Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

12/12/2020

Não luận 7 : Nhân

Lê Hữu Khóa

Nhân

Nhân lộ sạch * Nhân đạo thật * Nhân tri rộng

Nhân trí mở * Nhân bản lớn * Nhân vị cao

nhan1

Nhân lộ sạch

Khi chế độ độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam bị bứng đi, thì chính quyền trọng đa nguyên, yêu dân chủ, quý nhân quyền, cùng lúc phải trong môi sinh, cụ thể là có một quốc sách với quyết tâm trọn vẹn lấy lại sự thật và biểu tượng : Việt Nam, quê hương gấm vóc. Một sự thật và một biểu tượng đã bị mất từ khi Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền và đã ô uế hóa môi trường, đồi bại hóa môi sinh, biến đất Việt thành bãi rác của Tàu nạn, với các hiểm nạn của khai thác bốc xít tại Tây Nguyên, nhà máy thép Formosa tại Hà Tĩnh, tới mạng lưới nhiệt điện than trùm phủ lên cả nước, gây hiểm họa môi trường từ không khí tới đất, nước, biển.

Lập lại tên gọi Việt Nam, quê hương gấm vóc với các kinh nghiệm thành công về môi trường của nhiều quốc gia, trong đó không những có kinh nghiệm của các quốc gia từ Tây Âu tới Bắc Mỹ, mà nhất là các quốc gia láng giềng ngày tại Á châu trọng đa nguyên, yêu dân chủ, quý nhân quyền, biết bảo vệ môi trường, biết bảo trọng môi sinh. Và ta không quên sự thành công của Costa-Rica, quý tài nguyên, trọng thiên nhiên, yêu môi trường, đã biến môi sinh thành sức mạnh của chính mình không những về du lịch mà cả về quan niệm đạo đức trước mỗi sinh vật, một quan niệm nâng nhân trí và nhân tri.

Nhìn ra nhân lộ tương lai cho dân tộc vẫn chưa đủ, mọi công dân Việt còn phải hành động ngay trên nhân lộ này, để thay đời đổi kiếp của mình theo hướng tiến bộ nhân tri, pháp triển nhân trí để tiếp nhận văn minh cho nhân bản và nhân vị cho mình và cho dân tộc của mình. Cụ thể là đặt hoài bão của mình vào các phương án trực tiếp phục vụ tiến bộ nhân tri, pháp triển nhân trí để trực tiếp thăng hoa nhân quyền ngay trong sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội, đời sống xã hội, với cơ chế của thật sự cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) với định chế của thật sự dân chủ (đa nguyên, đa đảng, đa trí).

Khi chữ sạch là gốc, rễ, cội, nền cho mọi quốc sách để nhận trở lại quốc hiệu Việt Nam, quê hương gấm vóc, thì phải sạch từ trên xuống dưới, định chế sạch với lãnh đạo sạch, nơi mà tà quyền trong phản xạ quan hệ-hậu duệ-tiền tệ không có chỗ đứng trong một chế độ mới trọng đa nguyên vì trọng đa tài, yêu dân chủ để bảo vệ cộng hòa, quý nhân quyền để giữ nhân phẩm. Trong chế độ mới này, "luật chơi dân chủ-sân chơi nhân quyền-trò chơi đa nguyên" không có ghế ngồi cho sinh hoạt bạo quyền, thanh trừng giữa các đồng chí bằng các thủ đoạn man rợ, hoàn toàn với tiến bộ nhân trí và văn minh nhân tri trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau để cùng hợp tác mà tạo sức bật cho dân tộc, tạo dàn phóng cho các thế hệ mai hậu.

Sạch trong du lịch để sạch thực phẩm, sạch dịch vụ, sạch nhân cách khi phục vụ khách du lịch quốc nội và quốc tế. Sạch trong não bộ biết "ăn ở có hậu" với đồng loại và nhân loại để có não trạng sống mà "biết người biết ta", không buôn gian bán lận. Sạch trong ăn hiền ở lành với đồng bào cũng như với đồng loại, với thân bằng quyến thuộc cũng như với tha nhân người xa kẻ lạ.

Học thật kỹ kinh nghiệm lao động với lương tâm, sản xuất với lương tri, quan hệ trong thương mại cũng như trong đối ngoại, trong kinh tế cũng như trong xuất nhập khẩu của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, buôn thật, bán thật. Biết tránh xa buôn giả, bán giả của Tàu nạn, biết xua đi mọi hiểm họa môi trường của Tàu họa, biết gạt đi mọi hậu nạn của công nghiệp bẩn, như nhiệt điện than của Tàu hoạn, và đuổi cho bằng được Tàu tặc ngày đêm cướp đất, biển, đảo của Việt tộc. Quê hương phải sạch bóngTàu tà, quét sách tà quyền hèn với giặc, dọn sạch bạo quyền ác với dân.

Cụ thể là trạng từ sạch không hề là một ngữ vụng suông, mà là :

- Một thượng tầng kiến trúc sạch từ định chế tới cơ chế, có "sân chơi", "trò chơi", "luật chơi" rành mạch của tam quyền phân lập, có lập pháp biết giữ sạch, có hành pháp biết làm sạch, có tư pháp biết xử sạch.

- Một hạ tầng kiến trúc sạch, từ kinh tế tới lao động, có sinh hoạt xã hội biết tự giữ sạch, có quan hệ xã hội biết tự dọn sạch, có đời sống xã hội biết tự lau sạch. Từ bạo quyền công an trị tới tà quyền tham nhũng trị bị quét sạch, từ ma quyền tham tiền trị tới quỷ quyền ngu dân trị bị xua sạch.

Sạch là thuật ngữ làm nên tổng tri để tạo điều kiện cho xuất hiện :

- Một nhân sinh quan sạch có chỗ dựa của nhân phẩm nơi con người đi nhận ra nhân bản sạch làm nên nhân văn đẹp, nơi nhân lý sạch làm nên nhân tính tốt, nơi nhân tâm sạch làm nên nhân từ cao.

-Một thế giới quan sạch có chỗ dựa của nhân quyền nơi con người đi nhận ra nhân trí sạch làm nên nhân tri đẹp, nơi nhân nghĩa sạch làm nên nhân đạo lành, nơi nhân lộ sạch làm nên nhân vị cao.

