Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

06/02/2021

Kinh tế Mỹ suy thoái sâu, hai đảng vẫn tranh cãi về gói cứu trợ

VOA tiếng Việt

Tng thng Joe Biden và Đng Dân ch t tín hiu quyết tâm theo đui gói cu tr kinh tế tr giá 1.900 t đô la bt chp s phn đi ca phe Cng hòa Quc hi trong khi mt chuyên gia nhn đnh vi VOA rng đ xut ca hai phía đu có đim tích cc và tiêu cc.

kinhtemy1

Ông Biden tiếp các lãnh đo Dân ch Thượng vin Nhà Trng đ bàn v gói cu tr kinh tế

S liu mi được công b cho thy nn kinh tế M đã gim 3,5% - mc st gim sâu nht k t Đ nh Thế chiến. T l tht nghip vn đang mc cao và nhiu doanh nghip vn phi đóng ca do đi dch.

Trong lúc này, hai đng Dân ch và Cng hòa vn tiếp tc bàn tho đ gii quyết các mc mu trong gói cu tr nhưng có v như không đi đến đâu vì hai phía vn quyết gi lp trường vn quá khác bit.

Hai Đng tranh đu

"Chúng ta s có s ng h ca Đng Cng hòa", Tng thng M Joe Biden được kênh ABC dn li nói v các cuc đàm phán v d lut cu tr Covid-19 tr giá 1,9 nghìn t đô la ca ông. "Tôi nghĩ chúng ta s có được lá phiếu ca mt s đng viên Cng hòa".

Ông Biden đưa ra tuyên b này vào sáng ngày 3/2 trong cuc gp vi 11 Thượng ngh sĩ hàng đu ca Đng Dân ch.

Ging điu t tin trong phát biu công khai ca ông Biden không cho thy được mc đ đu tranh trong các cuc đàm phán, khi mà mt s thành viên Dân ch trong cuc hp vn tiếp tc thúc đy chun b mt công c ngân sách đ thông qua d lutmà không có bt k s ng h nào ca phe Cng hòa Quc hi.

Đng Dân ch đang nm đa s c hai vin Quc hi. H có th mt mình mt ch thông qua gói cu tr mà không cn phiếu ca Đng Cng hòa nhưng thế đa s Dân ch mong manh khiến điu này tr nên ri ro.

Sau cuc hp vi ông Biden, Lãnh đo khi Đa s ti Thượng vin, ông Chuck Schumer, cũng đã c gng nhn mnh s hp tác lưỡng đng, nhưng vn đ ng kh năng sn sàng tiến lên phía trước mà không cn bt k phiếu bu nào ca phe Cng hòa.

"Tt c chúng tôi (Đng Dân ch) s làm vic cùng nhau vi Tng thng, chúng tôi đng lòng như mt, vì mt gói cu tr táo bo, và s làm vic vi nhng người đng nghip Cng hòa khi có th", ông Schumer nói.

"Chúng tôi hy vng các đng nghip ca chúng tôi bên Đng Cng hòa s đng cùng chúng tôi - trong chương trình cu tr to ln, táo bo này mà nước M cn. Đi đa s c tri Đng Cng hòa ng h phn ln ni dung gói cu tr. Chúng tôi mun có gói cu tr lưỡng đng, nhưng chúng tôi phi mnh m. Chúng ta không th chm chp, không th trì hoãn, không th làmloãng, bi vì khó khăn mà đt nước gp phi và nhng cơ hi mà chúng ta có th đem đến là to ln", ông được kênh ABC dn li nói.

Sáng ngày 3/2, Tng thng Biden đã tiếp đón các Thượng nghđng hương đến t bang Delaware là các ông Chris Coons và Tom Carper, ti Phòng Bu dc. Sau cuc hp kéo dài mt gi, Thượng ngh sĩ Coons đã chuyn li li rng Tng thng s tiếp tc các cuc đàm phán, nhưng vn s kiên đnh gi li ha ca ông là cp ngân phiếu kích thích kinh tế cho các gia đình lao đng.

"Chúng tôi đã trao đi v các khon thanh toán trc tiếp và làm sao sa đi chúng đ đm bo rng chúng nhm đúng đi tượng hơn, nhưng Tng thng Biden đã nói rõ vi rng ông y s không quên tng lp trung lưu", Thượng ngh sĩ Coons được ABC dn li nói. "Ông y s không nut li cam kết không ch vi Georgia mà còn vi c nước là đem gói cu tr có mc tiêu đến vi nhng người dân M khn khó nht".

