Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

10/04/2017

Trung Quốc : họp thượng đỉnh Mỹ-Trung là một 'thành công lớn'

VOA tiếng Việt

Trung Quốc mô t cuc hp thượng đnh gia Tng thng M Donald Trump và Ch tch nước Trung Quc Tp Cn Bình bang Florida hi tun trước là mt "thành công ln". Bài xã lun đăng trên t Hoàn cu Thi báo hôm th Hai nói rng sau mt thi gian bt đnh, hai cường quc gi "rõ ràng là đang trên con đường xây dng hướng ti phát trin mi quan h hp tác song phương". Bài xã lun nói c Trung Quc ln Hoa Kỳ đu không th tr cái giá đt nếu hai bên t b các phương tin đ hp tác. Thông tín viên Victor Beattie của VOA có bài tường trình chi tiết sau đây :

summit1

Cuộc hp thượng đnh gia Tng thng M Donald Trump và Ch tch nước Trung Quc Tp Cn Bình ti Florida, ngày 7/4/2017.

Dù bị ph bóng bi cuc tn công bng phi đn nhm vào mt căn c không quân Syria, hai ngày tho lun ti khu ngh mát Mar-a-Lago cũng tp trung vào cán cân thương mi mt cân bng gia hai nước và mi đe doạ ht nhân t Bc Hàn.

Phát biểu trên chương trình truyn hình ABC’s This Week, Ngoi Trưởng Tillerson nói hai nhà lãnh đo đã có các cuc tho lun sâu rng v "tình hình nghiêm trng ti Bc Hàn".

Ông Tillerson nói :

"Hai ông đã gặp nhau tay đôi khá lâu để tho lun vn đ Bc Hàn, hai nhà lãnh đo đ cp ti mt lot s la chn khác nhau. Ch tch Tp Cn Bình bày t s đng tình ca ông rng tình hình đã leo thang ti mt mc nghiêm trng mi, và bày t sn sàng h tr đ thuyết phc chế đ ti Bình nhưỡng thay đi quan đim v nhu cu tương lai ca h phi có các vũ khí loi này. Trung Quc đã nhiu ln nhc đến lp trường ca h và tái khng đnh điu đó vi chúng tôi Mar-a-Lago rng chính sách ca Trung Quc vn không thay đi, đó là mt bán đảo Triều Tiên phi ht nhân".

Ông Tillerson miêu tả các cuc tho lun gia hai nhà lãnh đo là "rt thng thn và ci m". Ông nói hai ông Trump và Tp đã đng ý cùng nhau làm vic đ ni rng các phm vi hp tác trong khi x lý các khác bit quan đim da trên tinh thần tôn trng ln nhau.

Chuyên gia về các vn đ Trung Quc Dali Yang thuc Đi hc Chicago nói vi Thông tín viên Beattie ca Đài VOA rng đây là cuc gp quan trng nht vi mt nhà lãnh đo thế gii t khi ông Trump lên nhm chc hi tháng Giêng 2017, và phần ln là do tác đng ca các quan h gia hai nn kinh tế ln nht thế gii. Ông Dali Yang nói :

"Hai nước đã đng ý thiết lp mt cuc đi thoi sâu rng trong 4 lĩnh vc chính, đt quan h M-Trung trên mt căn bn toàn din hơn hướng ti phía trước. Theo tôi thì đó là du hiu cho thy là bt chp nhng li l cường điu trong chiến dch tranh c và ngay c nhng phát biu trong nhng ngày đu ca chính quyn Tng thng Trump, hai bên đã sn sàng sn tay lên làm vic đ đt mi quan h này trên căn bản các đnh chế vng chc hơn. Ngoài ra, khung cnh ca cuc hp thượng đnh cũng rt quan trng, nhn mnh ti tình hu ngh. Tôi nghĩ rng hai bên s ct lc làm vic đ ít nht là gii quyết mt s vn đ đ có th hướng ti phía trước. Cho nên theo tôi đây là một cuc gp g tích cc, đã giúp hai bên lánh xa nhng li l cường điu mà chúng ta đã chng kiến trong thi gian qua".

Ông Yang nói ông dự kiến hai bên s đi đến mt hình thc tho thun đ hn chế xut khu tương t như tho thun thương mi mà Nht Bn đã đã dng ý trong nhng năm 1980.

Về vn đ Bc Hàn, chuyên gia này nói ông nhn thy Trung Quc t ra thông cm hơn vi Hoa Kỳ v nhng quan ngi liên quan ti chương trình ht nhân và kh năng ht nhân ca Bình Nhưỡng, so vi nhng dấu hiu t các tài liu ca cuc hp thượng đnh.

Ông nói hai bên đã tái khẳng dnh lp trường v Bin Đông, và ông ghi nhn rng nhng hành đng ca Trung Quc Bin Đông đã có v t kim chế hơn t sau phán quyết năm 2016 ca Toà án trng tài Liên Hip Quc, cho rng đa s các tuyên b ch quyn ca Trung Quốc trong Bin Đông là bt hp pháp.

Quay lại trang chủ
Read 492 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)