Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Diễn đàn

26/07/2018

Vụ Trịnh Xuân Thanh khiến thất nghiệp gia tăng ?

Phạm Chí Dũng

Không biết vô tình hay hu ý, ch 3 ngày sau v Nguyn Hi Long - mt nghi can tham gia đường dây bt cóc Trnh Xuân Thanh ngay ti Đc - cúi đu nhn ti ti tòa thượng thm Berlin vào ngày 17/7/2018, Chính ph Cng hòa Séc đã gây nên mt cú sc đi vi chính th đc đng Vit Nam : quyết đnh tm ngng tiếp nhn đơn xin th thc dài hn cho mc đích lao đng và kinh doanh đi vi công dân Vit Nam - theo thông cáo đăng trên trang web ca Đi s quán Cng hòa Séc ti Hà Ni ngày 20/7/2018.

txt1

Trnh Xuân Thanh ti tòa Hà Ni.

Vi quyết đnh trên, có th cho rng Vit Nam đã mt đt th trường xut khu lao đng truyn thng mà nước này luôn k vng.

Điu tht tr trêu là Séc li là quc gia có nn kinh tế thân thin nht vi Vit Nam - như cách tuyên truyn ly lòng ca gii ngoi giao và chóp bu Vit Nam.

Nguy cơ mt th trường xut khu lao đng

Séc nm trong s nhng th trường xut khu lao đng trong khi Liên minh châu Âu (EU) mà lao đng Vit Nam làm vic như Bulgaria, CH Síp, CH Séc, Phn Lan, Pháp, Itallia, Manta, Ba Lan, B Đào Nha, Rumani và Vương quc Anh.

Theo thng kê, người Vit Nam ra nước ngoài theo hu hết các loi hình di cư như di cư lao đng, hôn nhân - gia đình, du hc... Hin nay có khong 500.000 lao đng Vit Nam làm vic ti hơn 40 nước và vùng lãnh th, khong hơn 250.000 công dân Vit Nam kết hôn vi người nước ngoài, trong đó phn ln là ph n Vit Nam ly chng Đài Loan, Hàn Quc, Trung Quc, Malaysia, Singapore, M, Pháp, Australia... và trên 30.000 du hc sinh Vit Nam nước ngoài.

Sau khi Malaysia đóng ca th trường tiếp nhn lao đng Vit Nam do tình trng rt nhiu lao đng Vit t ý phá v hp đng, vi phm k lut lao đng, b trn li làm vic sau khi hết hn và k c hình thành t chc ti phm, Vit Nam ch còn mt s th trường truyn thng thuc khu vc Đông Bc Á như Nht Bn, Hàn Quc, Đài Loan - chiếm t trng đến 94% s lao đng Vit được đưa ra nước ngoài.

Nhưng cho đến nay, ngoài tình trng lao đng người Vit sang châu Âu vi phm k lut lao đng và b trn li, còn nhiu đi tượng, công ty la đo người lao đng vi nhiu th đon tinh vi đ chiếm đot tài sn hoc đưa người lao đng đi bt hp pháp dưới hình thc buôn người, s tn ti da dng các đường dây đưa ph n Vit Nam sang châu Âu, bán vào các mi dâm, nhiu người lao đng Vit Nam châu Âu đã có hành vi vi phm pháp lut, thm chí mc nghiêm trng mà đã gây thit hi và mt uy tín nghiêm trng cho lao đng Vit Nam nói chung và các công ty xut khu lao đng nói riêng.

Gn đây, mt s kho sát b túi cho biết có đến 80% hoc hơn s du hc sinh Vit du hc Nht Bn thc cht là lao đng chui và tìm cách li Nht mà không chu v nước. Đó là ngun cơn ch yếu mà trong nhng năm gn đây, c Nht Bn và Hàn Quc đu đe da đóng ca th trường lao đng Vit Nam nhng nước này.