-Một vũ trụ quan sạch có chỗ dựa của nhân sinh quan biết yêu thiên nhiên, quý môi trường, trọng môi sinh, nơi con người đi nhận ra một thế giới quan sạch tha nhân có đường đi nẻo về trên hành tinh này, nơi đồng bào và đồng loại chỗ đứng, ghế ngồi cùng quyền tự do đi lại trong sự tôn trọng lẫn nhau bằng cách giữ sạch những nơi mình sống và những nơi người khác đang sống.

nhan2

Nhân đạo thật

Khi nhìn lại thế kỷ XX vừa qua, các sử gia quốc tế đã đưa ra hai nhận định qua hai giai đoạn lịch sử khác nhau, trái nghịch nhau :

- Giai đoạn đầu thế kỷ, trước 1910, với vô số phát minh khoa học và kỹ thuật, trên các châu lục tiên tiến, được thừa hưởng hơn nửa thế kỷ không chiến tranh, không thế chiến. Nơi mà năng suất kinh tế, hiệu suất canh nông, cùng các bước dài của khoa học kỹ thuật, tất cả trong bối cảnh hợp tác giữa các quốc gia, với tinh thần hội nhập để cùng tham gia vào tiến bộ chung của nhân loại. Thủa ấy, nhân loại không biết các tên sát nhân kiểu Hitler, Stalin, Mao, Musolini là ai cả, một nhân loại sống trong thái hòa

- Giai đoạn sau đầu thế kỷ, sau 1910, với chủ nghĩa quốc gia quá khích, với chủ thuyết bản sắc cực đoan, nhân loại đã phải nhận hai cuộc thế chiến, với số tử vong quá mức tưởng tượng, cùng sự tàn sát trong chương trình diệt chủng của Hitler truy diệt người Do Thái. Cùng lúc với chủ nghĩa quốc gia quá khích, với chủ thuyết bản sắc cực đoan, là sự xuất hiện của ý thức hệ cuồng bạo cộng sản chủ nghĩa, với thanh trừng, trại cải tạo, trại học tập… Mà chỉ hai ý thức hệ này thôi, một là Đức quốc xã, hai là cộng sản chủ nghĩa, số nạn nhân tử vong đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

Nhưng nhân đạo không chỉ là con đường đúng dẫn tới một chân trời đẹp cho tương lai, mà ngay bây giờ nhân đạo là sự xuất hiện của nhân lý hay có nội công làm nên nhân tính lành trong một nhân tri tốt. Cụ thể trong nhân đạo, nhân loại thấy được sự đoàn kết trong đồng lòng giữa đồng loại, và cụ thể hơn nữa trong hiện cảnh của Việt Nam, nhân đạo là nơi mà đồng bào thấy được sự tương trợ như tương thân của một dân tộc. Tại đây với trí khôn của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa với sự tiến hóa không ngừng nghĩ của các khám phá khoa học, thì khi bạo quyền độc đảng ngu dân trị ra đi, thì các lãnh đạo của Việt tộc tới từ lý trí của đa nguyên, trí tuệ của dân chủ và tuệ giác của nhân quyền phải nhận ra ít nhất là năm kim chỉ nam sau đây để không bị lầm đường lạc lối trước nhân lộ văn minh của nhân loại :

- Đa, phải nằm lòng và thuộc lòng chữ đa như định nghĩa của thông minh, hơn nữa của thông minh của mọi thông minh, vì kẻ thực sự thông minh là kẻ hiểu chữ đa, để được đi trong đa chiều, để hiểu trong đa dạng. Đa chuyển trong đa động của một chủ thể luôn có tự do học hỏi trong đa kiến thức, để có đa tri thức, để thấy đa phương trong đa hướng, khi phải chọn chỉ một chân trời, trong đa tương lai. Một kẻ tự kiêu, tự đại trong độc đảng để độc tài, độc tôn để độc trị, độc quyền trong độc ác để độc hại từ đất nước tới dân tộc, kẻ đó không khôn ngoan, không thông minh, mà ngược lại là vô minh trong vô tri, vì vô giác trong vô cảm trước chữ đa. Ngay trong chữ đa, ta thấy đa tài, đa trí, đa hiệu, đa năng, đa lực làm nên đa đảng, thì ta phải thấy luôn đa phương pháp, đa tiếp cận, đa kỹ thuật làm nên đa ứng dụng trước các thử thách của nhân sinh, đa hội nhập trước các thăng trầm của nhân loại.

- Nội, nội công làm nên nội lực, một sức mạnh bên trong tạo nên bản lĩnh có tự tin nên có tự chủ, làm nên tầm vóc biết đấu tranh vì tự do để bảo vệ cho bằng được công bằng và bác ái. Nội không phải của một cá thể ích kỷ để vụ lợi, cá nhân vị kỷ để trục lợi, mà là nội chất của một chủ thể có bổn phận với đồng bào, nhận trách nhiệm với đất nước. Mà không quên nhân loại, nơi mà tha nhân được đón, tiếp, nhận, giúp với tình động loại, trong sự thông minh biết tôn trọng lẫn nhau, đây là sự thông minh đi trên lưng cái cá nhân chủ nghĩa hạn hẹp, đi trên vai cái ích kỷ chủ nghĩa thấp hèn, đi trên đầu cái vụ lợi thui chột chỉ biết khai thác, bóc lột tha nhân.

-Người, là người ta trong cái người của mẫu số chung là nhân, nhân của nhân lý trong nhân tính, nhân tình trong nhân tâm, nhân ái trong nhân từ. Biết người biết ta trong nhân tri, nhưng cũng biết đi thêm bước nữa là thương người như thể thương thân của nhân trí, biết ăn đời ở kiếp với nhân đạo, biết trao thân gởi phận với nhân phẩm trong nhân loại có chung để chia, có chia vì biết chung. Hiểu được tha nhân, nên thương được tha nhân, biết suy bụng ta ra bụng người thì cũng phải biết hiểu ngược lại để khôn ra là suy bụng người để hiểu người, thông cảm với người, để yêu thương người hơn. Vì không sống với người thì sống với ai, nên tự chối truy, diệt, hủy, giết người như để bảo vệ nhân phẩm của chính mình.

