Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

28/10/2022

Đại cát

Trần Quốc Việt

Hài

Tập Cận Bình lo lắng hỏi các quân sư về việc Nguyễn Phú Trọng ngỏ ý muốn được sang chầu ngay sau khi Trung Quốc vừa mới kết thúc đại hội.  

daicat0

Ta nghe nói năm trước lão đi kinh lý ở phương nam thì bất ngờ bị đột quỵ khiến chân thì liệt, ngồi thì mang đai.

Tập nói : "Ta mới vừa kết thúc đại hội thành công không biết có nên tiếp lão hay không ?  Lão vẫn còn đi đứng không vững. Chỉ sợ đón tiếp người như thế sẽ báo hiệu nhiều điều xui xẻo cho tương lai của ta và Trung Quốc . Ta nghe nói năm trước lão đi kinh lý ở phương nam thì bất ngờ bị đột quỵ khiến chân thì liệt, ngồi thì mang đai. Các người nghĩ sao có nên đồng ý cho lão qua đây trong lúc này ?"

Mọi người bàn ra tán vào thật lâu nhưng không ai có ý kiến thuyết phục rõ ràng. Chợt một người bước ra thưa với Tập.

"Theo thiển ý của tôi thì đây là một điềm đại cát. Thứ nhất ta mới ép buộc lão Hồ Cầm Đào ra khỏi đại hội một cách ngoạn mục để dằn mặt những kẻ chống đối trong Đảng. Nay đón tiếp lão sang trong lúc này để chứng tỏ uy quyền của Trung Quốc trước những nước chống ta trên thế giới. Họ thấy Việt Nam sợ ta đến như vậy thì ít nhiều họ thêm phần nể sợ ta.

Thứ hai là năm trước lão đi kinh lý phương nam về thì bị liệt chân. Nhưng năm nay đi phương bắc thì không có gì đáng ngại. Cái xui của lão đã qua. Cái hên của ta sẽ đến".

Tập thích thú hỏi : "Hên ở chỗ nào ?"

Người ấy cười đáp : "Lần này lão đi về thì Việt Nam bị liệt chân".

Tập Cận Bình và tất cả mọi người trong phòng đều cười vang đắc chí.

Trần Quốc Việt

28/10/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Quốc Việt
Read 224 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)