Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

27/01/2023

Từ chuyện Xuân Bắc, nghĩ về nghệ sĩ của nhà nước và nhân dân

Trân Văn

Duan Dang nhc chuyn "nh người khác sa chính t giùm trước khi post" là vì đã có mt s người th đếm thì phát giác "Cái tát ca m" có chng 121 li chính t.

xuanbac1

Ngh sĩ Nguyn Xuân Bc đăng bài ch trích khán gi hôm 23/1/2023.

Có l ông Nguyn Xuân Bc - 47 tui, Nghệ sĩ ưu tú, Giám đốc Nhà hát kch Vit Nam, Phó Ch tch Hi Liên hip thanh niên Vit Nam là nhân vt ni nht trên mng xã hi Vit ng trong tun này.

Sau khi xem "Gp nhau cui năm" (thường được gi là "Táo quân") - chương trình mang tính thường niên mà Đài Truyn hình Quc gia (VTV) phát vào ti tt niên âm lch rt nhiu khán gi đã bày t s tht vng ca h trên mng xã hi, nhiu người cho rng, đã đến lúc VTV nên dp b chương trình này. Thế ri ông Bc - mt trong nhng thành viên chính ca nhóm thc hin "Táo quân" post lên trang ca riêng ông trên facebook "Cái tát ca m". https://www.thongluan-rdp.org/di-n-dan/item/27597-sang-t-o-ra-nhi-u-ch-c-danh-ngh-si-d-lam-gi

"Cái tát ca m" viết theo li n d, trong đó, ông Bc xem ông như "m", khán gi như "con" lũ con vô tri, vô cm và đc bit là vô ơn nên mi dám chê "bánh chưng" – "Táo quân" - mà "m" gói nên cn được "m" giáo dc cho nên "người" (1).

***

"Cái tát ca m" đã làm hàng triu người ni gin, trong đó có rt nhiu người cho biết hàng chc năm nay h không h đ mt đến "Táo quân" nhưng vn lên tiếng vì s trch thượng ca Nguyn Xuân Bc chng hn như Xuân Sơn Võ.

Xuân Sơn Võ cho biết ông không xem "Táo quân" k t khi chương trình này din t "bác sĩ như mtngười máy" và ông nhn ra "chương trình này tm thường và r tin cnào". Trong vài năm sau, thnh thong ông phi ngó qua vì "M tôi còn xem chương trình này mà tôi thì phi vn an m ngày Tết. Bà đã quá quen vi đài truyn hình quc gia, vi nhng chương trình được cho là ‘chính thng. Thc ra, đa s người ln tui đu nghĩ rng nhng chương trình ca đài này đu là ch trương ca đng. Tuynhiên hai, ba năm nay, có v như m tôi quên luôn trên đi này có cái chương trình gi là "Táo quân".

Theo Xuân Sơn Võ :S dĩ đến tn hôm nay tôi mi biết chương trình tm thường và r tin y vn còn tn ti không phi vì tôi thy nó, hay nghe người ta nói v nó - bn bè tôign như chng còn ai nói gì đến chương trình "Táo quân" c. Tôi biết đến nó khi người ta bình lun v vic ngh sĩ Xuân Bc chi người xem khi h chê chương trình này.Tôi phi tìm xem bài viết ca ngh sĩ này thì ra nhng điu người ta nói là đúng. T trước đến gi, tôi c nghĩ, chương trình này phi theo đnh hướng nên các ngh sĩ không th nói khác được. Thm chí, tôi còn nghĩ các ngh sĩ đóng chương trình này đau lòng khi phi né tránh nhng chuyn nóng bng, ch tp trung moi móc nhng người, nhng ngành yếu thế, hoc ch dám nói chung chung, xa xa. Đc status ca ngh sĩ Xuân Bc, tôi cht nhn ra, không ch có chương trình "Táo quân" là tm thường, r tin, mà trình đ ca anh chàng ngh sĩ này cũng không hơn gì. Ngh sĩ mà chi khán gi khi h chê tác phm ngh thut ca mình, ri t ví mình vai trò là m ca khán gi thì đó là loi ngh sĩ gì ? Cũng có th, Xuân Bc không c n đến khán gi, vì anh y nhn tin và phc v cho đng, cho chính quyn, ch không phc v khán gi.

