Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

12/05/2020

Thức luận 5 : Tri thức xã hội dân sự

Lê Hữu Khóa

Từ ý thức an sinh xã hội tới nhận thức chính quyền xã hội

Khi nghiên cứu về các vấn đề xã hội của Việt Nam hiện nay, thì ta thấy chính quyền độc đảng đang ít nhất thiếu hai kiến thức : thứ nhất là về đời sống xã hội, thứ nhì là về luật xã hội để bảo đảm sự ốn định về đời sống xã hội. Sự thiếu vắng kiến thức đôi này tới từ sự thiếu kiến thức đôi về :

h Các sinh hoạt xã hội làm nên quan hệ xã hội, cả hai là nội dung để hiểu đời sống xã hội.

h Các luật xã hội làm nên từ chính sách xã hội, chính là nội dung để làm ra các luật lệ về bảo hiểm xã hội.

xahoi1

Thiếu kiến thức về đời sống xã hội, về luật xã hội… là một trong những thảm bại sâu đậm của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi cướp được chính quyền. Địa điểm ATM tư nhân phát gạo miễn phí cho người nghèo giữa đại dịch Covid-19, tháng 4/2020 

Nơi đây hội tụ hai chuyên ngành : xã hội học lao độngluật học xã hội, hoàn toàn thiếu vắng trong kiến thức của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, nơi mà não trạng của họ chính là thượng nguồn của các chính sách xã hội của một độc đảng nắm quyền, độc tài nhưng bất tài, có thể trở thành bất nhân nếu chính quyền này không bảo đảm được : công bằng xã hội. Thiếu kiến thức về đời sống xã hội, về luật xã hội lại thiếu kiến thức chuyên môn về xã hội học lao độngluật học xã hội, lại mang ý đồ toàn trị trùm phủ lên cả xã hội nhưng không có ý thức đầy đủ về tổ chức một xã hội văn minh, chính đây là một trong những thảm bại sâu đậm của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi cướp được chính quyền.

Bộ ba : bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội

Từ thiếu vắng kiến thức về xã hội tới trống vắng kiến thức về chuyên môn, các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam tiếp thu rất chậm chạp các quy luật về tự do cạnh tranh trong kinh tế thị trường của các quốc gia có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền vì họ có truyền thống văn hóa về luật pháp xã hội. Các quốc gia này có đầy đủ luật để khử ba loại tư bản man rợ đang làm tan nát mọi khả năng đi về phía tiến bộ của xã hội Việt hiện nay, đó là : tư bản gia đình, tư bản thân hữu, tư bản tham nhũng. Từ trống vắng kiến thức về chuyên môn tới hoang vắng ý thức về tiến bộ xã hội nên Đảng cộng sản Việt Nam đủ kiến thức để bất chấp về ba quy luật xã hội đảm bảo sự vận hành bình thường của một xã hội văn minh từ hai thế kỷ qua :

h Bảo hiểm xã hội (sécurité sociale), đã được sáng tạo và lưu hành tại Anh quốc.

h Dịch vụ công cộng (service public), đã được sáng lập và thịnh hành tại Pháp quốc.

h Luật xã hội (droit social), đã được hình thành và luật hóa tại Đức quốc.

Cả ba (bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội) mang đặc điểm của mỗi quốc gia, nhưng cả ba biết bổ sung cho nhau từ hợp tác quốc tế tới tự do cạnh tranh, luật pháp luôn có mặt để bảo vệ công bằng qua công lý bằng công pháp. Cả ba hiện nay đã được vận dụng và trở nên phổ quát trong các quốc gia văn minh biết lấy ưu tiên xã hội làm kim chỉ nam cho mọi hành tác lao động và kinh tế. Chính liên minh giữa công bằng-công lý-công pháp là khuyết điểm đã làm nên khuyết tật không sao chữa được của các thể chế toàn trị độc đảng. Thất bại đã làm nên thảm bại của nó, vì không nó đủ kiến thức để nhận ra là quản lý công bằng-công lý-công pháp chính là tiền đề mà cũng là động cơ để làm nên liên minh thịnh vượng-tiến bộ-văn minh.

