Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

13/10/2017

Có ‘thỏa thuận ngầm’ tại Hội nghị trung ương 6 ?

Phạm Chí Dũng

Hàng loạt hin tượng không bình thường ti Hi ngh trung ương 6 ca đng cm quyn vào na đu tháng 10/2017 đã khiến dư lun xã hi và gii quan sát chính tr hoài nghi v kh năng đã có mt "tha thun ngm" nào đó v "mc đ và đi tượng chng tham nhũng".

hoi1

Phiên khai mạc Hi ngh Trung ương 6, ngày 4/10/2017. (nh chp t Infonet.vn)

Những hin tượng bt thường

Đầu tiên là s xut hin bt thường ca hai chuyên đ "dân s" và "chăm sóc sc khe nhân dân" trong ngh trình Hi ngh trung ương 6 mà đã hoàn toàn lc nhp vi ni dung chính ca mt "hi ngh nhân s".

Sau đó là phát ngôn trong bài diễn văn bế mc hi nghị 6 ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng : "Ai đã trót nhúng chàm thì sm t giác gt ra", và "T nay bt c ai vi phm k lut s b x lý nghiêm".

Hiện tượng th ba là trong sut 7 ngày hp Hi ngh trung ương 6, ngoài v "dit rui" duy nht đi vi Bí thư thành y Đà Nng Nguyn Xuân Anh, người ta hoàn toàn không thy ông Trng nói gì đến v ông Đinh La Thăng.

Một hin tượng bên l không nên b qua là cũng trong suốt thi gian hp Hi ngh trung ương 6, blogger Huy Đc đã lng tiếng mt cách kỳ l, dù ngay trước đó blogger này đã dn dp tung ra các thông tin theo ý "ch ch Đinh La Thăng b bt". T na cui năm 2015 đến nay, Huy Đc li th hin n "cây bút tín hiu" đi vi nhng biến đng v nhân s trong ni b đng.

Vào tháng Mười năm 2016, trước khi din ra Hi ngh trung ương 4 v "chng t din biến, t chuyn hóa", cũng cây viết Huy Đc đã n phát súng đu tiên vào y viên b chính tr, Bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng bng lot bài viết v trách nhim ca ông Thăng khi còn là Ch tch hi đng thành viên Tp đoàn Du khí quc gia (PVN). Tuy nhiên sau Hi ngh trung ương 4, tình hình vn im ng đi vi ông Thăng. Khu khí n ào khoa trương cùng hoang tưởng theo cách "Thành phố Hồ Chí Minh phi phn đu có được gii Nobel y tế" ca Bí thư Thăng ch tht s chm dt trước Hi ngh trung ương 5 vào tháng Năm năm 2017 khi ông Thăng bt ng b B Chính tr k lut và mt ghế ti Sài Gòn.

Chỉ trước Hi ngh trung ương 6 vài tun l, Đinh La Thăng đã b mt cp nào đó bt đèn xanh đ lut sư ca Nguyn Xuân Sơn - người va lãnh án t hình trong v án Hà Văn Thm ca Ngân hàng Đi Dương - tung ra mt văn bn chng minh rõ s ch đo ca Đinh La Thăng khi còn là Chủ tch Hi đng thành viên PVN v yêu cu các đơn v thành viên m tài khon và giao dch vi ngân hàng Đi Dương.

Khi phiên tòa xử Hà Văn Thm kết thúc vi án chung thân cho nhân vt này, Hi đng xét x còn đ ngh cơ quan điu tra làm rõ trách nhim của người ch đo gi 800 t đng ca PVN vào Ngân hàng Đi Dương đ sau đó s tin này hoàn toàn biến mt. Báo chí nhà nước đã n ào đưa tin v v vic này, thm chí mt s t báo đã bt đu đng chm đến cái tên Đinh La Thăng theo quan đim được bt đèn xanh về "không có vùng cm".

Khi đó, đã dậy lên mt lung đn đoán v kh năng Đinh La Thăng có th b B Công an bt, thm chí bt trước Hi ngh trung ương 6.

Tuy nhiên đến sát thi đim khai mc Hi ngh trung ương 6 vào ngày 4/10/2017, không có mt thông tin chính thức nào v "h Đinh La Thăng". Cùng lúc xut hin bt thường ca hai chuyên đ "dân s" và "chăm sóc sc khe nhân dân" trong ngh trình Hi ngh trung ương 6. Du hi bt ra : phi chăng ngh trình d kiến ca Hi ngh trung ương 6 đã đnh "x" Đinh La Thăng, nhưng do không th làm được vic này nên đã trám khong trng thi gian bng hai chuyên đ "lo cho dân" ?

Đó là một kh năng có th.

Chỉ th 15 ?

Vụ "Đinh La Thăng biến mt ti Hi ngh trung ương 6" khiến tình thế chuyn sang mt gi thiết mi : phi chăng đã xy ra mt "s c" nào đó trước hi ngh này, hoc cũng có th gi là mt "lc cn" mà đã khiến cho quy trình "khai tr Đinh La Thăng" ca Tng bí thư Trng không th suôn s và đành phi gim chân ti ch ?

Cho tới nay, Ch th s 15 của B Chính tr vn còn nguyên tác dng. Theo văn bn này, công an mun bt giam đi tượng là đng viên thì phi báo cáo cho nhng cp y đng ph trách đng viên đó. Sau đó, cp y đng phi làm đng tác k lut và có th khai tr đng đi vi đng viên vi phạm, trên cơ s đó công an mi có th tiến hành nhng đng tác t tng hình s.

