Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

13/12/2020

Đối luận 1.5 : Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền...

Lê Hữu Khóa

Ý thức dựa ý nguyện, nương ý nguyền

doiluan1

Ngoài chuyện cơm ăn áo mặc, Việt tộc còn có một chuyện nữa cao, rộng, sâu, xa hơn, đó chính là trong ấm ngoại êm, đây thử thách vừa tức thời, vừa là đường dài của Việt tộc ! Vì xã hội Việt hiện nay thì bên trong không hề ấm, với độc đảng toàn trị đã sinh ra các đứa con của nó, tà tông trong dị thống, thuộc loài âm binh đó là bạo quyền công an trị, tà quyền tham nhũng trị, ma quyền tham tiền trị. Vì đất nước Việt hiện nay thì bên ngoài không hề êm, vì Tàu tặc đang xâm chiếm đất, biển, đảo của ta, trước hành vi tự điếm nhục hóa của các lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam là hèn với giặc, ác với dân. Trước thử thách hiện nay, nếu Việt tộc không biết vượt thắng nội xâm để vượt thoát ngoại xâm, thì thử thách này sẽ là thảm họa cho đất nước Việt, sẽ là thảm cảnh cho dân tộc Việt, thảm nạn cho giống nòi Việt.

Những kẻ lãnh đạo thực tài thì phải tỉnh táo để nhìn ra nỗi bất hạnh của đồng bào, phải thấy cho thấu nổi bất hạnh này để vượt thoát nó bằng lý trí của nhân trí, vượt thắng nó bằng trí tuệ của nhân tri. Những kẻ lãnh đạo thực tài còn phải sáng suốt ngay trong phương pháp luận để tiếp nhận lẽ phải đã có trong tận cùng nỗi tuyệt vọng của dân tộc đang phải ẩn thân trong chế độ nô lệ mới, trai thì làm lao nô, gái thì làm nô tỳ cho các quốc gia láng giềng, từ khi giòng sinh mệnh của Việt tộc đã nằm trong tay của bạo quyền độc đảng toàn trị. Những kẻ lãnh đạo thực tài trong tương lai phải có tuệ giác của lương tri, để khởi hành từ nỗi thất vọng tới tuyệt vọng của dân tộc, từ đó làm sáng lên nhân lý Việt (thương người như thể thương thân) đã sẳn có trong nhân tính Việt (một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ).

Bản lĩnh của lãnh đạo chính trị có ngay trong nội công của kẻ lãnh đạo biết chuyển hóa nghèo nàn lac hậu thành ra trong ấm ngoại êm. Tầm vóc của lãnh đạo chính trị có ngay trong vai vóc của kẻ lãnh đạo biết chuyển đổi chuyện đầu tắt mặt tốichén cơm manh áo của dân tộc thành hiện thực ấm no hạnh phúc. Nội công tính toán chính trị tạo bản lĩnh toan tính trong chính sách, làm nên vai vóc của quyết sách, tạo ra tầm vóc của quốc sách. Tất cả những lãnh đạo hiện nay của Đảng cộng sản Việt Nam, không nội công, chẳng bản lĩnh, trống vai vóc, vắng tầm vóc, vì họ không hề là chính khách có tri thức trong chính trường có trí thức. Họ chỉ là đám ăn tàn phá hại, nên tà kiếp của họ chỉ là loại ký sinh thể của gà què ăn quẩn cối xay, họ lấy phản xạ khôn nhà dại chợ để chế biến ra phản ứng âm binh của họ là điểu nhà điếm chợ.

doiluan2

Trong tương lai có văn minh của dân chủ, có văn hiến của nhân quyền cho Việt tộc, thì các chính khách liêm chính trong một chính giới có liêm sỉ nếu muốn lãnh đạo một dân tộc, thì phải biết lãnh đạo là lãnh nhận các đạo lý của tổ tiên, để lãnh trọn các đạo đức của dân tộc, để tự giáo dục chính mình trong liêm khiết. Từ đó, sử dụng các thành quả tích cực nhất của quá trình tự giáo dục này mà giáo dưỡng gióng nòi, cụ thể là tái tạo lại được giáo khoa, giáo trình, giáo án để giáo huấn đạo lý và luân lý cho các thế hệ mai hậu. Các chính khách liêm chính trong một chính giới có liêm sĩ còn phải biết tạo dựng được một không gian kiến thức được tổ chức thành hệ thống tri thức, nơi mà trí thức biết trợ lực cho ý thức, biết trợ duyên cho nhận thức. Từ đó, chế tác ra văn minh dân chủ làm cốt cách cho văn hiến nhân quyền, để chính sách trở thành quốc sách, để dân tộc có chổ dựa, để giống nòi có chỗ nương.