Xã hội học lao độngluật học xã hội yêu cầu các chuyên gia khi đánh giá về giá trị các chính sách xã hội thì phải đưa ra những nhận định kèm theo những phân tích về tình hình xã hội, mà tình hình xã hội thì không bao giờ tuyệt đối khách quan, vì nó luôn bị chính quyền, nhất là chính quyền của hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) chi phối, thao túng, giật dây. Vậy thực chất của tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, bị tác động, bị phân hóa rồi bị hủ hóa bằng ba độc tố gây nên mọi độc hại trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội :

h Độc đảng có độc quyền bằng công an trị.

h Độc tài có độc trị bằng tham nhũng trị.

h Độc tôn chỉ có độc lộ của tham tiền trị.

xahoi2

Tỷ lệ trẻ em thuộc các dân tộc thiểu số suy dinh dưỡng vẫn còn ở mức cao

Hệ đôi : độctham

Ba ngữ pháp : công an trị, tham nhũng trị, tham tiền trị làm lộ ra một liên minh đã sinh sản ra hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) được vận hành, được hành tác dựa trên hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) ; cả hai làm ra ung thư hệ đôi độctham, bắt buộc :

h Cá thể phải có phản xạ mãi lộ để hối lộ công quyền.

h Cá nhân phải có phản ứng tham nhũng để được tham quan mở cửa.

h Công dân không thể phản biện trước tham ô vừa nắm quyền, vừa lách luật.

Nếu cả ba : bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội là tiến bộ trong văn minh, thì hệ độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) trong độc đoán và hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) trong độc hại sẽ truy diệt mọi tiến bộ trong văn minh làm nên an sinh xã hội.

Trong phân tích về quyền lực, thì xã hội học chính trịchính trị học quyền lực đều công nhận là một chính quyền luôn mang ba nội chất : tham quyền, lạm quyềnlộng quyền trong các chế độ độc tài quân chủ hay độc tài quân phiệt. Chúng ta càng thấy rõ hơn chân tướng của tham quyền-lạm quyền-lộng quyền trong chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam hiện nay. Chính ba thực thể : bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội gây dựng lên uy tín của một chính quyền, tạo nên tính chính danh của chính quyền, thì uy tín lẫn chính danh đều không hề có trong chế độ độc đảng toàn trị tại Việt Nam hiện nay. Nơi đây hệ bất (bất tín, bất lương bất tài, bất nhân) của Đảng cộng sản Việt Nam, đã ra đời và sinh đôi với hệ gian (gian dối, gian trá, gian xảo, gian manh) mà người dân Việt đã thấy từ cái bất nhân của nó, từ Cải cách ruộng đất tới cái gian xảo che giấu mật nghị Thành Đô, nhận Tàu tặc làm cha đỡ đầu để cứu vãn Đảng cộng sản Việt Nam sau khi chủ nghĩa cộng sản đã thực sự bị khai tử tại Đông Âu từ 1990.

Trong bối cảnh của toàn cầu hóa hiện nay, chính bộ ba : bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội sẽ là gốc, rễ, cội, nguồn của mọi chính sách xã hội của mọi chính quyền trước tự do cạnh tranh, trước tự do thương mại, trước tự do đầu tư, sản suất, tiêu thụ… Chính bộ ba này cũng là nền, là móng, để xây tường, xây mái cho ngôi nhà vững chắc của một đất nước. Chính cũng bộ ba này sẽ là nền vững, móng chắc để xây rộng thêm, để xây cao hơn để ngôi nhà xã hội mới vừa được cao rộng, vừa được bền vững. Lý luận này hiện nay đang ở ngoài tầm hệ thức (ý thức, kiến thức, tri thức, trí thức, nhận thức, tỉnh thức) của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay.

