Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

20/11/2023

Diện mạo của một kiểu ‘do dân, vì dân’

Trân Văn

Trong khi nhng báo cáo v tình hình kinh tế - xã hi càng ngày càng lung linh thì tt c các gii càng ngày càng cht vt.

truong1

Hc sinh trong sân trường Trung hc cơ s Nguyn Văn Luông, ta lc qun 6, Thành phố Hồ Chí Minh

Trung hc cơ s Nguyn Văn Luông, ta lc qun 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhn được khong 200 triu đng, khon tin đ đ trang tri chi phí bo him y tế (bảo hiểm y tế) trong năm 2024 cho khong 300 hc sinh. Đó là kết qu ca đt vn đng nhân Ngày Nhà giáo Vit Nam năm nay.

Cách nay chng mươi ngày, Ban Giám hiu Trung học cơ sở Nguyn Văn Luông gi thư ng cho ph huynh và các doanh nghip thường ng h trường đ cho biết, ti trường đang có 89 đa tr mà gia cnh khó khăn đến mc ph huynh không th tr ni khon phí bo him y tế là 680.400 đng. Do trường thường được tng hoa, bánh vào Ngày Nhà giáo Vit Nam (20 tháng 11 hàng năm) mà hoa đp và bánh ngon ch có giá tr s dng trong mt ngày, rt phí phm, nên năm nay, Ban Giám hiệu Trung học cơ sở Nguyn Văn Luông đ ngh được đi hin vt thành hin kim đ giúp nhng được tr có gia cnh khó khăn trang tri chi phí bảo hiểm y tế.

Ông Đinh Phú Cường, Hiu trưởng Trung học cơ sở Nguyn Văn Luông, k vi báo gii, trường ch mong nhn được s ng h đ đ giúp 89 đa tr, không dè mc đ ng h li nhiu như đã k. Theo li ông Cường, trước kia, s hc sinh có gia cnh khó khăn đến mc đó không nhiu nên giáo viên t nguyn đóng góp h tr hc sinh song năm nay, s tr có gia cnh khó khăn tăng vt, nhiu ph huynh chp nhn đ con không có bảo hiểm y tế, nhng ph huynh khác thì xin được tr góp... Khi đã nhn đ tin đ mua bảo hiểm y tế cho 89 đa tr, trường đã thông báo ngưng nhn ng h nhưng nhiu ph huynh phn đi, thành ra trường s dùng khon còn dư đ chăm sóc nhng hc sinh nghèo vào dp Tết sp ti(1).

***

Trong khi nhng báo cáo v tình hình kinh tế - xã hi càng ngày càng lung linh(2) thì tt c các gii càng ngày càng cht vt. Doanh nghip tiếp tc ngng hoc thu hp hot đng, sn xut đình đn, dch v ế m, tht nghip càng ngày càng cao. Vì sao "kinh tế - xã hitiếp tc xu hướng phc hi tích cc, tháng sau tt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, đt được mc tiêu tng quát đ ra và nhiu kết qu quan trng trên các lĩnh vc", ri "kinh tế - xã hi Vit Nam như mt ngôi sao ngược gió, có xu hướng phc hi tích cc so vi thế gii" (3) nhưng các trung tâm thương mi, các khu ph thương mi trên toàn quc vng v, đìu hiu, thm chí t khai t vì mãi lc quá thp ?

Bi h thng chính tr, h thng công quyn Vit Nam không có bt k gii pháp thiết thc nào đ h tr doanh gii, n đnh dân sinh nên mi có nhng s kin như chuyn va xy ra ti Trung học cơ sở Nguyn Văn Luông giáo viên không còn sc h tr chi phí bảo hiểm y tế cho nhng đa tr có gia cnh khó khăn vì s lượng nhng đa tr như vy càng ngày càng nhiu. Điu duy nht mà h thng chính tr, h thng công quyn quan tâm vn ch là thúc ép toàn h thng phi gii ngân cho bng được 711 ngàn t đng vn đu tư công ca năm nay (4) vì "gii ngân vn đu tư công tăng 1% so vi năm trước s thúc đy GDP tăng thêm 0,06%, nếu năm nay gii ngân được 95% kế hoch vn đu tư công thì s thúc GDP tăng thêm 1,3%", bt k "nhiu b, cơ quan trung ương và đa phương gii ngân dưới mc trung bình c nước, thm chí xin tr li vn kế hoch năm 2023" vì "h qu ca quy trình phân b vn đu tư dàn tri theo phương châm c làng cùng vui mà chưa đ ý ti thc trng v môi trường pháp lý, th chế, năng lc và kh năng hp th vn đu tư ca mt s b, cơ quan trung ương và đa phương trong thc hi n gii ngân vn đu tư công" (5) và vi nhng yếu t như thế, chc chn vài năm na s có thêm hàng lot đi án ngàn t sau khi kinh tế - xã hi điêu đng, chưa th gượng dy vì nhng đi án ngàn t đ ông Nguyn Tn Dũng lp thành tích tăng trưởng GDP.

