Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

15/06/2018

Thượng đỉnh Mỹ - Triều thành hay bại ?

Thiện Ý

Như vy là Thượng đnh M-Triu đã din ra đúng ngày 12/06/2018 như đôi bên hoch đnh, nhưng thành qu Thượng đnh này theo nhn đnh ca chúng tôi và có l cũng ca nhiu người thì ch có tính biu tượng và mang nhiu kch tính, trái vi d đoán và s trông đợi thc tế phi khác hơn. Vì sao ?

summit1

Tính biểu tượng còn được th hin qua li l và ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Thượng đnh M-Triu.

Thực tế nhiu người d đoán là Thượng đnh gia Tng thng Hoa Kỳ Donal Trump và Ch tch Bc Triu Tiên Kim Jong-un có th gay go, trên h sơ ht nhân Bc Triu Tiên và nếu không có sư bt trc xy ra đưa Thượng đnh đến tan v, thì thành qu ít ra phi có được nhng gì c th. Thế nhưng Thượng đnh đã din ra êm và kết thúc tt đp cho c đôi bên. Có điu, qua các hình nh, din tiến các s kin, cung cách và ngôn t ng x gia hai nhà đo M-Triu ; cũng như ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Thượng đnh, đã cho thy thành qu Thượng đnh M-Triu ch có tính biu tượng và mang nhiu kch tính.

Thật vy, qua hình nh và din tiến các s kin cũng như li ăn tiếng nói, c ch, điu b ca hai nhà lãnh đo cao nht ca đi cường quc Hoa Kỳ và tiu nhược quc Bc Hàn, dường như đã được đôi bên sp xếp như mt cun phim được các nhà đo din quan tâm đến tng chi tiết đi thoi và din xut. Qua đó người ta thy nhng hình nh thân thiết và nhng li tán tng nhau gia hai nhà lãnh đo, mà ch ít tháng trước đây vn còn coi nhau như k thù không đi tri chung, buông ra nhng li thóa m nhau thm từ. Nhất là Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngi hết li Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un, dù ông tng b công lun quc tế t cáo là mt nhà đc tài tàn ác không ch vi nhân dân (nhà tù lao đng kh sai, pháp trường…) mà c vi thuc cp và thân tc (Như xử t chú Dượng và ra lnh ám sát người anh em cùng cha khác m…), nếu làm trái ý Ông ta.

Chẳng hn trong cuc phng vn ca phóng viên Van Susteren ca đài VOA, tr li câu hi "Điều gì ông Kim Jong-un làm ngài ngc nhiên ?". Tổng thng Trump nói "Thực sự, ông ấy có mt cá tính tuyt vi. Ông y là mt người vui tính, ông y rt thông minh, và là mt nhà thương thuyết tuyt vi. Ông y thương dân, nhưng không phi tôi ngc nhiên vì điu đó, mà tht s ông y yêu mến người dân Triu Tiên…".

Cùng với c ch ưu ái, v v, trước khi bước vào hi đàm, Tng thng Trump còn chiếu cho Ch tch Kim và phái đoàn coi mt video ngn 4 phút vi các hình nh v ra mt tương lai tuyt vi cho Bc Hàn và quan h M-Triu vô cùng tt đp, khi đi t s thành công ca Thượng đỉnh M-Triu hôm nay. S th này khin người ta có cm tưởng như v Tng thng Hoa Kỳ gc doanh nhân đang dùng k thut chiêu d mt đi tác trên thương trường.

Nhưng trước s ch đng, nhit thành ca Tng thng Trump, Ch tch Kim đã đi li bng v mặt, nụ cười tươi vui, nhưng chng mc và hà tin li nói, ch đ làm vui lòng người đi din và trình din trước ng kính truyn hình thế gii. Do đó mà đặc phái viên Vincent Sourieau ca Reuters cho là do "Kim Jong-un ít có thói quen phát biểu vi truyn thông và trước công chúng. Nhưng người ta cm nhn thy s quyết tâm ca Kim Jong-un trong thái đ ca ông ta. Lãnh đo Bc Triu Tiên luôn tươi tnh và thoáng mm cười sau mi tuyên b ca tng thng M. Vn đ hin nay là s đng thun gia hai v lãnh đạo sẽ được c th hóa như thế nào".