Khi ý thức hệ cộng sản thành độc sản để phục vụ độc đảng, thì bộ ba bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội không hề là ưu tiên hàng đầu của các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Tệ hại hơn nữa là ngày nay Đảng cộng sản Việt Nam đã trở thành một lực lượng tội phạm độc-tài-để-độc-tà. Nếu chúng ta không ngừng lại ngay nguyên nhân và hậu quả của h độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) đã diệt hệ thức (ý thức, kiến thức, tri thức, trí thức, nhận thức, tỉnh thức) như thế nào, thì chúng ta sẽ không giải thích được tại sao xã hội Việt Nam không có luật lao động, song hành cùng sự vắng mặt của các công đoàn độc lập. Tại sao không có luật xã hội song lứa cùng sự trống vắng các phong trào xã hội dân sự. Nơi mà luật lao động, luật xã hội luôn đồng hội đồng thuyền với công đoàn độc lập, với xã hội dân sự ; mà đây lại là cốt lõi của hiệp ước giữa Liên Hiệp Châu Âu và chính quyền độc đảng toàn trị của Việt Nam ngày 12/2/2020. Tương lai sống còn của hiệp ước này cùng phải dựa vào bộ ba : bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội để hình thành ra bộ tứ : luật lao động, luật xã hội, công đoàn độc lập, xã hội dân sự. Ngay trong thời điểm này, 2020, các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam chỉ thấy lợi nhuận xuất khẩu các mặt hàng nông phẩm, hải sản, thủ công… là số lợi phận lời để họ trả nợ công chồng chất tới chóng mặt, để duy trì thêm tà quyền trong độc đảng của họ, mà họ quên khuấy đi (hoặc là họ không biết) các bộ phận pháp lý khác của Liên Hiệp Châu Âu. Trong đó có một cơ quan tối cao chính là Tòa án tối cao Châu Âu, và chính quyền độc đảng của Việt Nam hiện nay, nên và phải nghiên cứu uy quyền của Tòa án tối cao Châu Âu này. Nơi đây là biểu hiện lương tâm của nhân quyền chống cưỡng bức lao động, chống bóc lột lao động thiếu nhi… vì công đoàn độc lập để từ đó bảo đảm bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội với chính nghĩa vì an sinh xã hội.

xahoi3

Tòa án Công lý Châu Âu cũng là Tòa án Tối cao của Liên Liên Hiệp Châu Âu về các vấn đề luật pháp của Liên Hiệp

An sinh xã hội

Không có kiến thức xã hội sẽ không thể hiện được ý thức xã hội. Chính bộ ba bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội là tiền đề và là gốc rễ của mọi quan niệm và tri thức về an sinh xã hội. Không có an sinh xã hội thì sẽ không có nền móng để xây dựng một xã hội văn minh, một thể chế vì nhân quyền, nhân dân Việt thấy rất rõ là chính quyền độc tài nhưng hoàn toàn bất tài trong quản lý nạn đại dịch coronavirus đầu năm 2020.

Khi chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa rồi cách ly Vũ Hán ngay trước Tết âm lịch tức 25 tháng 1 dương lịch, thì chính quyền của Đảng cộng sản Việt Nam hoàn toàn bị động, không dám đóng cửa như các nước láng giềng với Trung Quốc, mà cũng không có chính sách minh bạch phòng chống đại dịch này. Không những làm tăng số người bị lây của đại dịch này, mà hậu quả là ngày 12 tháng 2 năm 2020 một số quốc gia văn minh đã bắt đầu ngăn dân của họ tới Việt Nam, trong đó có Châu Âu mà cả Hàn Quốc.

Không có nhận thức an sinh xã hội chỉ vì không được giáo dục bằng giáo lý tập thể, bằng đạo lý cộng đồng của tổ tiên Việt có nền là tương thân tương trợ trong nhân lý nhìn xa trông rộng của ăn ở có hậu trong đối nhân xử thế. Đây chính là luân lý xã hội làm nền cho tổ chức xã hội, trợ lực cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội có chỗ đứng trung tâm trong các cơ chế xã hội văn minh. Nhưng chính h độc (độc đảng, độc quyền, độc tài, độc trị, độc tôn) khi mở cửa cho hệ tham (tham quyền, tham quan, tham ô, tham nhũng, tham tiền) thì :

h sinh hoạt xã hội bị "bôi trơn hóa" ;

h quan hệ xã hội bị "sân sau hóa" ;

h đời sống xã hội bị "chống lưng hóa".