H thng chính tr, h thng công quyn ti Vit Nam vn say sưa đui theo ch tiêu tăng trưởng GDP dù dân chúng vn còn còng lưng gánh hu qu ca nhng chuyn như bt k giá du thế gii đang gim vn ép ngành du khí phi khai thác thêm mt triu tn du, bt k đang đng chín triu tn than vn ép tp đoàn than khoáng sn khai thác thêm than đ đt ch tiêu tăng trưởng GDP dù l nng(6). Không ch cách nay mươi năm mi thế mà gi cũng vy. Đu tháng này, bt k không ít đi biu băn khoăn vì c kinh tế ln dân sinh đang đi din vi vô s vn nn nan gii, quc hi vn nht trí cao trong vic n đnh ch tiêu tăng trưởng năm ti - GDP phi đt t 6% đến 6,5%(7).

***

Khi năm mi cn k, báo chí Nam Hàn nhc li mt quyết đnh sp có hiu lc ca chính ph Nam Hàn : T 1/1/2024, tr cp cho tr dưới mt tui s tăng t 700.000 Won (khong 540 M kim)/tháng thành 1.000.000 Won (khong 744 M kim)/tháng. Tr cp cho tr t 12 tháng đến 23 tháng s tăng t 350.000 Won (khong 270 USD)/tháng 500.000 Won (khong 387 USD)/tháng(8). Tiêu chun xác đnh gia đình đông con cũng đã được điu chnh t ba con xung còn hai con, nghĩa là nếu có hai con s được ưu đãi khi mua nhà, mua xe, được gim giá khi mua vé s dng các dch v do nhà nước cung cp như tham quan bo tàng, vào nhà hát quc gia.

Nam Hàn đt đnh và liên tc điu chnh chính sách h tr vic nuôi dy con vì kinh tế - xã hi b đe da bi tình trng sinh sut gim, dân s b già hóa, thiếu nhân lc. Vì sao Vit Nam đang đi din vi vn nn tương t(9) nhưng không làm gì đ khuyến sinh c, thm chí giáo gii phi hy sinh hoa, bánh đ nhng đa tr còn trong đ tui thiếu niên có bảo hiểm y tế ? Chng l dân ch gp ngàn ln tư bn là "sng chết mc bay", là thn nhiên duy trì thc trng nghèo kh không ch đng nghĩa vi thiếu cơm ăn, áo mc mà còn b tước b cơ hi th hưởng phúc li giáo dc, y tế và cơ hi được làm cha, làm m bi không đ sc kham gánh nng nuôi dy con cái ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 20/11/2023

Chú thích

(1) https://giaoduc.net.vn/hieu-truong-gui-thu-ngo-xin-doi-hoa-banh-kem-dip-2011-bang-the-bhyt-cho-hs-post239317.gd

(2) https://vov.vn/chinh-tri/kinh-te-xa-hoi-tiep-tuc-xu-huong-phuc-hoi-tich-cuc-post1048703.vov

(3) https://vov.vn/chinh-tri/quoc-hoi-tiep-tuc-thao-luan-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-post1056289.vov

(4) https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/pages_r/l/chi-tiet-tin ?dDocName=MOFUCM266948

(5) https://tuoitre.vn/dau-tu-cong-thuc-cho-tien-chay-20230912091454078.htm

(6) https://tiasang.com.vn/dien-dan/khong-nen-chay-theo-gdp-bang-moi-gia-12563/

(7) https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/quoc-hoi-chot-chi-tieu-tang-truong-gdp-nam-2024-o-muc-6-0-6-5--i713263/

(8) https://koreajoongangdaily.joins.com/2022/12/13/national/socialAffairs/korea-birth-rate-childcare/20221213192442987.html

(9) https://nld.com.vn/phong-su-but-ky/tan-dung-dan-so-vang-de-phat-trien-dan-so-gia-nguoi-tre-ngai-sinh-con-2023041120285058.htm

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trân Văn
Read 172 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)