- Chung, không phải chỉ để cho vô điều kiện, tặng trong mù quáng, trao trong vô điều kiện, biếu trong phản xạ một chiều, mà chung trong chia, để chia tiếp tục được sống trong chung, với chung. Để mọi bên đều sống, được hưởng, lao động trong hợp tác, sản xuất trong tình thần tập thể có đồng đội cùng đồng lòng trong tương lai. Các chung tạo nên đội, nên đoàn, nên tổng lực của một nhân loại biết hợp sức để hợp tác, không cạnh tranh trong thô thiển, không tranh giành trọng hoạn lộ, không so sánh lực lượng để đe nẹt nhau mà biết cùng nhau nhìn về một chân trời, để cùng nhận mọi ánh sáng hay, đẹp, tốt, lành cho nhân quyền, mọi hào quang cao, sâu, xa, rộng cho nhân phẩm.

- Chia, mà không ngừng ở chia ăn chia uống, hoặc chia lời chia lợi, mà chia theo chiều cao của tri thức mà cụ thể là chia kiến thức để cùng nhau có chung một ý thức, có cùng nhau một sức mạnh của nhận thức trước các thăng trầm của nhân sinh. Chia tri thức rồi chia kiến thức, chia ý thức rồi chia nhận thức để cùng nhau chia giáo dục, chia văn minh, trẻ học già, nhưng già cũng phải học trẻ, nhất là về các kiến thức mới về tin tức, về truyền thông, về vi tính, về các khoa học và kỹ thuật mới ra đời. Đây là quá trình cùng giáo dục nhau, với tên gọi là giáo dục song đôi để hai chiều xuyên thế hệ, để không ai bỏ rời ai, không có thế hệ này loại ra thế hệ kia.

- Đạo của đạo lý trong nhân bản hay, nhân vị đẹp, nhân tâm tốt, nhân đạo lành, chớ không phải đạo của đạo giáo, mà đạo ở đây là đạo đức, của nhân đức làm nên nhân từ để chế tác ra nhân tâm. Khi nhân sinh biết ăn hiền ở lành, khi nhân gian biết ăn ở có hậu, thì đạo lý sẽ là chủ trì để chủ luận trong chủ đạo mà làm nên luân lý, nơi mà cá nhân biết mình còn là công dân có bổn phận với đồng bào, đồng loại, có trách nhiệm với đất nước, với trái đất từ môi trường tới môi sinh. Chưa hết, chính công dân sẽ trở thành chủ thể làm việc với sáng chế, hợp tác với sáng kiến và hành động với sáng tạo để thăng hoa nhân sinh, nhân loại.

Bi kịch của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã làm nên thảm kịch cho Việt tộc từ hơn nửa thế kỷ qua là họ vô minh trong vô tri về 5 chữ : đa, người, chung, chia, đạo, và họ đã vô học trong vô hậu khi họ biến con dân nước Việt thành những loại người vô giác trong vô cảm trước nỗi khổ niềm đau của đồng bào, đồng loại.

nhan3

Nhân tri rộng

Khi chế độ độc đảng toàn trị không biết tự thay đổi để cứu nguy cho Việt tộc, thì chính nó sẽ bị lật đổ, hoặc chính nó phải rút lui khi nguy biến mất giang sơn đã tới mà bản thân nó không kham, gánh, gồng, cõng nổi. Với một chế độ mới có cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song hành dân chủ (đa nguyên, đa đảng, đa trí) trên cơ sở văn minh vì nhân quyền, thì chế độ mới này phải biết đưa ngay nhân tri rộng của nhân loại không những vào hệ thống giáo dục quốc gia, mà còn phải có giáo khoa thường nhật về nhân tri rộng của nhân loại này.

Chỉ vì không có một nhân tri thuần Việt, nếu hiểu nhân tri là lực hiểu, sức biết của một dân tộc, thì phải nhận ra các luồng tư tưởng, văn hóa… đã ảnh hưởng tới dân tộc này. Chỉ vì chế độ độc đảng toàn trị đã bưng bít bằng che giấu cũng như xuyên tạc trong bao năm về nhân tri rộng của nhân loại này. Chỉ vì khi rời khỏi chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, thì Việt tộc làm một dân tộc bị chậm tiến bởi bạo quyền độc đảng công an trị từ khi Đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, nên chuyện học các quốc gia, các châu lục có tiến bộ khoa học, có phát triển kinh tế lại có văn minh của dân chủ, văn hiến của nhân quyền là chuyện dễ hiểu.

Nhưng phải thực hiện chuyện học lại-học thêm-học nữa-học nhiều trong khiêm tốn, trong nhún nhường, trong tự trọng với trình độ thiếu-khuyết-vắng-trống của mình để thiên hạ cùng tha nhân trợ tri cho ta không mất nhiều thời gian trong chuyện học này. Vẫn chưa đủ phải có quyết tâm bằng quốc sách loại, cởi, bỏ, trừ cho bằng được quá khứ đang là hiện tại của xã hội Việt với một hệ thống giáo dục tạo ra học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả. Trong chế độ độc đảng toàn trị hiện nay, ta thấy có bằng cấp tiến sĩ mà không học trung học, có cao học mà không hề học mẫu giáo, có học hàm lẫn học vị mà không có học lực và học thuật.

Nhận bằng cấp tiến sĩ mà không biết sinh hoạt chuyên ngành, quan hệ chuyên khoa, đời sống chuyên môn, lách hội luận, trốn hội thảo, luồn hội nghị. Có bằng cấp tiến sĩ mà chưa hề nghiên cứu trong một trung tâm hoặc một viện nghiên cứu nào, có bằng cấp tiến sĩ mà chưa hề có thông báo khoa học trên các tập san chuyên môn, tạp chí chuyên ngành. Có bằng cấp tiến sĩ mà không có công trình nghiên cứu, và hoàn toàn vắng mặt trong các công bố kết quả nghiên cứu qua ấn bản, xuất bản…

Khi đi vào quy trình học lại-học thêm-học nữa-học nhiều về nhân tri rộng của nhân loại từ các quốc gia và châu lục có cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái) song lứa cùng dân chủ (đa nguyên, đa đảng, đa trí) trên cơ sở văn minh vì nhân quyền, thì chính ta sẽ hiểu sâu giáo lý "biết người để biết ta" của tổ tiên Việt mà nhận ra một cách sâu sắc một minh lý khác của tổ tiên Việt là "qua sông thì phải lụy đò". Từ đây nhận ra một nhân tri mới của nhân loại trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi mà có rất nhiều chương trình cùng rất nhiều quá trình mà ta phải xuất ngoại, ra khỏi quê nhà để đến học nơi quê người. Vì có rất nhiều phương án quốc tế, cùng với các phương pháp toàn cầu mà ta phải biết, không biết thì lỡ tầu, và bi thảm hơn là không biết thì sẽ thua trận.