Đây là thực tế xã hội hằng ngày bị thống trị bởi liên minh bạo quyền độc đảng công an trị-tà quyền tham quan trị-ma quyền tham tiền trị. Chính liên minh này đã tha hóa mọi chính sách, mọi tiến bộ tới từ an sinh xã hội, mọi văn minh tới từ bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội. Độc trị mà không biết quản trị chỉ là hiện thân của độc tài nhưng bất tài, đã lạc vào quỷ lộ của bất nhân thất đức, ngày ngày trôi dạt xa bờ văn minh của dân chủ, xa bến văn hiến của nhân quyền.

Xã hội dân sự

Xã hội dân sự, có hùng lực của dân chủ để bảo hành bộ ba bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội, có sung lực của nhân quyền để trợ lực cho an sinh xã hội, đó là định nghĩa của xã hội dân sự, bằng định chế của công bằng làm nên các cơ chế của công lý. Còn có cả định đề làm nên định luận của xã hội dân sự là công dân thực sự là chủ thể trong chính tư tưởng của họ để có chủ quyết khi bỏ phiếu cho các chính sách xã hội được đại diện bởi các đảng phái, các công đoàn, các hội đoàn, để chủ động qua đa nguyên chính là nơi hẹn của đa trí, đa tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu… Hệ chủ (chủ thể, chủ quyết, chủ động) dựa trên tự do biết song hành cùng công bằng để chế tác bác ái chính là nội công làm nên bản lĩnh của xã hội dân sự.

Xã hội dân sự được vận hành và được củng cố bằng chính các thử thách trong khủng hoảng kinh tế, bằng chính các thăng trầm trong lạm phát tài chính, trong đó thiên tai và nhân tai đều được phân tích và giải quyết bằng công pháp dựa trên công lý. Cụ thể là :

h Bảo hiểm xã hội sẽ được bảo hiểm bởi chính quyền và chính phủ khi gặp các biến cố bất thường xảy ra ngay trong đời sống xã hội.

h Dịch vụ công cộng được bảo đảm ở mức nhất định trước các sự cố dị thường đang xảy ra ngay trong sinh hoạt xã hội.

h Luật xã hội được bảo hành trong quan hệ xã hội và được tuân thủ như là hằng số của luật pháp.

Vì vậy, khi Đảng cộng sản Việt Nam độc đảng trong độc quyền, độc trị trong độc tôn, luôn tìm cách hủy hại để huy diệt xã hội dân sự, mà cụ thể là tha hóa bộ ba : bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội để duy trì chế độ độc đảng toàn trị mà tha hồ vận dụng trong lạm phát rồi phạm pháp bằng tham quyền-lạm quyền-lộng quyền. Chính đây là thất bại xã hội không chối cãi được của Đảng cộng sản Việt Nam đã không có kiến thức lẫn nhận thức về :

h giá trị của bảo hiểm xã hội,

h đạo lý của dịch vụ công cộng,

h công pháp của luật xã hội.

Chính trên những giá trị, đạo lý, công pháp này đã làm nên văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền, tại đây mọi chính sách xã hội tới từ một độc đảng trong độc quyền cai trị mà không có lá phiếu của dân chủ, không có sự đồng thuận với dân tộc trên nền của nhân quyền đều mang lỗi bất tín, và một sớm một chiều trở thành bất nhân nếu nó không tận tâm phục vụ cho bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội tức là cho sự thăng hoa của an sinh xã hội.

x-default

Bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội tức là cho sự thăng hoa của an sinh xã hội.

Hằng số nhân phẩm

Khi giá trị của bảo hiểm xã hội, đạo lý của dịch vụ công cộng, công pháp của luật xã hội, có chỗ dựa là văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền, thì :

h Định chế xã hội không do chính quyền độc đảng quyết định mà do dân tộc quyết định trên định đề nhân phẩm của dân tộc đó.

h Cơ chế xã hội không do chính phủ độc tôn áp đặt mà do dân tộc đề ra qua tự do đầu phiếu trên định luận nhân lý của dân tộc đó.

h Hành chính quản lý xã hội không do bộ máy độc trị của Đảng cộng sản Việt Nam đề ra mà do dân tộc quyết đoán dựa trên bằng quyết luận nhân nghĩa của dân tộc đó.

