Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

27/01/2023

50 năm nhìn lại Hiệp định Paris (1973 – 2023)

Thiện Ý

Vn là câu nói đúng ca c Tổng thống Vit Nam Cng Hòa Nguyn Văn Thiu : ng nghe nhng gì cng sn nói, mà hãy nhìn k nhng gì cng sn làm".

50nam1

"Hip đnh Paris như là tp giy ln, như trò đùa, ký mà chơi, có giá tr như mt bn án t hình chế đ Vit Nam Cng Hòa được thi hành hai năm sau đó".

Ngày 27/1, 50 năm v trước, 1973, Hiệp định Paris v chm dt chiến tranh lp li hòa bình cho vit Nam, được ký kết bi bn bên trong cuc chiến : Hoa K, Vit Nam Cng Hòa, Vit Nam Dân Ch Cng Hòa (tc Cng sn Bc Vit) và Chính ph Cách mng Lâm thi Cng Hòa Min Nam Vit Nam(con đ ca Mặt trận Giải phóng Min Nam, công c thôn tính cng sn hóa Min Nam Vit Nam ca Cộng sản Bc Vit).

Nhân dp này, chúng tôi mun đưa ra mt s nhn đnh v giá tr pháp lý và thc thi ca bn hip đnh này đ cùng rút ra bài hc kinh nghim.

Giá tr y là gì ?

Xin thưa, câu tr li tng quát, đó ch là mt văn kin pháp lý mà các bên ký kết đu biết trước s không bao gi được thc thi. Nói nôm na,đó ch là tp giy ln, có giá tr như mt bn án t hình chế đ Vit Nam Cng Hòa, được Ngoi trưởng Hoa K Henry Kissinger và Lê Ðc Th ca Cng sn Bc Vit hp son ; đ ri hai năm sau đó cưỡng t Vit Nam Cng Hòa vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, vi phm trng trn bn Hip đnh Paris v chm dt chiến tranh, lp li hòa bình cho Vit Nam ; trước s phi tay không thương tiếc ca người bn đng minh Hoa k, và s làm ngơ ca nhng cam kết quc tế bo đm cho vic thc thi hip đnh này.

Tht vy, như mi người đu biết, sau biến c Tết Mu Thân 1968 ít lâu, Hội nghị ti Paris khi s Pháp Quc đ tìm gii pháp chm dt chiến tranh Vit Nam.Tht thế đu tiên cho chính quyn Vit Nam Cng Hòa Min Nam là, dưới áp lc ca Hoa K, đã phi ngi vào bàn hi ngh bn bên(thay vì ch có hai bên), dù biết rng b đt ngang hàng vi mt bên là Mặt trận Giải phóng Min Nam, vn là công c thôn tính Min Nam ca Cộng sản Bc Vit.

Kế đến, nhiu ngày tháng sau đó, trong khi b ngoài các bên tranh cãi nhau v hình dng bàn hp hi ngh là bàn vuông hay bàn tròn, đ sau cùng đi đến bàn bu dc, thì C vn an ninh quc gia kiêm Ngoại trưởng Hoa K Henry Kissinger và Lê Ðc Thọ, y viên B chính tr Đảng cộng sản Việt Nam, đã bí mt và ch đng son tho ra văn kin Hiệp định Paris v chm dt chiến tranh, lp li hòa bình Vit Nam, vi nhiu điu khon bt li, không chút bo đm gì cho sinh mng chính tr chế đ Vit Nam Cng Hòa, trái vi ý mun ca chính ph và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa ; song phù hp vi ý đ ca c bn (Hoa K) ln thù (Cộng sản Bắc Việt).

Vy mà Kissinger đã ép buc chính ph Vit Nam Cng Hòa phi ký vào bn Hip đnh Paris. Chính ph ca Tổng thống Nguyn Văn Thiu lúc đu đã quyết lit chi t và lp tc b Kissinger làm áp lc, đe da đ điu. Sau vài sa đi mt s điu khon theo đòi hi ca Vit Nam Cng Hòa có tính nguyên tc hơn là giá tr thc thi, cùng vi s gia tăng áp lc nng n lên chính ph Nguyn Văn Thiu, kèm theo nhng lá thư ph d, cam kết bo đm thc thi trong quan h riêng tư ca Tng thng Hoa K Richard Nixon gi cho Tổng thống Thiu, chính ph Vit Nam Cng Hòa đã không có s chn la nào khác là phi ký vào bn Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