Trước nhiu khó khăn chng cht, B Lao đng, Thương binh và Xã hi Vit Nam gn đây đã phi tính cách m rng th trường xut khu lao đng sang châu Âu, đc bit nhm vào nhng quc gia đã tng là xã hi ch nghĩa anh em vi Vit Nam như Séc (trước đây là Tip Khc), Đc, Nga, Bungaria…

L ra tình hình đã không đến ni ti t mà khiến Cng hòa Séc phi quyết đnh tm ngng tiếp nhn đơn xin th thc dài hn cho mc đích lao đng và kinh doanh đi vi công dân Vit Nam, nếu không có v bt cóc Trnh Xuân Thanh mà đã làm cho mt ít c gng vn đng và đàm phán ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi Vit Nam đ sông đ bin.

‘Vit Nam là ti phm có t chc…’

Tm ngưng th thc lao đng Vit không ch là mt quyết đnh mang tính kinh tế thun túy ca Séc, mà rt có th nguyên nhân sâu xa ca nó bt ngun t lý do chính tr và an ninh.

Vào tháng Sáu năm 2018, trong khuôn kh bàn lun v vn đ ngân sách tài chính năm 2017 ca ngành ngoi giao Cng hòa Séc, Ch tch y ban Đi ngoi H vin nước này là ông Zaoralek đã bt ng tung ra mt phát ngôn chn đng mang tính khng đnh Vit Nam là ti phm có t chc và tr thành mi đe da an ninh quc gia hàng đu.

Ông Zaoralek cho biết visa cho sinh viên Vit Nam vào Séc là công c đ đưa ti phm vào nước này. Ông cũng nói rng các băng nhóm Trung Quc và Vit Nam đang sn xut cht gây nghin Pervitin đ bán vào Đc và Séc

Bt chp phn ng ngày 24/6/2018 ca ông H Minh Tun, Đi s đc mnh toàn quyn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam Vit Nam ti Cng hòa Séc, ch không phi ca B Ngoi giao Vit Nam, v phát biu ca Ch tch y ban đi ngoi H vin Cng hòa Séc là hoàn toàn không phù hp vi s phát trin tt đp ca mi quan h hu ngh và hp tác truyn thng gia hai nước nhng năm qua, gii chóp bu Vit Nam đã ln đu tiên như b mt cái tát ny đom đóm t chính đi tác mà h luôn t tin là quc gia có nn kinh tế thân thin nht vi Vit Nam.

Nếu nhìn rng hơn, phát ngôn ca ông Zaoralek không hn là mt s bt ng mà đã được tích t sau mt khong thi gian đ dài và chui s c đ dày. Phát ngôn này không ch liên đi mt thiết vi quá nhiu bc xúc ca cng đng người Vit Séc trước tình trng Đi s quán Vit Nam ti nước này đã t lâu biến cơ chế cp visa thành mt dch v hay hơn thế na là v đu cơ dành cho các quan chc ca đi s quán, vi giá thu visa gp t 4-5 ln so vi mc quy đnh, mà còn nhm ch trích nhiu thc trng mà gii quan chc ‘ăn ca dân không cha th gì’ đã mang sang tn kinh thành c kính Praha.

Phát ngôn ca ông Zaoralek li phát ra trong bi cnh v bt cóc Trnh Xuân Thanh’ đã lan đến Slovakia - quc gia mà cùng vi Cng hòa Séc đã được tách ra t Tip Khc trước đây.

Vào tháng Tư năm 2018 và liên quan đến phiên tòa ca Tòa án Đc x Nguyn Hi Long, đã bt thn bùng phát mt thông tin liên đi mt cp cao hơn rt nhiu : Slovakia phi làm vic vi phía Đc đ xác minh kh năng ông Tô Lâm, B trưởng Công an Vit Nam, đã s dng chuyến thăm ca mình đến nước này hi tháng Tám năm 2017 đ làm bình phong cho v bt gi Trnh Xuân Thanh.

Tuy chưa có quan chc nào ca Slovakia tuyên b mt cách chính thc v tình trng thc ra đã rn nt đáng k gia Slovakia và Vit Nam qua v bt cóc Trnh Xuân Thanh, nhưng thông tin ca báo chí Slovakia và báo chí Đc đu phn ánh mi quan h này đang xu hn đi, vi s cnh giác cao đ ca người Slovakia đi vi gii mt v và ngoi giao Vit Nam.