Đừng xem giá trị của bảo hiểm xã hội, đạo lý của dịch vụ công cộng, công pháp của luật xã hội, bằng xảo luận bất tài kiểu nắng sớm chiều mưa, bằng gian lận bất tín kiểu vật đổi sao dời, mà phải phân tích bộ ba này (bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội) như là hằng số của định chế, hằng sản của cơ chế, hàng tâm của hành chính. Đây chính là định nghĩa văn minh của an sinh xã hội, đây chính là định nghĩa thông minh của xã hội dân sự. Chỉ có văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền biết dựa trên hệ đa, nơi mà đa nguyên đã tạo nên lực hội tụ của đa trí, đa tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu… để :

h bảo hiểm xã hội luôn cao hơn định chế xã hội,

h dịch vụ công cộng luôn rộng hơn cơ chế xã hội,

h luật xã hội luôn sâu hơn hành chính quản lý xã hội.

bảo hiểm xã hội không chỉ là một khung luật lệ mà còn là một không gian công cộng để đối luận được đối thoại trong dân chủ. Vì dịch vụ công cộng có liên minh của nhân tính điều hành nhân lý luôn được trợ lực bởi chỉnh lý của khoa học, bởi toàn lý của lợi ích tập thể bảo đảm. Vì luật xã hội mang nhân đạonhân vị làm nên nhân phẩm có sức mạnh tổng hợp tới từ luật lao độngluật công đoàn. Khi độc đảng dùng độc quyền để vùi dập luật xã hội bằng chính sách ngu dân, để vùi diệt luật lao động bằng tà sách tuyên truyền, và để truy diệt luật công đoàn bằng ma luật mưu hèn kế bẩn, thì chính độc đảng đang tự bất chính không những trước tiến bộ mà cả trước định nghĩa về nhân phẩm, một ngữ pháp luôn vắng mặt trong các văn bản của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhân phẩm vắng mặt thì nhân vănnhân bản cũng trống vắng theo, vì độc đảng để độc trị luôn luồn lách ít nhất các loại chính quyền liêm chính :

h chính quyền bằng hệ lương (lương thiện, lương tâm, lương tri)

h chính quyền bằng hệ công (công bằng, công lý, công pháp)

h chính quyền bằng hệ thức (ý thức, kiến thức, tri thức, trí thức, nhận thức)

h chính quyền bằng hệ tự (tự do, tự trọng, tự chủ, tự tin)

h chính quyền bằng hệ luận (lý luận, lập luận giải luận, diễn luận)

h chính quyền bằng hệ sáng (sáng kiến, sáng chế, sáng lập, sáng tạo)

h chính quyền bằng hệ chuyên (chuyên cần, chuyên môn, chuyên nghiệp)

Tất cả các hệ này đều phải dựa trên hệ đa, nơi mà đa nguyên chính là tụ điểm của đa trí, đa tài, đa dũng, đa năng, đa hiệu…

xahoi5

Văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền trong quá trình toàn lý để bảo vệ nhân phẩm trong nhân sinh đã cho xuất hiện chính quyền xã hội là một hình thái cao hơn và đi xa hơn

Chính quyền xã hội

Văn minh của dân chủ và văn hiến của nhân quyền trong quá trình toàn lý để bảo vệ nhân phẩm trong nhân sinh đã cho xuất hiện chính quyền xã hội là một hình thái cao hơn và đi xa hơn :

h chính quyền dân chủ chính trị dựa trên đầu phiếu có ứng cử và bầu cử,

h chính quyền dân chủ pháp trị dựa trên công lý vì thương tôn pháp luật,

h chính quyền dân chủ đối lập trong nghị trường và ngoài xã hội.

Chính quyền xã hội có :

h thế chân kiềng của bộ ba bảo hiểm xã hội-dịch vụ công cộng-luật xã hội.

h lý của an sinh xã hội làm khung cho mọi chính sách xã hội.

h lực của xã hội dân sự chủ động trong đấu tranh vì công bằng.