Cui cùng, Xuân Sơn Võ bình thế này :Năm 1975, chế đ Sài Gòn sp đ, Vit Nam Cng hòa chính thc thua trn. Đến nay đã 48 năm. Gn na thế k trôi qua, nhng ngh sĩ Sài Gòn thi y đu đã rt ln tui, kh năng ngh thut chc chn đã không còn như xưanhưng khi h v Vit Nam biu din, sân khu luôn cht ních khán gi và không ch có nhng khán gi ln tui, còn có khá nhiu khán gi được sinh ra sau năm 1975. H chính là nhng ngh sĩ ca nhân dân.Có bao gi Xuân Bc nghĩ đến cái ngày mà chế đ này ging như Liên Xô hay Đông Âuthì s còn ai nh đến anh không ? Người ta s mong ch anh, hay s ph nh anh ? Hãy nghĩ đến điu đy vì chng có gì trường tn, k c cái ch da tưởng như rt vng chc ca anh(2).

Trong trn bão dư lun do Nguyn Xuân Bc khuy đng, có mt đim đáng chú ý là rt nhiu người suy nghĩ như Xuân Sơn Võ. Thm chí, có người như Hue Chi Ha Thi huch tot :Hơn by năm ri mình chng thèm xem "Táoquân". Vô duyên, làm không ti chn. Chương trình "Táo quân" đang góp phn xí xóa hóa nhng vn đ ni cm nhc nhi, ru ng dân chúng, xu xòa hóa tt tn tt. Đng tưởng là đang mang tiếng cười hay s gii trí đến cho dân, mà thc ra đang mang ti vi dân và vi xã hi t lâu ri đy(3). Hoc lưu ý mi người như Phuong Tran :Mình đã ngưng coi chương trình Táo quân hơn chc năm ri nhưng nay nghe anh h Xuân Bc chi khán gi mt dy quá nên phi nói. Khán gi không mang n gì anh nói riêng, hay ngh sĩ nói chung, h có xem TV thì cũng phi tr tin truyn hình cáp, không tr tin trc tiếp thì h cũng gián tiếp tr cho nhà đài bng cách xem qung cáo xen gia chương trình. Không có chương trình ca anh Xuân Bc người ta cũng không chết, vn chán i th khác đ xem. Anh không ban ơn cho khán gi đ có tư cách cao ging chi h Xuân Bc nhé. Bt b láo, bt o tưởng v bn thân đi. Nhân đây nhc li chuyn năm 2018, Xuân Bc và Võ H Trâm là hai ngh sĩ tích cc bưng bô cho đng, chi mng nhng người xung đường phn đi lut an ninh mng và lut đc khu đy(4).

Cũng có nhng người như Khanh Nguyen t s thế này :Có vài anh ch nhn tin, hi sao tôi không có ý kiến gì v v danh h Xuân Bc chi xéo c nước. Tôi xin đng ngoài, vì lâu nay tôi không có nhu cu th hưởng dòng văn hóa đánh lc hướng đi sng tht nói chung và cười gi đ g ri hin thc nói riêng như Táo nhà đài nên không biết gì mà nói và cũng chng thiết nói gì. Đã nói ri thì phi nói mt chút, tht ra, nhn đnh ca anh Bc là cái tát có giá tr bao cp cho nhng ai lâu nay vn gi nim tin vào các chương trình như ca anh y là hay, là trí tu, là thâm thúy. Nên đng tc gin suông : Đã l mang tiếng đá bát, thì đá cho nát và đng quay li ch đi xem na - đi còn biết bao nhiêu điu vui không làm các anh ch lc hướng thc tế mà. Đng khó chu như có n vi món cháo mà anh Bc nói. Tht ra tin thuế các anh ch đóng góp cho đt nước này không ít nên hãy t hi vì sao các chương trình như Táo ch c đưa đến cho các anh ch món cháo o, mà không là tô ph tht. Status này xin là chút tâm tình vi các anh ch vy thôi(5).