Mặt khác, tính biu tượng còn được th hin qua li l và ni dung Thông Cáo Chung kết thúc Tượng đnh M-Triu, người ta ch thy ghi nhn s đng thun trên nguyên tc s gii quyết các vn đ mà đôi bên cùng quan tâm và cùng có lợi, cũng là yêu sách đôi bên cn thương lượng đ gii quyết. Thế nhưng không thy đnh ra phương cách và lch trình gii quyết c th nào. Nghĩa là Thượng đnh mi ch là s tiên báo hướng gii quyết các vn đ mà thành qu thc tế vn phía trước, còn tùy thuc vào thc tâm và các hành đng c th , song phương M-Triu đ cùng thc hin sau này.

Đúng như d đoán ca chúng tôi trong mt bài viết trước Thượng đnh nhan đ "Thượng đnh M-Triu s thành công hay tht bi", chúng tôi nhận đnh :

"Một cách chủ quan chúng tôi cho rng Thượng đnh M-Triu vào ngày 12/6 ti đây ti Singapore ch có th thành công ch không th tht bi… S dĩ chúng tôi dám khng đnh mt cách ch quan như thế, là căn c trên din biến đưa đến các cuc bàn tho tin hi nghị gia đôi bên, dường như M-Triu đã có s tương nhượng đ đt được phn nào nhng yêu sách cơ bn ca mình, nên Thượng đnh mi được tái tc. Vì Thượng đnh din ra đôi ba tiếng đng h không có thi gi tranh lun, mà ch là s xác nhn, chun phê nhng gì mà hai bên đã đt được đng thun trước hi ngh ; đ sau đó công b bng mt bn Thông Cáo Chung có ý nghĩa như mt "Bn Ghi nh" nhng đng thun đã đt được và tiến trình thc hin đ trin khai…".

Thật vy, yêu sách ch yếu hàng đu cũng là lý do Hoa Kỳ cần có Thượng đnh đ gii quyết là Bc Hàn phi "giải tr vũ khí ht nhân và phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên". Thế nhưng thành qu đt được ghi trong Thông Cáo Chung ch là s tái xác nhn ca Bc Triu Tiên "cam kết hành đng đ phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đo Triu Tiên" từng được ghi nhn trong "bản Tuyên B Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018" sau Thượng đnh Liên Triu.

Thành qu này được ghi nhn nơi đim (3) Thông Cáo Chung 4 đim (*). Còn các thành quả khác ghi nhn trong Thông Cáo Chung (Nơi các đim 1, 2 và 4) chỉ là th yếu và là h qu tt nhiên mt khi vn đ"Phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên" được gii quyết dt đim. Thế nhưng, tt c nhng vn đ ch yếu cũng như th yếu này thành qu ch là xác nhn trên nguyên tc có ý nghĩa như mt "Ghi nh" s đng thun s được đôi bên tìm cách thc hin trong tương lai có th kéo dài ngn dài tùy theo thin chí, n lc đôi bên.

Đến đây chúng tôi cho rng, nếu thành qu ch có thế thì cn gì phi t chc Thượng đnh rình rang, mt nhiều thi gi trao đi, vn đng ngoi giao kín đáo qua li và t chc tn kém bc triu như vy ? Bởi vì thành qu này coi như đã dt được t Thượng đnh Liên Triu cơ mà ? Bi vì, ngay sau khi Bình Nhưỡng ch đng đi bước trước, đơn phương xác nhn trong Tuyên Bố Chung kết thúc Thượng đnh Liên Triu (27/4) là ngng hoàn toàn th nghim vũ khí ht nhân và tên la đn đo, được c th hóa bng s t phá hy các căn c th nghim, đ tiến đến phi ht nhân hóa hoàn toàn bán đo Triu Tiên. Như thế Hoa Kỳ có thể ch cn viết thư t chi đ ngh ca Bc Triu Tiên v mt cuc hp Thượng đnh tay đôi (vì không cần thiết) mà yêu cầu Bc Triu Tiên nếu thc tâm thì "hãy làm đi", Washington cam kết s đáp ng theo mt tiến trình phù hp, kim chng được ; đáp ng có khi còn nhiều hơn 4 đim ghi trong Thông Cáo Chung đt được sau Thượng đnh-M-Triu va qua : (1) "thiết lp mi quan h mi gia hai nước…" (2), cùng chung sc thc hin mt chế đ hòa bình bn vng và n đnh trên bán đo Triu Tiên (3) , cam kết hành đng đ phi ht nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên, (4) " cam kết cho hi hương thi hài các quân nhân M mt tích trên chiến trường trong thi kỳ chiến tranh Triu Tiên".