Cũng có rất nhiều tính toán trong toàn cầu hóa hiện nay, giữa các cường quốc, giữa các châu lục đã có văn minh dân chủ, gữa các quốc gia đã có văn hiến nhân quyền, họ đang tính toán gì ? Họ đang toan tính gì, thì đây chính là nguồn, cơn, gốc, cội của nội chất nhân tri rộng của nhân loại. Và tại đây khi nhận các chức năng cùng nhiệm vụ tư vấn quốc tế ta mới nhận ra là nơi "quần hùng kiếm hội quốc tế" là nơi quyết định nhiều chuyện về mệnh số của nhiều quốc gia mà trong đó chính các lãnh tụ lẫn lãnh đạo của các quốc gia này cũng không biết. Cụ thể là có nhiều quyết sách quốc tế từ kinh tế tới thương mại, từ chính trị tới quân sự, từ giáo dục tới văn hóa mà các quần thể chính sách quốc tế trong và ngoài Liên Hiệp Quốc luôn ở thế thượng phong để áp đặt lên mệnh số cô lẻ của các quốc gia chỉ biết đóng cửa để thực thi bạo quyền độc đảng toàn trị. Các bạo quyền độc đảng toàn trị, trong đó có Việt Nam đang bị nhục hình của độc tài công an trị của Đảng cộng sản Việt Nam, nơi mà các lãnh đạo có ít nhất là bốn khuyết tật trong hành tác ngoại giao quốc tế :

- Khôn nhà dại chợ, trong chính trường quốc tế tự hành động tham gia tới hành tác tham dự vào các công trình lớn của nhân tri rộng của nhân loại.

- Gà què ăn quẩn cối xay, giấu cái vô tri của mình bằng cách tránh đối thoại và hợp tác với nhân tri rộng của nhân loại, ăn bám sống nhờ qua tiền của cùng tài nguyên của dân tộc lại bắt buộc dân tộc mang ơn đảng.

- Khôn (nhà) quá hóa dại (người), nên cúi đầu-khoanh tay trước Tàu tặc cướp đất, biển, đảo quê hương Việt trong mọi thương lượng song phương, nên tiếp tục khom lưng-quỳ gối trước Tàu tặc tại Liên Hiệp Quốc, tại các Liên Minh quốc tế hiện nay.

- Vắng mợ chợ vẫn đông, nơi mà các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, không có mặt trong các "sân chơi quốc tế" có văn minh của dân chủ, trong các "trò chơi quốc tế" có tiến bộ của nhân quyền. Với láng giềng Tàu nạn đã đè đầu cỡi cổ các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam vì các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đã mại quốc cầu vinh với phản xạ cúi đầu-khoanh tay, với phản xạ khom lưng-quỳ gối trước Tàu họa, nhận Tàu tà là bạn vàng, láng giềng tốt, nên hiện nay trên chính trường quốc tế, các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam không có bạn tốt, không có láng giềng thật.

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị sụp đổ hay bị lật đổ, thì một chính quyền mới phải biến giáo dục, đào tạo, huấn nghiệp nhân tri rộng của nhân loại thành quốc sách tức khắc và đề ra đoạn đường một thế hệ để có các chuyên gia và cố vấn dặc biệt về không gian nhân tri rộng của nhân loại -vô dạng nhưng vô song về quyền lực. Cùng lúc phải ngừng tức khắc các chính sách xuất khẩu lao động, mà thực chất là chính sách nô lệ không nhân cách, với trai làm lao nô, gái làm nô tỳ.

Ngược lại, phải hành động đúng về nhân vị để được tha nhân có cư xử đúng mà tôn trọng chúng ta. Các quốc gia láng giềng lại cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour, họ đào tạo những chủ-thể-làm-chủ từ khoa học tới kinh tế, từ ngoại giao tới thương mại, nên họ không hề bị khinh, coi rẻ như các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đã biến Việt tộc thành tôi đòi cho thiên hạ, tự điếm nhục hóa dân tộc mình chỉ vì tham quyền trong vô học, nên vô hậu trong vô tri.

nhan4

Nhân trí mở

Hiện nay, sự vận hành của nhân loại ra sao, trong thế kỷ XXI ? Trong thế kỷ này chúng ta đang sống từng ngày với ít nhất bốn cuộc cách mạng lớn trong hàng chục cuộc cách mạng hiện nay có ngay trong nhân sinh sau đây :

- Cuộc cách mạng thông tin và truyền thông, nơi mà toàn cầu hóa có ngay trong internet, được sử dụng theo nhu cầu cá nhân hóa, nơi mà tri thức luôn ở dạng mở, mà không bị đóng khung bởi một hệ thống chính quyền hoặc giáo dục nào. Chiêu trò luật an ninh mạng của chế độ công an trị chỉ làm thế giới quý nhân quyền, trọng dân chủ xa lánh.

- Cuộc cách mạng y khoa và nhân khẩu, với những khám phá liên tục từng ngày, từng tuần, từng tháng của y học, vừa tăng khả năng chữa trị các nạn bịnh, vừa tăng tuổi thọ không những của dân chúng các nước có tiến bộ khoa học, có phát triển kinh tế, mà còn làm tăng tuổi thọ ngay trên các quốc gia hiện nay bị xem là chậm phát triển

- Cuộc cách mạng năng suất và hiện suất, từ canh nông tới công nghiệp, nơi mà sự đóng góp trực tiếp của khoa học kỹ thuật đã liên tục làm tăng năng suất và hiệu suất trong quá trình sản xuất, cùng lúc các khâu vận chuyển cùng phân phối cũng không ngừng tăng hiệu năng và tác động tích cực vào thương mại và tiêu thụ.

- Cuộc cách mạng thông minh nhân tạo, với sự tham dự trực tiếp của robot vào cuộc sống thường nhật, từ tổ chức hành chính tới sinh hoạt kinh tế, từ chuyển đổi giáo dục tới quản lý các kỹ năng y khoa… nơi mà máy móc tự động không những phụ lực sinh hoạt nhân sinh mà còn đóng luôn vai trò thăng tiến nhân trí.

Bốn cuộc cách mạng lớn này song hành cùng nhiều cuộc cách mạng khác, yêu cầu các chuyên gia quốc tế suy tính lại các con tính định lượng đang có để nhân ra các tính toán định lượng cùng định chất sẽ tới trong tương lai :

- Dân số hơn 7 tỷ người trên trái đất này sẽ là 9 trong 20 năm nữa với sự phân phối lại về nhân khẩu học trong từng quốc gia, trên từng châu lục.