Thế, lý, lực của chính quyền xã hội không dính dáng gì với :

h chính quyền xã hội chủ nghĩa rỗng luật xã hội,

h chính quyền độc đảng trống an sinh xã hội,

h chính quyền cộng sản vắng xã hội dân sự.

639839480

Mỗi lần nhân loại có luật xã hội được chế tác từ tương trợ xã hội dựa vào đoàn kết xã hội, là văn minh sẽ xuất hiện với dịch vụ công cộng trong sinh hoạt xã hội

Chính quyền xã hội không chỉ là công cụ phục vụ các nhu cầu xã hội, mà nó chính là câu hỏi cần có câu trả lời thỏa đáng cho tất cả các chính quyền muốn đưa dân tộc và đất nước đi về hướng văn minh của công bằng và văn hiến của bác ái. Về mặt lịch sử chính quyền xã hội đã có mặt ngay từ thế kỷ thứ XIX khi nó giải quyết điều kiện lao động phải nhân đạo để chống lại bóc lộc lao động, và nó phát triển không ngừng nghỉ cả thế kỷ XX tại phương Tây với các luật xã hội về bảo hiểm lao động, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp cho tới luật xã hội được nghỉ lễ và nghỉ hè mà lương bổng vẫn được bảo đảm. Tại đây phải lấy ra một định nghĩa thật văn minh của chính quyền xã hội là chính quyền ra đời để phục vụ lợi ích xã hội bằng an sinh xã hội, luôn vận dụng luật xã hội để thăng trưởng rồi thăng hoa tương trợ xã hội bằng chính đoàn kết xã hội.

Mỗi lần nhân loại có luật xã hội được chế tác từ tương trợ xã hội dựa vào đoàn kết xã hội, là văn minh sẽ xuất hiện với dịch vụ công cộng trong sinh hoạt xã hội, nơi mà đời sống xã hội có bảo hiểm xã hội trong mọi dịch vụ về y tế, có giáo dục miễn phí từ tiểu học lên đại học. Chính sự thảm bại của Đảng cộng sản Việt Nam về y tế với bệnh viện quá tải, người bệnh phải điều trị trong điều kiện của một trại súc vật. Thảm bại thứ hai của Đảng cộng sản Việt Nam mang hậu quả đã thành hậu nạn cho nhiều thế hệ, đó là một nền giáo dục không miễn phí và ngày càng đắt đỏ như một gánh nặng ngộp thở cho mọi gia đình có con em luôn phải trả giá cao học phí, bi đát nhất là nó song hành cùng một hệ thống giáo dục gian lận tạo ra học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả để mua chức bán quyền. Kết luận phải có là dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với chính quyền độc đảng thì chính quyền này là loại chính quyền phản tượng trợ xã hội, phản đoàn kết xã hội, nên nó phản lại mọi định nghĩa liêm chính của một chính quyền xã hội.

Vì tất cả chính quyền loại độc tài này chỉ biến cộng-sản-thành-độc-sản-cho-độc-đảng, không hề có tư tưởng lý luận nên không hề có một sáng tạo gì về năm thực thể : bảo hiểm xã hội, dịch vụ công cộng, luật xã hội, an sinh xã hội, xã hội dân sự. Trên lãnh vực này, thì các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam có những tuyên bố liều nói lên thực chất ngu của họ, cái tục ngôn đến từ cái vô minh trước các tiến bộ của nhân loại vì nhân quyền. Thí dụ thì quá nhiều về chuyện nói liều vì vô tri ; thí dụ như Lê Duẩn : "chúng ta làm cách mạng thì không cần luật học", lợm giọng nhất vẫn là kiểu nói liều của Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư hiện nay Nguyễn Phú Trọng : "chưa bao giờ đất nước ta được như ngày hôm nay" ; "chưa có đảng nào trên thế giới được nhân dân tin tưởng như Đảng cộng sản Việt Nam" ; "chưa bao giờ nhân dân ta được hạnh phúc bên Đảng cộng sản Việt Nam như ngày hôm nay"… Nói liều ung thư hệ đôi tuyên bố loạn, chính là thảm bại ngay trong thượng nguồn não trạng của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mà cũng là thảm nạn của Việt tộc đã trao thân gởi phận cho một lực lượng kiêu căng trong vô tri, tự kiêu trong vô minh, đang ngày ngày ngăn chặn mọi tiến bộ xã hội mà các dân tộc khác đã được hưởng từ lâu. Trong quá trình hình thành của mình, chính quyền xã hội mang nội chất văn minh ngay trong lý luận và lập luận của nó :