Tình trng rn nt gia Slovakia và Vit Nam còn khiến nh hưởng đến mi quan h gia người đng hương ca Slovakia là Cng hòa Séc vi Vit Nam. Vào na đu năm 2017, mt quan chc cao cp ca Vit Nam là Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân đã đến Séc đ vn đng nước này ng h Vit Nam vào EVFTA (Hip đnh thương mi t do Vit Nam - châu Âu). Khi đó, có v gii lãnh đo Séc còn lưỡng l.

Còn đến gi, đã chng có bt k phn hi nào t gii lãnh đo ca Chính ph Séc đi vi EVFTA.

Khi châu Âu ‘m mt’…

V bt cóc Trnh Xuân Thanh vào tháng By năm 2017 đã gây ra hiu ng nhn thc chưa tng có, khiến nhiu quc gia dân ch trong EU được m mt khi chng kiến chế đ chính tr Vit Nam ‘luôn quan tâm và bo đm các quyn con người là xo ngôn và di trá đến thế nào. Sau tháng By năm 2017, mi quan h ngoi giao và kinh tế gia mt s nước châu Âu vi Vit Nam đã lnh lo hn đi.

Không nhng thế, nhiu nước Tây Âu và c Đông Âu s có th đt Vit Nam vào mt tm ngm mi và khi to mt hàng rào kiên c nhm ngăn chn mt v Vit Nam hành x theo lut rng Lc Đa Già.

Sau v Cng hòa Séc tm ngng tiếp nhn đơn xin th thc dài hn cho mc đích lao đng và kinh doanh đi vi công dân Vit Nam, mt kh năng có th xy đến trong thi gian ti là nhng quc gia trong khi EU như Pháp, B, Hà Lan, Ý, Thy Đin, Tây Ban Nha, Anh và c nhng nước tng là xã hi ch nghĩa anh em châu Âu s có mt s biu cm và hành đng gn tương t phn ng ca người Đc đi vi Vit Nam qua v Trnh Xuân Thanh. Nhng biu cm và hành đng này s liên đi mt thiết vi vin tr không hoàn li, tín dng cho vay, cũng khiến đu tư nước ngoài ca châu Âu vào Vit Nam có th st gim đáng k. Nhng ưu đãi v hàng rào thuế quan trong nhp khu hàng Vit Nam cũng bi thế s được th ni theo mt bng th trường chung. Thm chí khách du lch châu Âu - khi đã được báo chí lc đa này dn dp cnh báo v nhà nước bt cóc, s chng còn my tha thiết đi dã ngoi mt Vit Nam đy ri ro rình rp.

Sau năm 2017 đy sóng gió vi cơn đa chn khng hong Đc - Vit sau v bt cóc Trnh Xuân Thanh, 2018 tiếp tc tr thành năm thành công đi ngoi chưa tng có’ mà B trưởng ngoi giao Phm Bình Minh đã tuyên rao không h nhăn mt vào cui nhng năm 2016 và 2017.

Nếu th trường EU không còn là nơi ha hn tiếp nhn lao đng Vit, hàng trăm ngàn lao đng này s b dn trong nước mà không có li thoát, trong cnh nn t l tht nghip không phi ch khong 2% như báo cáo quá thiếu liêm s ca B Lao đng, Thương binh và Xã hi Vit Nam mà thêm mt con s 0 sau 2% vn đúng - như li tán thán đy bc bi ca mt dân biu Vit Nam vào năm 2014, hoc thm chí còn cao hơn 20%. Tc chính th đc đng Vit Nam càng phi chu sc ép căng thng t các vn nn xã hi liên tiếp phát sinh do nn tht nghip gây ra, thúc đy thêm đà hn lon xã hi vn đã tích t và liên tc phát trin t nhng năm trước, đ đương nhiên s khiến chân đng chế đ càng thêm mau ru mc mà có th dn đến sp đ.

Phạm Chí Dũng

Nguồn : VOA, 25/07/2018

Quay lại trang chủ
Read 996 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)