Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/12/2020

Đối luận 1.4 : Sống đúng nhân đạo, sống trúng nhân phẩm

Lê Hữu Khóa

Muốn sống đúng trong cuộc đời, thì mỗi ngày trong cuộc đời đó phải là một cuộc sống trúng với nhân phẩm của đồng loại để xây dựng cho chính nhân tri của mình, mà cuộc đời đó phải lành với tha nhân để dựng xây cho chính nhân trí đẹp của mình. Đây là một thử thách thường trực và sắc nhọn trong cuộc sống hằng ngày cho mọi công dân Việt trên đất nước Việt hiện nay. Vì độc đảng toàn trị vận dụng công an trị để đàn áp, khống chế, rồi lao lý hóa các đứa con tin yêu của Việt tộc giờ đã là các tù nhân lương tâm. Vì độc đảng toàn trị vận dụng tà quyền tham nhũng trị của chúng để ngày đêm vơ vét của cải, tiền tài của dân tộc. Vì độc đảng toàn trị tận dụng ma quyền tham tiền trị của chúng để sớm hôm nạo vét tài nguyên, thiên nhiên của đất nước.

doiluan3

Độc đảng toàn trị sinh ra các đứa con thuộc nòi âm binh của nó là : bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị, biến dân lành thành dân đen, biến dân tốt thành dân oan, đây là những kẻ ác ngày ngày tạo ra cái ác. Phân tâm học chính trịtâm lý học tri thức rất rành về bản lai diện mục của những kẻ ác này. Chúng sẳn sàng uống độc dược của cái ác trước khi sử dụng cái ác để triệt đồng bào, để diệt đồng loại, để giết tha nhân. Vì cái ác luôn muốn thanh toán lý trí của lương thiện, vì cái ác luôn muốn thanh trừng trí tuệ của lương tâm, vì cái ác luôn mang ý đồ thâm, độc, hiểm của nó để hủy ngay trong trứng nước sự xuất hiện của tuệ giác của lương tri luôn biết bảo vệ nhân phẩm.

Tội vượt xa lỗi, lỗi thì con người có thể vận dụng tình thương để phân giải, còn lỗi thì con người phải tận dụng vừa đạo lý, vừa pháp lý để nghiêm trị nó. Để ngăn những kẻ ác gây ra tội ác không được truy diệt dân tộc, không được hủy hoại giống nòi, không được tàn phá đất nước nữa ! Khi tôi nhìn dân lành thành dân đen trong họa cảnh đầu đường xó chợ, tôi đã rơi nước mắt ; khi tôi thấy dân tốt thành dân oan trong nạn cảnh màn trời chiếc đất, tôi đã ôm mặt khóc. Nên tôi không thể nhìn-mà-không-thấy các thủ phạm của bạo quyền độc đảng toàn trị gây ra họa cảnh này ; nên tôi không thể thấy-mà-không-thấu các tội phạm của tà quyền tham nhũng trị gây ra thảm cảnh này.

doiluan1

Những người thực tài trong liêm khiết muốn lãnh đạo dân tộc không thể lý luận rằng khó khăn trong thực tiễn ngăn chặn sự quyết đoán liêm sĩ trong hành động chính trị, mà ngược lại chính sự thiếu vắng quyết tâm để tạo quốc sách sáng suốt đã sinh ra mọi khó khăn trong các chính sách liêm chính. Đám chính khách dẻo mồm để lươn lẹo"dạy đời" rằng chính trị là nghệ thuật của thỏa hiệp, để cuối cùng là chính quyền thì "ba phải", song lứa với các chính sách "vô thưởng, vô phạt" ; chúng ta nên thành thật trong thẳng thắn mà khuyên đám chính khách này nên làm các nghành nghề khác mà làm chớ đừng làm chính trị nữa ! Nói gần nói xa không qua nói thật là bi kịch của dân tộc hiện nay là các lảnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đang cầm quyền rồi cầm luôn giòng sinh mệnh của Việt tộc, họ không hề là chính khách vì họ không có tri thức của chính khách. Họ không có trí thức của chính giới mà ta thấy hằng ngày trong các quốc gia sống đúng với nhân đạo của dân chủ, sống trúng với nhân phẩm của nhân quyền, thì các lảnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam làm sao chế tác ra được các chính sách đúng nhân đạo, các quốc sách trúng nhân phẩm.

Muốn vượt thoát mọi nạn cảnh của đất nước Việt để vượt thắng mọi thảm cảnh của dân tộc Việt hiện nay trong lúc chờ đợi dân chủ để tiếp đón nhân quyền, thì Việt tộc có thể trông chờ vào các chính khách, vừa dũng trong quả cảm, vừa minh trong thông thái, mà thủa xưa tổ tiên Việt gọi là minh quân, minh vương, minh chủ, mỉnh chúa, mà ta đã thấy trong lịch sử của các láng giềng cùng nôi tam giáo đồng nguyên với Việt Nam là Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapour. Đây là nhưng kẻ lãnh đạo tỉnh táo trong sáng suốt có quyết tâm nhân đạo vì dân tộc, có quyết sách nhân phẩm vì giống nòi, làm nên quốc sách nhân trí vì đất nước. Họ làm chính trị với chính tri đúng, với chính trí trúng -đúng trước lẻ phải, trúng trước sự thật-, họ thấy trong tỉnh táo của nhìn xa trông rộng, họ thấy trong sáng suốt của người khôn chưa đắn đã đo/ Chưa ra tới biển đã dò nông sâu !

Lê Hữu Khóa

(09/12/2020)

-------------------

Lê Hữu Khóa là Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học Châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 287 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)