-Dân số của Ấn Độ sẽ vượt dân số của Trung Quốc trong 20 năm nữa, gia tăng nhân số dẫn tới các chính sách kiểm soát sinh đẻ, các chính sách này sẽ trực tiếp hay gián tiếp sinh ra sự mất cân đối giữa nữ và nam, rồi sẽ tạo ra những vấn đề xã hội mới cho các gia đình đã thực hiện các chính sách này.

-Dân số của Châu Phi sẽ vượt gấp đôi trong 20 năm nữa, cụ thể là sẽ vượt 2 tỷ người, với các vấn đề nhân sinh mới, gây ra di dân, tạo ra xuất khẩu lao động, cùng các luồng người đột nhập một cách bất hợp pháp vào các quốc gia tiên tiến, từ đó sinh ra các vản đề xã hội mới về di dân, nhập cư, hội nhập cùng với các phong trào kỳ thị, bài xích…

Tất cả các cuộc cách mạng nhân sinh trong lịch sử của nhân loại đều có nguyên nhân ngay thượng nguồn tới từ các cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, đây là thực chất làm nên định nghĩa hai từ : cách mạng. Còn các cuộc cướp chính quyền được trá hình bởi các ý thức hệ, thì chúng không phải là cách mạng, vì chúng không làm thay đời đổi kiếp nhân sinh theo hướng thăng hoa.

Tại đây, ta có thế ngừng lại ở trường hợp bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay sinh cùng lứa với tà quyền độc tôn ngu dân trị, đã dựa cái vô học sinh ra cái vô hậu ngay trong nhân kiếp của Việt tộc. Với những tên lãnh đạo vô tri trong vô minh cứ leo lẻo trên báo đài về cuộc "cách mạng bốn chấm không" mà không dám đối thoại với xã hội, cụ thể là đối luận với trí thức để nêu rõ nội dung cùng ý nghĩa của loại tên gọi vô cùng sáo rỗng này.

Khi bạo quyền độc đảng toàn trị hành tác trong ma quyền vô tri vì vô minh, nên ngày chúng ra đi hãy bị xóa tên, chúng ta nên đưa ngay vào giáo dục trung học, sau đó đào thật sâu trong giáo dục đại học, với giáo khoa khách quan, có giáo trình chỉnh lý, với giáo án thuyết phục về các cuộc cách mạng này. Từ đó xây dựng gốc, rễ, cội, nguồn cho một nhân trí mở về sự vận hành cũng như những hiệu quả và hậu quả tới tự các cuộc cách mạng này, trong đó chính quyền mới, quý dân chủ, trọng nhân quyền, nâng đa nguyên phải nhận ra hệ liên kết giữa ba định đề đang chi phối ngay trên tương lai của nhân loại :

- Sinh hoạt dân chủ đã là nền tảng cho tiến bộ xã hội và phát triển kinh tế đã cõng, bồng, bế, ẵm sinh hoạt thị trường, có tự do cạnh tranh trong hơn hai thế kỷ qua không chỉ có quan hệ tương tác lẫn nhau, mà hiện nay đang có quan hệ đối kháng, kình chống, nghịch chiều nhau. Nhận thức sáng suốt để có phân tích tỉnh táo về quan hệ mâu thuẫn giữa dân chủ và thị trường giúp ta thấy để thấu mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiện nay.

- Trong lịch sử của thế kỷ qua, khi Hoa Kỳ ủng hộ Trung Quốc vào Tổ chức thương mại quốc tế, với giả thuyết trung tâm là qua phát triển kinh tế thì Trung Quốc sẽ có cải tổ xã hội để đi đến dân chủ với nhân quyền được tôn trọng. Nhưng chính các lãnh đạo của Hoa Kỳ đã công nhận ngay trong 2020 này là họ đã tính toán sai, toan tính lầm, vì thương mại qua thị trường đã không xóa được bạo quyền độc đảng công an trị của Đảng cộng sản Trung Quốc-Đảng cộng sản Trung Quốc- hiện nay. Mà ngược lại độc quyền đảng trị của Đảng cộng sản Trung Quốc đang ngày ngày đe dọa vừa thị trường, vừa văn minh dân chủ của các quốc gia tiên tiến.

- Khi có sinh hoạt dân chủ, song hành cùng sinh hoạt thị trường, với các định đề đạo đức về đoàn kết quốc tế, tương trợ giữa các quốc gia để cùng nhau bảo vệ nhân quyền vì một nhân loại có tự do, công bằng và bác ái. Thì ngược lại, thực tế của nhân loại hiện nay là tự do được vận dụng vào phạm trù và không gian của tự do cá nhân, một loại tự do mang nội chất cá nhân chủ nghĩa, mang thực chất ích kỷ chủ nghĩa.

Khi nối lại ba thực tế này cùng chung sống với nhau trong một thời điểm và không gian của thế kỷ XXI này, thì ta sẽ nhận ra uy quyền của của thị trường, vì lợi nhuận, vì quyền lợi, có thể đe dọa dân chủ, lũng đoạn nhân quyền. Và thị trường có thể ở "thế thượng phong" khi thị trường được "hà hơi tiếp sức" bởi tự do cá nhân, với động cơ ích kỷ biến quyền lực thành quyền lợi, rồi biến quyền lợi thành tư lợi. Từ đây, các chủ thể đấu tranh vì dân chủ và nhân quyền phải luôn tỉnh táo để sáng suốt trong lý luận là hai mệnh đề văn minh nhất của nhân loại hiện nay là cộng hòa (tự do, công bằng, bác ái)dân chủ (đa nguyên, đa đảng, nhân quyền) luôn mong manh, luôn bị đe dọa, như nhân phẩm luôn bị truy hiếp bởi bạo quyền, tà quyền, ma quyền, cực quyền, cuồng quyền.

nhan5

Nhân bản lớn

Trong nhân bản, người ta nhận ra các căn bản như gốc, rễ, cội, nền làm nên nhân tính, dựng lên nhân lý, trong đó thấy đường đi nước bước của nhân đạo, để nhận ra nhân vị, rồi để chế tác nhân văn. Nhân bản luôn là câu hỏi trùm phủ lên nhân kiếp của mỗi người, mỗi dân tộc, và cả nhân loại, mỗi lần có những khủng hoảng lớn tới từ chiến tranh, hay tới từ suy thoái kinh tế. Những chủ thể của Việt tộc muốn xây dựng một đất nước Việt có văn minh dân chủ, có văn hiến nhân quyền, khi bạo quyền độc đảng toàn trị cộng sản đã ra đi, thì phải có sáng suốt trong tỉnh táo để nhìn xa trông rộng vào các cuộc khủng hoảng lớn đang tới và sẽ tới.