Ý thức của các lãnh đạo có nội công của thông minh, có bản lĩnh của thông thái, luôn có ý nguyện muốn trở thành tác giả bằng các chính sách phát triển đất nước, qua các quyết sách tiến bộ vì dân tộc, để xây dựng các quốc sách văn minh cho giống nòi. Nên các lãnh đạo minh trí này luôn mang ý nguyền họ phải là tác nhân tạo ra quốc sách như tác phẩm của họ ngay trong cuộc đời lãnh đạo chính trị, biết làm nên sự nghiệp chính trị bằng chính tri của họ. Nơi mà cuộc sống lãnh đạo và sự nghiệp lãnh đạo chỉ là một, từ minh trí tới minh luận. Nơi mà chính khách phải là tác giả sáng tạo ra quốc sách, biến quyết đoán riêng thành tác phẩm chung của dân tộc, vì đồng bào, vì giống nòi, vì đất nước.

doiluan3

Khi một bạo quyền độc đảng toàn trị tự suy nghĩ về cái chết của nó

Khi một bạo quyền độc đảng toàn trị tự nghĩ suy về cái chết của nó, nó luôn đặt các giả thuyết là các lãnh tụ của nó có ngày phải chết, các lãnh đạo của nó có ngày phải chết, tức là đầu sỏ tới đầu nậu của nó đều phải chết, nhưng nó ít khi tự suy nghĩ để tự suy luận là chế độ độc đảng toàn trị của nó cũng có ngày cũng phải chết, vĩnh viễn ra đi, một đi không trở lại ! Một bạo quyền độc đảng toàn trị không đủ tuệ giác để suy nghĩ là nó đã chết từ lâu ngay trong lòng dân, ngay trong não bộ của mỗi công dân khi nó đang cầm quyền, khi nó luôn dùng bạo quyền để đàn áp nhân dân. Một bạo quyền khi nó sử dụng bạo lực với dân tộc, khi nó vận dụng bạo động với xã hội dân sự, khi nó tận dụng bạo hành để truy cùng diệt tận các đứa con tin yêu của Việt tộc, mà nó đã lao lý hóa, đã biến các đứa con này thành các tù nhân lương tâm thì chính nó đang viết giấy khai tử của nó.

Bạo quyền độc đảng toàn trị hiện nay đã bắt đầu tự mở tử lộ cho chính nó, mà cuối tử lộ này không có một chân trời nào sáng sủa cả, chỉ có mộ huyệt tối đen của nó ; một là do nó tự đào trong tâm khảm dân tộc, hai là do chính dân tộc lẳng lặng đào để có dịp là đưa nó ta khỏi nhân kiếp của Việt tộc. Vì Việt tộc đủ tâm và đủ tầm để xua nó vào âm giới, nơi dành riêng cho âm binh phản dân hại nước ; đây không hề là câu chuyện mơ hồ trong tưởng tượng, hoặc trừu tượng qua ảo giác ; mà đây là tổng kết tri thức luận tới từ liên minh giữa chính trị học kiến thức, nhân học ý thức, triết học nhận thức và xã hội học trí thức.