h Con người không phải là thú vật để chịu những sức ép của nguồn máy sản suất xem con người như công cụ để làm ra sản phẩm.

h Con người từ chối vào nguồn máy sản xuất có tính toán như một loại đồng hồ khổng lồ với giờ giấc áp đặt năng xuất, với hiệu xuất hằng giờ, hằng ngày…

h Con người là chủ thể lao động với chuyên môn của mình được sự hỗ trợ của tượng trợ xã hội, của đoàn kết xã hội.

Trong quá trình trưởng thành của mình, chính quyền xã hội đã vận hành để luật hóa bằng cách nhân đạo hóa quá trình lao động của con người :

h Con người không còn cúi đầu tuân lệnh từ trên xuống, từ nguồn máy, từ chủ nhân, mà con người lao động bằng chuyên môn với kinh nghiệm làm người của mình được chính quyền, đảng phái, công đoàn đồng ý vì đồng lòng trên cùng một thỏa thuận, chính là thượng nguồn của mọi luật xã hội.

h Con người không còn cúi đầu tức là con người không phục dịch một cách vô điều kiện các ý muốn hoặc các ý đồ của kẻ nắm tư liệu sản suất, mà con người trong lao động có khả năng của năng khiếu và của tài năng của mình để có cùng một mục đích giữa kẻ làm chủ và người làm công.

h Con người lao động với khả năng, với năng khiếu, với tài năng của mình thì con người lao động này sẽ có kinh nghiệm trong không gian và thời gian lao động để xem lại các mục đích lao động bằng kinh nghiệm lao động của mình, từ đó xét lại các chỉ tiêu của lao động do tập thể đề ra.

Trong quá trình vận hành của mình, chính quyền xã hội không tự thần tượng hóa các thành tựu của nó trong bảo hiểm xã hội, trong dịch vụ công cộng, trong luật xã hội ; vì nó biết rất rõ là suy thoái kinh tế, khủng hỏang chính trị, tai họa chiến tranh hoặc thiên tai có thể xóa đi hoặc đổi đi các thành tựu này. Nhưng chính quyền xã hội có một nền tảng vững bền tự nhân lý tới nhân đạo, giúp cho nó trụ chắc vào nhân sinh, bắm chắc vào nhân quyền, đó là trải nghiệm về công bằng xã hội làm nên tri thức về công lý xã hội. Từ đây, chính quyền xã hội khi có định hướng về công bằng xã hội, sẽ có chính nghĩa qua công lý xã hội. Hãy trở về câu chuyện của xã hội Việt Nam hiện nay dưới độc quyền lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam với nhận định : mọi chuyện trong nhân sinh đều có cái giá của nó, mọi cái giá đều mang theo sự mất mát hoặc hy sinh của nó. Nhưng nếu bỏ một này để được một kia thì vẫn còn công bằng, và mất một độc đảng mà được đa đảng thì công lý còn đó, mà thắng lợi cũng đoán được. Ngược hẳn với sự mất mát một tiến bộ, một văn minh của một Việt tộc bị thí đi vì một độc đảng độc tài nhưng lại bất tài, ngược hẳn với sự hy sinh một dân tộc, một giống nòi vì một độc đảng độc trị mà không biết quản trị một đất nước thì cái mất mát này, cái hy sinh này quá lớn ! Quá bất công ! Vừa vô nhân lý vừa phản công lý, nên nó không thể chấp nhận được.

Lê Hữu Khóa

(10/05/2020)

---------------------


lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 264 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)