Chính chủ thể Việt tộc này phải có nhận thức hoàn toàn ngược lại với các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, với phản xạ vô minh vì vô tri, với phản ứng vô giác trong vô cảm. Cụ thể là chính sách xuất khẩu lao động, trai làm lao nô, gái làm nô tỳ cho các quốc gia láng giềng, và trong khi cả một dân tộc bị rơi xuống vượt thẳm, với Tàu tặc ngay ngày vẫn đạp trên lưng, dẫm lên vai, đi trên đầu các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, mà ông Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước lại tuyên bố dân chúng là : "Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày hôm nay !". Đây là loại tuyên bố không những vô minh, vô tri, vô giác, vô cảm, mà nó còn là loại man trá trong tư duy, gian xảo trong ngôn ngữ của loài trống nhân bản, vắng nhân phẩm, trống nhân vị, vì đã tự xóa nhân tâm.

Một chính quyền mới với các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền phải tuyệt đối xa lánh để loại bỏ các thể loại tư duy man trá, ngôn ngữ gian xảo, để tự bảo vệ nhân bản của mình một nhân bản có chỗ đứng trong sự thật, có chỗ ngồi trong chân lý, có chỗ dựa chính là lẽ phải. Một chính quyền mới quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền với các chủ thể lãnh đạo là những đứa con tin yêu của Việt tộc biết nhìn xa trông rộng của người thông minh :"Người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu" thấy các biến động lớn đang tới với đồng bào, động loại, nhận ra các tai biến lớn sẽ tới với dân tộc, với nhân loại. Cụ thể là nợ công đang chồng chất lên lưng, lên vai, lên đầu của các dân Việt, gây ra bởi một bạo quyền độc đảng toàn trị, độc tài nhưng bất tài trong quá trình phát triển đất nước, độc trị nhưng không biết quản trị các giai đoạn tiến bộ của nhân loại.

Một chính quyền mới với các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền, nhận trọn vẹn bổn phận với dân tộc, nhận đầy đủ trách nhiệm với giống nòi là : thiếu nợ thì phải trả nợ ! Không rơi vào thói tham quan thô bỉ của tham quyền thô tục trong chế độ độc đảng trị tham nhũng trị là vơ vét của cải tiền tài của dân tộc cùng tài nguyên, quặng mỏ của đất nước, và khi Tàu tặc giở trò thôn tính, xâm lăng, đồng hóa Việt tộc, thì bọn tham ô này sẽ cao bay xa chạy qua các nước phương Tây. Các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền trong chính quyền mới có bổn phận với dân tộc, có trách nhiệm với giống nòi cũng phải tập xa lánh luôn thái độ ích kỷ trong vô trách nhiệm, hành vi vị kỷ trong vô minh của một số chính quyền phương Tây. Họ mang tiếng là quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền với nan bịnh : "Không muốn có bịnh, không muốn chữa bịnh, không muốn bị lây bịnh ngay bây giờ". Đây là chuyện mà ta thấy rất rõ trong nửa thế kỷ bị nợ công của Tây Âu và Bắc Mỹ, không nhận nợ công, giả và không muốn nợ công, làm bộ không bị lây nợ công, nhưng thật ra nợ công đã nhiều nên đã nặng trên vai bao thế hệ trẻ đã và chưa ra đời. Không xem nợ công là khủng hoảng, là nạn bịnh để thật long mà chữa cho hết bịnh thì đừng mong nói chuyện, bàn chuyện, khơi chuyện về nhân bản.

Nhân bản lớn của các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền trong chính quyền mới không chỉ là chuyện nhìn xa trông rộng, mà còn là chuyện nhìn sâu trông thẳm, ngay vào nội tâm của mỗi con dân Việt, với các thế hệ lớn tuổi đã quá mệt mỏi, đã quá rã rời vì chiến tranh, bạo sát, đổ vỡ, tan nát từ sinh mạng tới đất nước, từ thể lực tới tâm hồn, nên họ "được quyền mệt mỏi" "được quyền chán ghét" các cuộc đổi đời mệnh danh là cách mạng để đưa, để đẩy Việt tộc tới những tai họa cho dân tộc, thảm họa cho đất nước.

Nhân bản lớn của các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền là không hô hào : "cách mạng", "chiến tranh", "giải phóng"… mà hãy thuyết phục dân tộc bằng lý luận chính lý, lập luận hợp lý, giải luận toàn lý bằng một công cuộc chuyển hóa não trạng một cách tích cực toàn diện. Không có mặt của hệ bạo (bạo quyền, bạo động, bạo hành, bạo trị), bất bạo động nên không có máu đổ đầu rơi, bất bạo lực nên không có ngục tù cải tạo. Nhưng có đạo lý dân tộc, đạo đức tổ tiên, luân lý giống nòi song hành cùng luật pháp công minh được trợ lực bởi công pháp quốc tế vì nhân quyền mà tra, xét, xử, phán bằng nhân vị vì nhân phẩm.

nhan6

Nhân vị cao

Từ đây, các chủ thể Việt tộc quý văn minh dân chủ, trọng văn hiến nhân quyền trong một chính quyền mang nhân lý cộng hòa (tự do, công, bằng, bác ái) phải tỉnh táo để sáng suốt là trên dưới 100 triệu dân Việt, thì có bao nhiêu thiểu số đã chung chia rồi chung chạ với bạo quyền độc đảng toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam với trên dưới 5 triệu đảng viên. Mà chỉ có bọn có chức, có quyền để vơ vét qua tham nhũng, còn lại là bao nhiêu phần trăm các đảng viên không rơi vào quá trình chấm mút tham quyền để tham ô. Từ đây, khi sử dụng xã hội học phân tầng để phân loại, ta thấy xuất hiện các thiểu số sau đây :

- Thiểu số công an trị, con số là bao nhiêu đang và đã ăn dầm ở dề để trục lợi trong hệ thống đàn áp, trấn lột, truy diệt này ?