doiluan4

Hãy trở về với hiện tình của đất nước hiện nay với giòng sinh mệnh của Việt tộc đang nằm trong tay đám lãnh đạo vừa là bạo quyền độc đảng, vừa là tà quyền tham nhũng, nên chúng đã có mặt cùng lúc trên hai tử lộ do chúng tạo ra. Đám lãnh đạo này lại vừa là ma quyền tham tiền, vừa là quỷ quyền tham quan, thì chúng cũng đã tạo ra hai tử lộ nữa. Vẩn chưa hết, đám lãnh đạo này vừa là cực quyền công an trị, vừa là cuồng quyền ngu dân trị, thì cũng chúng đã tự chế ra hai tử lộ khác nữa, vô tình chặn tuổi đời, hủy tuổi thọ của chính chúng. Liên kết tri thức luận giữa chính trị học kiến thức, nhân học ý thức, triết học nhận thức và xã hội học trí thức đã phân tích để giải thích, cùng lúc căn dặn ta đừng quên là ngay trong các tử lộ này thì có đầy rẫy các kẻ miệng gọi nhau là đồng chí, nhưng thực chất là những sát nhân sẵn sàng sát thủ.

Với bạo quyền độc đảng toàn trị, thì moị quan hệ quyền lực đều bị âm binh hóa : quyền lực chỉ vì quyền lợi, có đặc quyền để có đặc lợi, mà đặc lợi chỉ vì tư lợi ; với lòng tham không đáy chúng luôn tìm thêm đặc ân, luôn tham quyền để luôn lạm quyền. Đạo lý tổ tiên không có ghế ngồi trong tính toán của chúng, đạo đức dân tộc không có chổ đứng trong toan tính của chúng, nên luân lý vì giống nòi, vì các thế hệ mai hậu không có chổ dựa trước các ý đồ mà chúng toa rập vơ vét tiền dân tộc, nạo vét tài nguyên đất nước. Đang sống trên đất nước Việt, nhưng tiền bạc của chúng đã chuyển qua phương Tây, gia đình và con cháu của chúng đã cặp bến phương tây này, và trong túi của chúng đã có thẻ xanh, hay quốc tịch ngoại. Liên minh tri thức luận giữa chính trị học kiến thức, nhân học ý thức, triết học nhận thức và xã hội học trí thức giờ thì đã rỏ rang từ giải luận tới diễn luận : tiền bạc rồi gia đình và con cháu cùng thẻ xanh, hoặc quốc tịch ngoại chính là các chỉ báo để thấy là chúng cũng đã lén lút trong điếm nhục để nghĩ suy về cái chết của chúng.

Đám lãnh đạo -vừa đầu sỏ, vừa đầu nậu- trong bạo quyền độc đảng toàn trị này, thì ngày đêm mang số phần âm binh, vừa chia chác, vừa đấu đá nhau, lấy phản ứng thanh toán nhau làm phản xạ thanh trừng nhau, thắng làm âm tướng trong âm giới, thua làm oan hồn chốn âm ty. Đám lãnh đạo này với tà kiếp thâm, độc, ác, hiểm giữa nhân gian, đang mang âm phận xấu, tồi, tục, dở giữa nhân thế, nhưng chúng luôn tự mãn về đặc quyền, đặc lợi, đặc ân trong bộ máy bạo quyền độc đảng, tà quyền tham nhũng, ma quyền tham tiền, quỷ quyền tham quan, cực quyền công an trị, cuồng quyền ngu dân trị, nên liên hiệp tri thức luận giữa chính trị học kiến thức, nhân học ý thức, triết học nhận thức và xã hội học trí thức chóng chầy gì cũng phải hướng tới đạo lý tổ tiên Việt đã làm nên đạo đức dân tộc Việt đã xa lánh chúng khi đã đặt tên chúng là : ma trơi ác quyền, ma xó bạo quyền, ma bùn tà quyền.

Lê Hữu Khóa

(13/12/2020)

-------------------

Lê Hữu Khóa là Giáo sư Đại học* Giám đốc Ban Cao học Châu Á * Giám đốc biên tập Anthropol-Asie * Chủ tịch nhóm Nghiên cứu Nhập cư Đông Nam Á * Cố vấn Chương trình chống Kỳ thị của UNESCO – Liên Hiệp Quốc * Cố vấn Trung tâm quốc tế giáo khoa Paris * Cố vấn thẩm định giáo dục và nghiên cứu đại học Bourgone-Franche-Comté * Biên tập viên tập chí Hommes&Migrations * Thành viên Hội đồng khoa học bảo tàng lịch sử nhập cư Hội viên danh dự nhóm Thuyết khác biệt, Học viện nghiên cứu thế giới.

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 343 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)