Thế ti sao Thượng đnh vn đã din ra ?

Theo nhận đnh ca chúng tôi là vì hai bên đều có li ích thiết thân cn đt được thông qua Thượng đnh này.Vì thế bng mi cách, mi giá đôi bên phi tìm cách tương nhượng đ vượt qua mi tr ngi hu có Thượng đnh vào ngày 12/6 va qua. Li ích thiết thân ca hai bên là gì ?

Về phía Bc Triu Tiên, cần có Thượng đnh vi Hoa Kỳ, đ có cơ hi khng đnh v thế ngoi giao trên trường quc tế mà bao lâu nay b cô lp và lu m dưới bóng ph ca đi cường cng sn Trung Quc. Vì thế Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un đã by t không che du quyết tâm thành tu Thượng đnh và bng mi cách ch đng cu vãn s tan v Thượng đnh sau khi Tng thng Trump tuyên b hy Thương đnh. (như vi đ ngh hp Thượng đnh Liên Triu ln 2, gi cánh tay mt Tướng Kim Jong Chol đến M gp Ngoi Trưởng Mike Pompeo và đưa thư riêng của Ch tch Kim cho Tng thng Trump…)

Vậy vì li ích thiết thân gì mà Bình Nhưỡng phi xung nước như vy đ có Thượng đnh M-Triu ?

Theo nhận đnh ca chúng tôi, bng hành đng t nguyn ch đng gii tr vũ khí ht nhân, tuyên b bước qua thi kỳ xây dựng phát trin đt nước, sng chung hòa bình, sau khi tuyến b các cuc th nghim ht nhân và tên la đn đo ti đu đn ht nhân đã thành công, chế đô Bình Nhưỡng mun qua din đàn Thượng đnh v đi cường quc nguyên t Hoa kỳ, được thế gii mặc nhiên thừa nhn là mt cường quc ht nhân ; nay có đ tư thế ch đng thương lượng tay đôi vi Hoa Kỳ , đ được gii ta cm vn, bo đm s tn ti ca chế đ và s tr giúp phát trin ca Hoa Kỳ,Nam Hàn và quc tế, song phương cũng như đa phương…Dường như Kim Jong-un lãnh t chế đ Bc Triu Tiên đã thành đt được tc thì tt c hay phn nào li ích thiết yếu này qua Thượng đnh M- Triu.

Về phía Hoa Kỳ, cũng có lợi ích mun thành đt qua Thượng đnh vi Bc Triu Tiên. Vì vy, Tng thng ca cường quc Hoa Kỳ Donald Trump, một người theo ch nghĩa thc dng, đã ch coi trng li ích có được qua Thượng đnh mà không ngi phi ngi nói chuyn ngang hàng vi Ch tch Bc Hàn Kim Jong-un, mt lãnh t tr tui (hàng con cháu) của mt tiu nhược quc tng là đi th gây nhiu nhc nhi cho Hoa Kỳ và thế gii trên h sơ ht nhân ca nước này. Do đó, phía Hoa Kỳ cũng đã có nhiu n lc đ vượt qua mi tr ngi đ Thượng đnh M-Triu phi thành tu, không th tan v.

Theo nhn đnh ca chúng tôi, li ích mà Tng thng Trump mun đt được trước hết là s thành tu Thượng đnh M -Triu có tính lch s s đưa tên tui Ông vào lch s như mt Tng thng đã phá đ bc tường ngăn cách vi mt chế đ đc tài cng sn khép kín và tàn bạo, từng b Hoa Kỳ coi là mt quc gia khng b quc tế đã tìm cách chế to vũ khí ht nhân đ đe da an ninh quc gia Hoa Kỳ và hòa bình thế gii ; mà các đi Tng thng trước đã tht bi trong n lc buc chế đ này phi t b. S thành tu Thượng đnh còn tạo thành tích lãnh đo cá nhân xut sc hi d phm cht đ được quc tế trao tng gii Nobel Hòa bình hàng năm.