- Thiểu số quốc phòng trị, con số là bao nhiêu với các tướng tá lấy đất quốc phòng bán cho bọn con buôn đất, cũng là chúng đã tổ chức các đường dây đánh bạc, với mạng lưới có thuộc hạ là côn đồ, du đảng, lưu manh của xã hội đen.

- Thiểu số tham nhũng trị, con số là bao nhiêu với bọn tham quan cấp từ trung ương tới địa phương, các cấp tỉnh, thành phố, huyện, xã đang và đã vơ vét muôn chiều, muôn hướng bằng tham ô qua tham quyền để vơ vét, cào nạo tiền của dân tộc và tài nguyên đất nước ?

- Thiểu số tham tiền trị, con số là bao nhiêu đang và đã ăn tươi nuốt sống bằng cách cướp đất, phá nhà biến dân lành thành dân oan, chúng là bọn trọc phú sẵn sàng làm âm binh cướp đêm đã liên minh với bọn tham quan cướp ngày ?

- Thiểu số địa phương trị, con số là bao nhiêu đang và đã với quan dưới địa phương uống máu ăn phần biến dân đen thành dân bụi, đã thông đồng cùng quan của chúng trên trung ương, lại có âm loại là cán bộ địa phương tham ô, cùng âm binh là bọn xã hội đen, côn đồ, đu đảng, đầu trộm đuôi cướp ?

-Thiểu số quan hệ trị, con số là bao nhiêu đang và đã ăn chực nằm chờ để vụ lợi bằng đặc lợi trong hệ quả quan hệ-hậu duệ-tiền tề-đồ đệ, ngày ngày, tháng tháng, năm năm đã truy diệt bao trí tuệ, bao nhân tài, bao nguyên khi của quốc gia.

Còn nhiều thiểu số khác phải nghiên cứu cho rõ, phải khảo sát đúng, phải điều tra trúng, phải điền dã cho sâu để thấy mà thấu là : những thiểu số này không nhỏ ! Nếu một dân tộc có 100 triệu dân mà các thiểu số này, có thể vượt 10 triệu thì không còn là một thiểu số của thiểu sự, mà là một thật sự của thiểu số.

Hãy dùng nhân bản lớn để cải tà, quy chính các thiểu số bất chính để văn minh dân chủ và văn hiến nhân quyền luôn là những giá trị vựa phổ quát, vừa vĩnh hằng. Tại đây, xã hội học thực nghiệm song hành cùng chính trị học tri thức khi đi sâu vào điền dã sẽ giúp cho các chủ thể yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền thấy để thấu một thực tế xã hội vô cùng phức tạp của Việt Nam hiện nay, nơi mà mâu thuẫn xã hội có ngay trong đời sống xã hội, sinh hoạt xã hội, quan hệ xã hội :

- Học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả đã biến tri thức thật thành thiểu số trước trí thức giả, và chính loại trí thức giả này sẽ tạo ra kiến thức giả-tri thức giả-ý thức giả-nhận thức giả

- Đặc quyền, đặc lợi, đặc ân của Đảng cộng sản Việt Nam từ bổng lộc tới tư lợi được ban phát và rơi rớt không chỉ cúng quanh Đảng cộng sản Việt Nam mà có lúc cũng vào các thành phần xã hội ngoài Đảng cộng sản Việt Nam.

- Mua quyền bán chức được tổ chức bởi hệ thống tà quyền độc đảng toàn trị, từ tuổi trẻ qua quá trình học vấn với mua bằng bán chức, tới mọi lứa tuổi trong xã hội, nơi mà tham nhũng để trực lợi là phản ứng tự nhiên đã biến thành phản xạ của toàn xã hội.

Nên khi xã hội học thực nghiệmchính trị học tri thức đi sâu vào khảo sát thực địa qua điền dã trong mọi tầng lớp xã hội, thì chính khảo sát tại chỗ, ta mới nhận ra các nghịch lý sau đây :

- Gặp một sinh viên chưa là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam mới nhập vào sinh hoạt đoàn thanh niên thôi, nhưng khi bị tuyền truyền ngập não thì sẽ có thái độ quá khích, hành vi cực đoan để bảo vệ Đảng cộng sản Việt Nam một cách vô điều kiện, hơn cả một đảng viên kỳ cựu với trải nghiệm cùng tuổi đời đã hiểu bộ mặt thật của các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Gặp được một chân tu trong Phật giáo hiện nay với Phật học vững và Phật tâm thật trong các nơi có chùa chiền là phải gặp cùng lúc hằng chục, nếu không khẳng định là hàng trăm sư giả, nếu không là sư quốc doanh thì sẽ là sư công an, với rất nhiều ma tăng khai thác cửa Phật để trục lợi.

- Gặp một doanh nhân gốc miền Nam đang thành công trên thương trường mặc dầu trước đó không lâu gia đình của doanh nhân này đã là nạn nhân của Đảng cộng sản Việt Nam từ trại cải tạo tới kinh tế mới. Nhưng doanh nhân này lại ủng hộ Đảng cộng sản Việt Nam một cách thẳng thừng hơn là một doanh nhân miền Bắc có gia đình lẫn quen biết với các lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, và rất cẩn thận trước sự tráo trở khó lường của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam.

- Gặp một người tài xế cho một tham quan đã giàu nhờ tham ô, khi tham quan chỉ các mánh lới cho người tài xế để mua được các mảnh đất trước khi tham quan này cùng đồng bọn quy hoạch. Và khi giàu nhờ mánh mung đất, thì người tài xế này ủng hộ chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam vô điều kiện trước một trí thức đã là đảng viên, nhưng thấy rất nhiều sai phạm trong quy hoạch của tham quan này.

-Gặp một người gác cổng tại một đại học tư, biết rất rõ là tên hiệu trưởng là chủ của mình là kẻ mua bằng bán cấp, giờ đây mượn giáo dục để vơ vét qua học giả-thi giả-điểm gia-bằng giả. Nhưng khi tên hiệu trưởng này lại cho phép người gác cổng đưa gia đình vào trường này để mở quán mà có thêm lợi tức, thì người gác cổng này ủng hộ chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam hơn một giảng viên có lương đủ sống nhưng đã thấy được mọi hiểm họa và hậu nạn của mua bằng bán cấp do tên hiệu trưởng này chủ mưu.

