun trên tin đ ca mt "chiếu ch" t đâu đó, sau các màn u đá" hu trường. Ghế lãnh đo ti cao ca đng cũng có th là kết qu so kè gia Phm Minh Chính, Vương Đình Hu, Võ Văn Thưởng, và có th thêm mt vài v na. Tuy nhiên, ngay đến c tin đn đoán ông Nguyn Phú Trng s "rút lui khi chính trường", vn phi ch đến "phút 89" mi có kết qu kh tín (4).

Có mt lut bt thành văn trong Bộ Chính trị Đảng cộng sản Việt Nam là : nhng thành viên "B T" dù có bê bi đến đâu thì cũng không bao gi có chuyn đưa ra x công khai, vi lý do là đ gi uy tín cho Đảng cộng sản. Hai trường hp gn đây nht là v b phiếu đnh k lut nhưng bt thành đi vi ng chí Ba X" hi tháng 10/2012 (tc Th tướng Nguyn Tn Dũng) và cái chết m ám ca đương kim Ch tch nước Trn Đi Quang (tháng 9/2018). Đây là hai trường hp st do và là bài hc nhãn tin cho nhng đng chí nào "chưa b l" hay ch "mi b l mt phn".

Liu ông Trng có "x lý" gn được ông Ch tch không ? Chúng ta hãy ch ch vài tun na thôi. Dư lun cho rng, nếu Tổng bí thư thuyết phc được ông Phúc rút lui, thì đó là lý tưởng nht, đ Tổng bí thư có th trao cái ghế Ch tch nước cho Lâm đi tướng, như mt "gii khuyến khích" trong cuc đua nan gii đang din ra. Sau hoc trước khi đó, ông Trng s "truyn ngôi báu ghế Tổng bí thư" cho t rut" ca mình là ông Vương Đình Hu (5).

Đường xa nghĩ ni sau này

Tuy nhiên, nếu Tô đi tướng "ngi tót s sàng" lên ghế Ch tch nước thay ch ca ông Phúc (mà điu này li được Trung Quc chp thun), thì tình hình ni tr ln ngoi giao ca Vit Nam s gp mt s khó khăn. Quan h vi Hoa K ch được trin khai các bước nh. Trung Quc tiếp tc cn tr nâng cp bang giao Vit M lên i tác chiến lược", tiếp tc nm sâu và lũng đon ni b lãnh đo Vit Nam.

Hà Ni nếu do phái "công an tr" chiếm thượng phong, liu có dám hưởng ng "trt t mi" va được tuyên do Trung Nga cm chch ? Campuchia đã rt nhy bén, Hun Sen tuyên b ng h c hai, c "Sáng kiến Vành đai Con đường" (BRI) ln "Chiến lược Indo-Pacific T do và Rng m" (FOIP,) nhưng s không đ bên nào ép c. Thc ra, Hun Sen đang mun "cm c" trc Nam Nam. Vit Nam vn loay hoay gia ngã ba đường và có th thua Campuchia v năng đng tính trong đi ngoi.

Nếu trong "b T" mi ca Vit Nam (do ông Tô Lâm thao túng) li quyết đnh sp hàng sau Trung Quc, Nga, Bc Triu Tiên, Iran thì chiến lược mi (FOIP) ca M và phương Tây nhiu kh năng b nh hưởng. Vit Nam s không rút khi "Khuôn kh Kinh tế ca Indo-Pacific" (IPEF) nhưng có th ch tham gia tng lĩnh vc chn lọc, tránh xa các vn đ an ninh.

QUAD, AUKUS và các "tiu đa phương" khác tiếp tc thách thc trc Trung Nga vào thi "hu Ukraine" nhưng s không có kết ni cht ch vi Vit Nam. Xáo trn sau Trung ương 6 Vit Nam liu có nh hưởng trc tiếp gì đến các Cp cao EAS-17 và APEC-33 hay không, thì chưa ai dám chc. Ni tr trong nước s tiếp tc căng thng hơn vi mt Ch tch và Tổng bí thư (nếu ghế này li rơi vào ông Phm Minh Chính) đu là dân trùm an ninh.

Khi Tô đi tướng thành công "ngi tót" vào ghế ca Ch tch Nguyn Xuân Phúc, biết đâu h thng loa phường s được kéo v tn tng h dân. Ri Th đô Hà Ni s có thêm "Qung trường An ninh" thay cho cái qun th "l nh" trên đường Trn Nhân Tông. Lúc by gi Ch tch nước Tô Lâm s không dng li các v bt b người hay thay đi h chiếu.

Tuy nhiên, mt th chế đc đoán da trên s cưỡng bc s sm b thoái hóa trong mt chu k nht đnh. Bi bo lc luôn hp dn nhng người thp kém v đo đc Ni nghip các bo chúa luôn luôn là nhng k bt lương và h s sm phi tr giá.

Lê Hải Triều

Nguồn : VOA, 19/09/2022

Tham kho thêm :

https://vietnamnet.vn/bo-truong-to-lam-dieu-tra-mot-vu-an-canh-tinh-ca-mot-vung-ca-mot-linh-vuc-2060391.html

https://baotiengdan.com/2022/09/16/tai-sao-ong-lam-xoi-bo-vang-lai-bat-ong-lam-ban-bun-bo/

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90inh_La_Th%C4%83ng

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/decision-of-nguyen-phu-trong-retirement-has-to-wait-09112022093645.html

https://www.youtube.com/watch?v=S0woShAbK24&ab_channel=DTV

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hải Triều
Read 118 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)