Đng thi thành tu ca Thượng đnh M-Triu, dù mi ch là trên nguyên tc, nhưng đã tìm được s đng thun kh tín và hé l thc tâm đôi bên muốn gii quyết vn đ gii tr vũ khí ht nhân, báo hiu mt thành qu có phn chc chn trên thc tế trong tương lai gn xa. Tuy nhiên, nhng li ích mà Tng Thng Hoa Kỳ Donald Trump mun thành đat qua Thượng đnh M-Triu vn còn phía trước, tùy thuộc tương lai các tha thun mà đôi bên đt được trên nguyên tc có được thc thi đy đ, đem li thành qu thc tế hay không.

Thành ra, nếu so sánh thì người ta thy, dường như Ch tch Bc Triu Tiên Kim Jong-un đã thành đt tc thì ít nhiu các li ích thiết thân sau Thượng đnh ; trong khi Tng thng Hoa Kỳ Donal Trump còn phi ch thêm thi gian thì thành qu đt được trên nguyên tc sau Thượng đnh mi tr thành hin thc. Nghĩa là ri đây Bình Nhưỡng có gii tr thc s vũ khí ht nhân và tên la đạn đạo, thc hin chính sách sng chung hòa bình… như Thng Cáo Chung Thượng đnh M-Triu ghi nhn, thì khi đó tên tui Tng thng Trump mi thc s đi vào lch s vì đã làm được mt điu c th mà các đi Tng thng tin nhim đã không làm được. T đó dn đến li ich cho cá nhân là gii Nobel Hòa Bình và cho đng Cng Hòa là vn gi được v thế đa s trong lưỡng vin Quc hi Hoa Kỳ sau cuc bu c vào tháng 11/2018 ti đây.

Thiện Ý

Houston, ngày 14/06/2018

Ghi chú :

(*) Sau đây là toàn văn thông cáo chung (theo bản tiếng Pháp ca AFP) :

« Tổng thng Donald Trump và ch tch Kim Jong-un đã có cuc trao đi ý kiến đy đ, sâu sc và chân thành v nhng vn đ liên quan đến vic thiết lp mi quan h mi gia Hoa Kỳ và RPDC (Cng Hòa Dân Ch Nhân Dân Triu Tiên) và về vic xây dng mt chế đ hòa bình vng chc và bn vng trên bán đo Triu Tiên. Tng thng Trump đã cam kết đưa ra các bo đm v an ninh cho RPDC và ch tch Kim Jong-un tái khng đnh cam kết vng chc và không lay chuyn ca mình đi vi vic phi hạt nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên.
Tin tưở
ng rng vic thiết lp mi quan h mi Hoa Kỳ-RPDC s đóng góp vào hòa bình và phn thnh ca bán đo Triu Tiên và thế gii, và tha nhn rng vic thiết lp s tin tưởng ln nhau có th thúc đy phi ht nhân hóa bán đảo Triu Tiên, tng thng Trump và ch tch Kim Jong-un tuyên b :

1. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết thiết lp mi quan h mi gia hai nước phù hp vi nguyn vng hòa bình và thnh vượng ca nhân dân hai nước.

2. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên s cùng chung sc thc hin mt chế đ hòa bình bn vng và n đnh trên bán đo Triu Tiên.

3. Bắc Triu Tiên tái khng đnh ni dung bn Tuyên B Bàn Môn Điếm ngày 27/04/2018, cam kết hành đng đ phi ht nhân hóa toàn b bán đo Triu Tiên.

4. Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết cho hi hương thi hài các quân nhân M mt tích trên chiến trường trong thi kỳ chiến tranh Triu Tiên.

Thừa nhn rng thượng đnh Hoa Kỳ-RPDC, cuc gp đu tiên trong lch s, là mt s kin có tm quan trng to ln, đáng ghi nh thượng đnh sang trang nhiu thp niên căng thng và thù nghch gia hai nước, báo trước mt tương lai mi, tng thng Trump và ch tch Kim Jong-un cam kết thc hin toàn b các điu khon trong thông cáo chung này.

Hoa Kỳ và Bắc Triu Tiên cam kết, ngay khi có thể, t chc các cuc thương lượng liên tc, do ngoi trưởng Mike Pompeo và mt đng nhim cp cao ca RPDC tiến hành, nhm thc hin các kết qu ca thượng đnh Hoa Kỳ-RPDC.

Tổng thng Trump và ch tch Kim Jong-un cam kết hp tác nhm phát trin mối quan h mi gia Hoa Kỳ và RPDC, thúc đy hòa bình, phn thnh và an ninh ca bán đo Triu Tiên và thế gii".

Quay lại trang chủ
Read 282 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)