-Gặp một người Hoa miền Nam đã từng là nạn nhân của chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam năm 1979, mà cha mẹ của người này đã mất hết cơ nghiệp. Nhưng hiện nay người Hoa miền Nam này đang chung vốn và thành công với một quan tham ô trong xuất nhập khẩu, thì người Hoa miền Nam này bảo vệ chế độ của Đảng cộng sản Việt Nam hơn cả những doanh nhân gốc miền Bắc biết rất rành bản chất tham nhũng để tham tiền của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đang cùng chung ngành xuất nhập khẩu với người Hoa này.

-Gặp một người Việt đã thập tử nhất sinh trên đường vượt biên sau 1975, vì cả gia đình ba đời bị chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị trù dập, và khi qua được Hoa Kỳ thì thành công và trở thành doanh nhân. Khi về lại đất nước, thì mua được nhiều đất đai, kẻ này có phản xạ binh vực ra mặt chế độ chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị, hơn tất cả doanh nhân khác, không phải Việt kiều như hắn.

-Gặp một ký giả có chức trong một tòa báo được nổi tiếng nhờ chống tham nhũng, rồi mượn tiếng tăm chống tham những để nhận tiền viết mà cho những bè, đám, nhóm, phe đang đánh nhau qua chuyện chụp mũ nhau là tham nhũng, tham ô, tham quan. Ký giả này không phải lãnh đạo, cũng chẳng là đảng viên, nhưng là loại đục nước béo cò ngoài đảng giàu nhờ viết mướn trong điêu ngoa. Hắn tự nhiên giàu lên với nhà cao cửa rộng, nhờ nhận được nhiều tiền viết mướn, kể cả chuyện hắn tống tiền bằng cách đe dọa với các nạn nhân của hắn, thì bọn bút nô đâm thuê qua viết mướn này là bọn ký sinh bẩn sống nhờ nên ngấm ngầm ủng hộ cho bằng được chế độ bạo quyền độc đảng toàn trị…

Chính trị học nghiên cứu về quyền lợi và xã hội học khảo sát về tư lợi, khi phối hợp với nhau trong điều tra sẽ đưa ra các kết quả cùng các kết luận ngay trong định chế và cơ chế do Đảng cộng sản Việt Nam sinh ra :

-Khi quan sát trực quan ngay trong hệ thống nội bộ của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay, thì ta thấy đảng viên lạm quyền để trục lợi đông lúc nhúc như kiến rừng trong luật rừng. Và, ta sẽ không còn gặp các người cộng sản thật sự với kiến thức, với lý tưởng, vì loại người này đã vĩnh viễn tuyệt chủng miệt thiên thu, từ khi khối cộng sản Đông Âu đưa nhau vào mộ phần cuối thế kỷ XX vừa qua.

- Khi khảo sát thực địa ngay trong định chế do Đảng cộng sản Việt Nam phân quyền ta thấy đầy dẫy tham quan đông nghẹt như sâu đang mọt rừng. Chúng rành "sân sau", chúng nắm "ô dù", chúng có "chống lưng", chúng lại tổ chức "đảng cử dân bầu", theo cách âm binh gian lận trong âm giới gian trá của chúng. Tại đây, những ai là không tham ô, không hối lộ như chúng ; không ăn nhậu trác táng như chúng, thì chúng sẽ không cho ứng cử, mà muốn ứng cứ thì chúng cũng không cho bầu.

- Khi điều tra trực tiếp vào ngay trong hệ thống khoa học và giáo dục thì ta gặp thường xuyên bọn học giả-thi giả-điểm giả-bằng giả ngập tràn như bèo cho lấp mặt sông làm ngộp thở cả nước. Và bọn lãnh đạo giả, trí thức giả này không hề nghiên cứu, và học thuật đối với chúng là truyện "ăn cơm nhà, cõng ngà voi", không có lời lại chẳng sinh lợi cho đám "gà què ăn quẩn cối xay này". Nên những ai lương thiện trong học thật, có lương tâm trong công việc thật, có lương tri trong trí thức thật thì chóng chầy sẽ bị bọn lãnh đạo giả, trí thức giả này hãm hại rồi truy diệt.

- Khi xã hội học thực nghiệm phân định được sự phức hợp của các thiểu số hiện nay, song lứa cùng chính trị học nhận thức khi đi sâu vào điền dã sẽ nhận ra khi quyền lực biết "bố thí " quyền lợi cho những kẻ ngoài xã hội, mà ý đồ cùng thâm ý là để những kẻ ngoài xã hội này giúp chúng trực tiếp bảo vệ tà quyền trong toàn quyền của chúng.

Đây là khúc quanh của xã hội học quyền lựcxã hội học thiểu số khi điều tra về đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong Đảng cộng sản Việt Nam, tại đây phải thấy cho thấu là hơn bốn triệu đảng viên, thì không tới phân nửa là bọn sâu dân mọt nước, nhưng phân nửa kia chưa chắc là nhận được bổng lộc của Đảng cộng sản Việt Nam, mà vào đảng để được yên thân. Ngay trong số lượng đảng viên hiện nay, thì xã hội học định lượng phải điều tra cho ra các thành phần đảng viên nhưng chống đối đảng, và có những nạn nhân trong thiểu số này, là đảng viên nhưng ở trong bí thế cùng phận và có thể bị triệt sát bất cứ lúc nào, như trường hợp của cụ Lê Đình Kình, xã Đồng Tâm, tháng Giêng năm 2020.

Sự thật này sẽ giúp cho các chủ thể yêu đa nguyên, quý dân chủ, trọng nhân quyền thấy để thấu một thực tế xã hội phức tạp của Việt Nam hiện nay. Và sẽ yêu cầu chúng ta vận não để chuyển hóa não bộ, động não để chuyển biến não trạng của những nạn nhân là đồng bào của chúng ta không đủ nhận thức để tự thấy họ chính là nạn nhân của tà quyền có toàn quyền này.

Lê Hữu Khóa

(05/12/2020)

---------------------

lhk0 Lê Hữu Khóa

Giáo sư Đại học Lille

Giám đốc Anthropol-Asie

Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á

Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCOLiên Hiệp Quốc

Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris

Thành viên hội đồng khoa học Viện nghiên cứu Đông Nam Á

Hội viên danh dự ban Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Các công trình nghiên cứu việt nam học của giáo sư Lê Hữu Khóa, bạn đọc có thể đọc và tải qua Facebook VÙNG KHẢ LUẬN-trang thầy Khóa.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 345 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)