50nam2

H qu là :Hoa Kỳ đã có căn bn pháp lý đ rút chân ra khi cuc chiến mt cách danh d, sau khi đt được nhng mc tiêu chiến lược trong vùng thông qua cuc chiến Vit Nam, vì đng thái này xy ra sau Thông cáo chung Thượng Hi 1972 ký gia Tổng thống Hoa K Richard Nixon và Ch tch Trung quc Mao Trch Đông. Đây là kết qu nhng chuyến đi ngoi giao con thoi ca Henry Kissinger gia Washington Moscow và Bc kinh đ tìm s đng thun đi đến kết thúc hình thái chiến tranh nóng trong vùng ; đ thiết lâp mt"nn trt t kinh tế quc tế mihay là "chiến lược toàn cu mi" hu Chiến tranh lnh hay chiến tranh ý thc h toàn cu gia cng sn ch nghĩa và tư bn ch nghĩa. Hip đnh Paris chính là căn bn pháp lý đ Hoa K rút hết quân tham chiến v nước. Vic làm này đng nghĩa vi vic b rơi Vit Nam Cng Hòa và th ni cho Cộng sản Bc vit thôn tính Min Nam Vit Nam vào ngày 30/4/1975. Chiến tranh Vit Nam kết thúc như mt kch bn, din ra không bình thường, ít nhiu bt ng cho c hai bên ni chiến (Cộng sản Bc Vit và Quc gia Nam Vit), Chính vì vy, chúng tôi cho rngcuc chiến tranh Vit Nam kết thúc như thế, không phi là thng li ca phe này (Vit cng) đi vi phe kia(Vit quc) ; mà ch là vì nhu cu thay đi thế chiến lược quc tế mi ca các cường qu c cc mà thôi.

Tht vy, trong 9 chương, 23 điu ca bn Hiệp định Paris, chúng ta hãy đc linhng điu mt ngt nơi khon (b) điu 9 Chương IV quy đnh "Vic thc hin quyn t quyết ca nhân dân Min Nam Vit Nam" như sau :

"b) Nhân dân Min Nam Vit Nam t quyết đnh tương lai chính tr ca Min Nam Vit Nam thông qua tng tuyn c thc s t do và dân ch, có giám sát quc tế".

Khon (a) điu 11 thì ghi "Ngay sau khi ngưng bn, hai bên Min Nam Vit Nam s hip thương trên tinh thn hòa gii và hòa hp dân tc, tôn trng ln nhau và không thôn tính ln nhau đ thành lp Hi Ðng Quc Gia Hòa Gii và Hòa Hp Dân Tc gm ba thành phn ngang nhau…".

Vn chưa hết nhng điu mt ngt,điu 15 ca chương V Hiệp định Paris quy đnh rt rõ ràng : "Vic thng nht nước Vit Nam s được thc hin tng bước bng phương pháp hòa bình trên cơ s bàn bc và thỏa thun gia Min Bc và Min Nam Vit Nam, không bên nào cưỡng ép hoc thôn tính bên nào... Thi gian thng nht s do Min Bc và Min Nam thỏa thun…".

50nam3

Đến đây thì ai cũng thy rõ ràng là thc tế hoàn toàn trái ngược vi nhng quy đnh pháp lý, cam kết bo đm quc tế và giá tr thc s ca bn Hip Đnh Paris v chm dt chiến tranh lp li hòa bình cho Vit Nam do bn bên ký kết ngày 27/1/1975. Đây ch như là tp giy ln, như trò đùa, ký mà chơi, có giá tr như mt bn án t hình chế đ Vit Nam Cng Hòa được thi hành hai năm sau đó.

Bi vì, mi bo đm, giám sát quc tế, ghi trong bn Hip Đnh này đã không được thc thi, mi bin pháp chế tài k vi phm vn không được thc hin, trước s vi phm trng trn ca c hai mà thc s là mt : Cng sn Bc vit và công c xâm lược là Mặt trận Giải phóng Min Nam Vit Nam. Chính công c này, được Cộng sản Bắc Việt dng lên vào tháng 12/1960, đã dùng bo lc quân s cưỡng chiếm Min Nam Vit Nam. Sau 55 ngày đêm tiến hành cái gi là "Chiến dch H Chí Minh lch s" mà thc tế ch là s tiếp qun không cn chiến đu, vi tc đ tiến quân chm hơn tc đ "di tn" ca quân đi đi phương (Việt Nam Cộng Hòa), đến đ không kp chun b đ người đ tiếp qun.

Đến đây thì bài hc kinh nghim cn rút ra cho nhng người Vit quc gia hay là người Vit Nam không cng sn, sau 50 năm tiếp tc chng cng vì mc tiêu dân ch hóa cho Quê M Vit Nam, vn là câu nói đúng ca c Tổng thống Vit Nam Cng Hòa Nguyn Văn Thiu :ng nghe nhng gì cng sn nói, mà hãy nhìn k nhng gì cng sn làm".

Đi vi ngoi bang, bài hc kinh nghim cn rút ra là, trong bt c hoàn cnh nào, chiến tranh hay hòa bình, đng quá tin vào đng minh hay đng chí, nhng cam kết quc tế liên quan đến s phn dân tc, đt nước mình, mà hãy t tin vào chính mình và luôn luôn phi t lc t cường, da trên sc mình là chính đ gii quyết mi vn đ có li cho dân tc và đt nước.

Houston, ngày 27/1/2023

Thin Ý

Nguồn : VOA, 27/01/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Thiện Ý
Read 390 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)