Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Quốc tế

17/07/2021

Mỹ tái khẳng định cam kết với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

VOA tiếng Việt

Tng thng M Joe Biden nhn mnh tm quan trng ca khu vc Châu Á-Thái Bình Dương vi Hoa K, đng thi khng đnh M là mt quc gia Thái Bình Dương và s giao tiếp cht ch vi khu vc, Tòa Bch c cho biết ngày 16/7.

biden1

Tng thng M Joe Biden

Phát biu ca ông Biden được đưa ra khi tham d trc tuyến cuc hp thượng đnh không chính thc ca Din đàn Hp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dưới s ch ta ca Th tướng New Zealand Jacinda Ardern.

Theo Tòa Bch c, Tng thng Biden hoan nghênh cơ hi giao tiếp trc tiếp vi các nhà lãnh đo APEC và lưu ý tm quan trng ca vic hp tác đa phương, đng thi nhc li cam kết ca ông v mt khu vc n Đ Dương- Thái Bình Dương t do và rng m.

Tòa Bch c cho biết thêm là Tng thng Biden đ ra nhng bin pháp chm dt đi dch và phác ha chiến lược vaccine toàn cu, mà qua đó M trao tng hơn na t liu vaccine an toàn và hiu nghim cho hơn 100 nước đang cn vaccine trên toàn thế gii, mt vài nước trong s này thuc các nn kinh tế APEC.

Ông Biden nói rõ là M trao tng ch không bán vaccine, và nhn mnh đến tm quan trng ca vic không kèm theo bt c điu kin chính tr hay kinh tế nào trong vic trao tng vaccine. Ông nói mc đích duy nht ca nước M là cu mng người.

Tng thng Biden cũng tho lun vi các nhà lãnh đo APEC v tm quan trng ca vic đu tư tt hơn vào an ninh y tế trên toàn thế gii và chun b đ thế gii có th sn sàng khi đi mt vi đi dch trong tương lai.

Vn theo Tòa Bch c, v vn đ phc hi kinh tế toàn cu, Tng thng Biden tái xác nhn M mong mun là mt đi tác mnh m, đáng tin cy đi vi nhng nn kinh tế APEC gia lúc Hoa K theo đui tăng trưởng bn vng và toàn din.

Dp này, ông Biden cũng bàn v các phương cách đy mnh sc mnh kinh tế khu vc và tăng cường giao tiếp kinh tế ca M trong khu vc n Đ Dương-Thái Bình Dương, bao gm mt loan báo mi đây v đi tác Xây Dng Li Mt Thế Gii Tt Đp Hơn mà qua đó s cung cp các h tng cơ s tiêu chun cao, thích hp vi khí hu và được tài tr minh bch, cho các nn kinh tế APEC cn được h tr.

Nguồn : VOA, 17/07/2021

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 73 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)