Với Đinh La Thăng, ông vn còn gi ghế y viên trung ương sau khi b loi khi B Chính tr. Mt gi thiết đt ra là nếu cơ quan công an đ ngh B Chính tr và Ban chp hành trung ương khai tr Đinh La Thăng đ có cơ s khi t và bt giam ông, liu Tng bí thư Trng có dám làm đúng theo nguyên tc ca Ch th 15 ? Hoc ông Trng đã có th phi nhn mt phn ng không my đng thun t "tp th B Chính tr" mà do đó đã không thể đưa v khai tr Đinh La Thăng ra Hi ngh trung ương 6 ?

"Đầu voi đuôi chut" ?

Một gi thiết khác cũng đang tn ti.

Bởi khu khí ca Tng bí thư Trng trong bài din văn bế mc Hi ngh 6 như "Ai đã trót nhúng chàm thì sm t giác gt ra", và "T nay bất c ai vi phm k lut s b x lý nghiêm" được xem là "nhu mì" hn, nếu so sánh vi "Lò đã đt lên ri thì ci tươi đưa vào cũng phi cháy" - mt phát ngôn cm xúc cao đ cũng ca ông Trng vào đu tháng Tám năm 2017 khi n ra v "bt cóc Trnh Xuân Thanh "theo cáo buộc ca Chính ph Đc, còn phía Vit Nam thì công b trên truyn hình "Trnh Xuân Thanh t nguyn v đu thú".

Khẩu khí và cách nói trên ca ông Trng cho thy điu gì ?

Phải chăng công cuc được tuyên giáo là "chng tham nhũng" ca Nguyễn Phú Trọng đã mt ln na "đu voi đuôi chut", mà qua phát ngôn ca ông Trng có th được hiu là "chng tham nhũng" ch là "t nay tr đi", còn vô s v tham nhũng trong quá kh được xếp vào dng "đp chut nhưng không v bình" hoc "không đp chut đ giữ bình" ?

Chỉ mt ngày sau Hi ngh trung ương 6, câu hi trên dường như đã được gii đáp. Vào bui sáng ngày 12/10/2017, ông Nguyn Phú Trng đã có bui tiếp xúc c tri ti qun Ba Đình, Tây H (Hà Ni). Trước nhiu bc xúc ca cán b lãnh thành, trong đó "khen vụ Đà Nng, chê v Yên Bái" và nhiu c tri hi ti sao cho đến gi Thanh tra chính ph vn chưa công b kết lun thanh tra bit ph ca Phm S Quý, giám đc S Tài nguyên môi trường Yên Bái, ông Trng cho rng phi bình tĩnh xem xét toàn din các mặt đ tìm nguyên nhân, khi x lý thì "không phi dp cho người ta không th ngóc đu dy được, Bác H dy ct đ cán b sa sai, đ tiến b trưởng thành.."..

4 tháng trước, tâm thế ca ông Trng cũng tr nên "hin hòa" mt cách bt ng. Trong cuc tiếp xúc với c tri Hà Ni ngày 23/6/2017, ông Trng có mt phát biu "l" : "Đi vi Trnh Xuân Thanh đã khai tr đng và khi t, truy nã toàn quc, quc tế. Chúng ta làm đng b nhưng phi có bước đi, có tình, có lý, m đường cho người ta tiến, ct là đánh đng để răn đe, ngăn nga" - mt cách nói rt d khiến dư lun hiu rng ông đã mt mi và chp nhn tht bi trong quyết tâm trước đó "bt bng được Trnh Xuân Thanh".

Cần lưu ý, tháng Sáu năm 2017 li là khong thi gian mà quyết tâm "bt bng dược Trnh Xuân Thanh" đã dường như b tt xung mc tht thp, thp đến mc vô vng.

Phải chăng vào lúc này, tâm thế "x" Đinh La Thăng cũng lúng túng ht như lúc chưa xy ra v người Đc t cáo mt v Vit Nam bt cóc Trnh Xuân Thanh ?

"Thỏa thun ngm" ?

lun xã hội cũng đt du hi v liu đã có mt "tha thun ngm" nào đó gia người đng đu đng cm quyn vi mt thế lc chính tr nào đó, đ khi v vic Đinh La Thăng "êm" thì nhng v tày tri khác như Võ Kim C - cu bí thư Hà Tĩnh và b xem là mt trong những thủ phm gây ra nn x thi ca nhà máy Formosa làm ô nhim bin 4 tnh min Trung, Nguyn Th Kim Tiến - đương kim b trưởng B Y tế và là nhân vt phi chu trách nhim v v Công ty Pharma nhp thuc ung thư gi gây phn ut trong dư lun, bit ph gây phẫn n dư lun ca Phm S Quý, giám đc S Tài nguyên môi trường Yên Bái và là em rut Bí thư tnh y Yên Bái Phm Thanh Trà… cũng được cho "chìm xung"…

Trong thực tế, công cuc "chng tham nhũng" ca đng cộng sản Việt Nam chưa bao gi thc tâm và cũng chưa bao giờ đt được mt kết qu đáng k nào nhm "yên dân". Và nếu gi thiết v "tha thun ngm" là có cơ s, ch trương "chng tham nhũng" ca Tng bí thư Trng - không ch vi Đinh La Thăng mà đi vi rt nhiu quan chc "trót nhùng chàm" khác - s được người dân và cán bộ hiu thun túy theo cách "đánh trng b dùi", "bánh v", trong đó không loi tr thâm ý "chng tham nhũng nhm mc c quyn lc".

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 13/10/2017

Quay lại trang chủ
Read 797 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)