Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

11/12/2020

Quê hương này là quê hương nào ?

Lê Hữu Khóa

quehuong1

 

Quê hương này là quê hương nào ?

Bạo quyền công an trị bám, quấn, xiết nhân kiếp Việt tộc

Tà quyền tham nhũng trị chui, luồn, lách vào hơi thở giống nòi

Ma quyền tham tiền trị nạo, vét, vơ đất nước của tổ tiên

Quỷ quyền ngu dân trị xóa mắt, lấp tai, chặn lời đồng bào

Xảo quyền tuyên truyền trị ác giọng, độc lưỡi, điếm môi tiếng việt

Cực quyền tội ác trị truy cho cùng, triệt cho tận nhân nghĩa việt

Cuồng quyền thanh trừng trị thanh toán để thủ tiêu nhân đạo việt.

quehuong2

 

Quê hương này là quê hương nào ?

Trên quê hương này, sớm hôm chiều tối bị vây bủa bởi bao tội ác.

Trên quê hương này, khuya khoắt rồi sao tôi không ngủ được !

Trên quê hương này, khuya buốt rồi sao tôi cứ ngồi chờ sương !

Trên quê hương này, khuya suốt rồi và tôi đã thấy rõ mỗi mầu sương

Trên quê hương này, sương mầu trắng : hài cốt đã vô danh !

Trên quê hương này, sương mầu đen : nhân dạng giờ khuyết dạng !

Trên quê hương này, sương mầu trắng la đà trách than oan kiếp

Trên quê hương này sương mầu đen lã chã thở nghẹn kiếp oan hồn.

VIETNAM-POLICE-PROTEST-LAND

 

Quê hương này là quê hương nào ?

Sao ngày ngày, nhân diện tôi như than ong thiêu đốt chính não bộ tôi

Sao giờ giờ, nhân dạng tôi như đang bị âm binh hóa bởi quỷ quyền

Sao phút phút, nhân cách tôi như đang bị nhơ nhớp hóa bởi tà đảng.

Quê hương này là quê hương nào ?...

Quê hương này là quê hương nào rồi ?...

Quê hương này là quê hương nào đây ?

Lê Hữu Khóa

(12/12/2020)

-------------------

Lê Hữu Khóa là Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học Châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 421 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)