Ông Coons nói thêm rng vin tr cho chính quyn các bang và cp cơ s có th là đim phá v tha thun. Chính quyn các bang đã b tht thu thuế nng n do đóng ca đ chng dch. Kế hoch ca ông Biden kêu gi dành 350 t đô la cho khon này, nhưng phía Cng hòa đã b khon tr cp này trong đ xut đi chi mà h đưa ra.

"Bn thân tôi cho là nếu không có chút gì vin tr cho các bang và đa phương thì đó không phi là đim bt đu. Tôi đã nói chuyn vi mt s đng nghip Cng hòa v nhng điu khon gì h mun đ sn sàng tăng đáng k tin vin tr cho mt s bang và đa phương", ông Coons cho biết.

Trước đó, sau cuc hp kéo dài gn hai gi ca ông Biden vi các Thượng ngh sĩ Cng hòa v gói cu tr đi chi mà h đ xut tr giá 600 t đô la ti Phòng Bu dc vào đêm 1/2, c hai phía đu cm thy lc quan v các cuc đàm phán, nhưng không có tiến trin rõ ràng nào.

Nhng đim khác bit

Ông Mitt Romney, mt trong 10 Thượng ngh sĩ Cng hòa đã gp ông Biden hôm 1/2, nói rng cn phi có nhng thay đi thc s đ giành được s ng h ca Đng Cng hòa.

"Nếu Tng thng Biden làm vic vi đng Cng hòa và chúng tôi sa đi mt s đim trong kế hoch ca ông, thì hoàn toàn có kh năng s có được mt s s ng h t phía đng Cng hòa. Nhưng nếu nó được đy đi mà không có bt k thay đi gì so vi nhng gì được đ xut ban đu, tôi đoán rng s không mt ai bên Đng Cng hòa s b phiếu cho kế hoch 1,9 nghìn t đô la", ông Romney nói trước báo gii ti Đin Capitol.

"Tôi nghĩ rng khong cách ln nht gia đ xut ca Tng thng và đ xut ca đng Cng hòa là khon tin 360 t đô la chi cho các bang và đa phương. Báo cáo mi đây nht cho thy các bang M trung bình trong năm 2020 ch tht thu 1/10 so vi năm 2019. Vì vy, con s như vy tht vô nghĩa", ông nói và cho biết vn đ tin cu tr cho người dân cũng có khác bit ln gia hai phía.

Gi vào phiên hp kín hàng tun ca phe Dân ch H vin, Tng thng Biden nói rng ông không sn lòng đi ý đi vkhon tin chi tr 1.400 đô la mt người, nhưng s xem xét hn chế đi tượng hưởng li ch nhng người dân M có thu nhp thp.

"Chúng ta không th t b s tin 1.400 đô la b sung trong ngân phiếu chi tr trc tiếp mà chúng ta đã đ xut bi vì người dân cn s tin đó và thành tht mà nói, h đã được ha là s có. Có l chúng ta có th, tôi nghĩ, chúng ta có th hướng đến đi tượng tt hơn. Chuyn đó không sao đi vi tôi. Nhưng tôi s không bt đu nhim k ca mình bng cách phá v li ha vi người dân M", ông Biden nói trong cuc gi.

Trao đi vi VOA, Giáo sư-Tiến sĩ Khương Hu Lc hin ging dy chương trình MBA ti Trường sau đi hc Keller v Qun lý và có 20 năm kinh nghim làm giám đc tài chính cho các tp đoàn ln, ch ra các đim khác bit trong đ xut cu tr gia hai Đng.

Th nht, v tin cu tr người dân, phía Dân ch mun cho 1.400 đô la mt người dân (nhiu kh năng có thu nhp t 70.000 đô la mt năm tr xung), trong khi phe Cng hòa ch mun cho 1.000 cho nhng ai có thu nhp ti đa 40.000 đô la mt năm.

Th hai, s tin tr cp tht nghip mà Đng Dân ch đ xut là 400 đô la mi tun cho ti tháng 9, trong khi phía Cng hòa ch mun cho 300 đô la mi tun cho ti tháng 6.