***

Có th vì phn ng ca công chúng càng lúc càng "chchhướng" như đã dn nên mi đây, mt s viên chc hu trách tuyên b s làm vic vi anh ta (6) và mt s cơ quan truyn thông trong h thng truyn thông chính thc bt đu lên tiếng cho rng Nguyn Xuân Bc sai, cn xin li khán gi (7). Đó có th là lý do mà Duan Dang mi "na đùa, na tht" thế này :Chuyn Xuân Bc, tôi không có ý kiến gì mà ch ta sơn quan h đu vì tôi đâu có coi "Táo quân". Anh ta mun chi ai coi là chuyn ca anh ta, tôi không thy có vn đ, cũng ch bc xúc gì c. Hai bên c chi qua chi li càng tt, cho nó xôm.Tuy nhiên, thy my bn c đòi Xuân Bc phi xin li thy ci lương quá. Nó chi mình thì mình chi li. Cng hơn na thì tuyên b ty chay mi nhãn hàng qung cáo. Ch c chy theo kéo áo đòi xin li hay đòi cơ quan qun lý vào cuc nó không có fair.Không nên trn áp và tước quyn được bày t ý kiến ca bt k ai, dù nó ngu hay b láo đến mc nào. Thc ra nhng người như Xuân Bc nên đ cho anh ta có cơ hi th hin. Ch cn mt cái tút là lòi ra trình đ ca ông Phó Ch tch Hi Liên hip Thanhniên Vit Nam ngay. Đng s Bc ơi ! C là chính mình !Các bn ngh sĩ khác cũng vy, đng s ! C lên tút thoi mái th hin suy nghĩ ca mình đi ! Ch lưu ý là nh người khác sa chính t giùm trước khi post là được(8) !

Duan Dang nhc chuyn "nh người khác sa chính t giùm trước khi post" là vì đã có mt s người th đếm thì phát giác "Cái tát ca m" có chng 121 li chính t (9), chưa k cách din đt rt khó đ nhn xét sao cho không sai bn cht mà vn lch s !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 27/01/2023

Chú thích

(1) https://www.facebook.com/nghesi.nguyenxuanbac/posts/pfbid0FoGAhS8bviEh9zbMFUnmFvx12QTNFCJKXRqEp7fyrwK1fH14Q1VUiatjBJ8PEqDol

(2) https://www.facebook.com/xuanson.vo.5/posts/pfbid0UsqRfAXAP8emBDTwGx3D3MG5Ka16mjBGQBy4URiBJY2zU8ssFfhEb7LVCoQf7n4xl

(3) https://www.facebook.com/hue.c.ha.9/posts/pfbid0WM26FFDNWTamCFCeeRgwftYXRbcKV4mwp7NzhCfpfX8BwjpR15wsYZBE6DSPN2B7l

(4) https://www.facebook.com/Ageratumconyzoides08/posts/pfbid02hDveg54L7BjZnrDH7H8f4HP38fmYwVFFfUsj6KuBXXv3dUFk9rQuxpnYEw2pff6tl

(5) https://www.facebook.com/khanhtuanng/posts/pfbid02GejVe28M3gFnXq8hJngkqXWC8ubJyYKUTnKUkiV7G7MR2MXknw8Q793j3meu7CpKl

(6) https://vtc.vn/cuc-nghe-thuat-bieu-dien-se-lam-viec-voi-xuan-bac-vu-cai-tat-cua-me-ar738324.html

(7) https://tuoitre.vn/xuan-bac-anh-sai-roi-2023012611014034.htm

(8) https://www.facebook.com/duan.dang.9/posts/pfbid02NurjmbYHPgxVJAaHkd2UVQG2sE7pTvhLgyPPjocy7Dx2udccRXBmEr3PVSEZ66znl?__tn__=-R

(9) https://www.facebook.com/nyentrinh/posts/pfbid02vNkwZht6mgBohwM4m4TJEfsoK69STrKbJZRbkmBcfpRWCrwVTUUb9p3Dm999tTbUl

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 275 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)