Ngoài ra, phe Dân ch đ xut 170 t đô la cu tr trường hc tt c các cp, k c đi hc, trong khi phe Cng hòa ch chu chi 20 t nhưng không đng ý cu tr các trường đi hc. Ngoài ra, vic có tr giúp chính quyn bang và đa phương hay không cũng là tranh chp ln gia hai đng.

Ông Lc nói rng có nhng ch ông đng ý vi Đng Dân ch và cũng có đim bên đ xut ca Đng Cng hòa mà ông cho là tha đáng hơn.

Chng hn, ông nói, cho mi người dân thêm 1.000 đô la như đ xut ca Đng Cng hòa là quá ít, không đ sng nhưng ông đ xut nên gii hn đi tượng như yêu cu ca Cng hòa, tc là ch nhng người có thu nhp t 40.000 đô la tr xung.

"Chính quyn đa phương cn được tr giúp mà Đng Cng hòa không cho gì hết", ông than phin.

Mt đim mà ông Lc rt tán đng trong kế hoch ca phe Cng hòa là ch cho tin tht nghip đến tháng 6 nhưng ông cho rng nên cho s tin như phía Dân ch đưa ra là 400 đô la mt tun thay vì 300.

ng cho tin tht nghip kéo dài đến tháng 9 đ người dân có đng lc đi làm tr li", ông phân tích.

Ông Lc ch trích đ xut ca phe Dân ch là tăng lương ti thiu cho người lao đng lên 15 đô la mt gi là không giúp ích gì cho nn kinh tế trong đi dch mà s giết chết các tiu thương.

"Nhng tiu thương gn c năm nay đã rt èo ut, h mướn người và tr lương ti thiu mà bây gi bt h thay vì tr 7,25 li lên đến 15 đô la mt gi thì h s sa thi người hay đóng ca luôn", Tiến sĩ Lc phân tích và ch ra rng các doanh nghip nh chiếm 50% xương sng kinh tế M.

Trin vng kinh tế M ?

Giáo sư Khương Hu Lc nói trước tình hình M gánh n cao do đã my ln b ra s tin ln cu tr nn kinh tế, Tng thng Biden s tăng thuế đi vi các cá nhân có thu nhp cao, chng hn tăng t 37% lên 39.6% đ bù đp ngân sách.

"Thuế phi gia tăng đ phn nào gánh n cho quc gia", v giáo sư này khng đnh.

Tuy nhiên, ông phn đi vic tăng thuế doanh nghip tr li. Thi cu Tng thng Donald Trump đã gim thuế này t 35 xung còn 21%. Ông nói ông Biden s tăng li lên 28%. iu này không cn thiết vì thuế doanh nghip ch đóng góp không bao nhiêu vào ngân sách quc gia nhưng nếu tăng thì các công ty s không tr v M nhiu".

Ông hoan nghênh chương trình đu tư vào cơ s h tng ca ông Biden đ kích thích nn kinh tế - điu mà c hai đng đu ng h, nhưng bày t nghi ng vào kế hoch đu tư 2.000 t đô la vào các k ngh xanh vì theo ông ‘đây là chương trình dài hơn trong bi cnh M đang chy đua vi Trung Quc vn dùng k ngh than đá gây ô nhim.

V lý do kinh tế M suy thoái nng n đến 3.5% trong năm 2020, ông Lc nói là do đi dch virus corona.

"Kinh tế M trước khi có dch đang rt tt. Tht nghip thp, th trường chng khoán tăng k lc, tin lương mc cao", ông ch ra.

"Dưới thi ca Tng thng Trump, ông y rt là lng lo trong vn đ kim chế virus. Đó là đim mà Tng thng Biden đã sa đi mà tôi nghĩ là điu tt", ông gii thích và cho biết virus corona đã làm kinh tế M t ch tăng trưởng 2% trong năm 2019 ti ch b gim 3,5% trong năm 2020.

V trin vng kinh tế M, ông Lc d đoán rng trong na năm đu năm 2021, kinh tế M s không suy gim nhưng cũng không tăng trưởng. "Na cui năm sau s đi vào hướng dương, có th gia tăng 1-2% nếu kim soát được đi dch. Tc đ tăng bao nhiêu tùy vào vic trin khai vaccine", Tiến sĩ Lc nói.

Nguồn : VOA, 06/02/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 207 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)