Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

08/07/2021

Lê Hữu Khóa

Triết vần vũ cùng thơ

Vũ.pdf

vu1

Triết học & Thi ca

Tôi muốn triết học là sự ngạc nhiên của mọi ẩn số nhân sinh.

Tôi mong thi ca là sự sửng sốt của mọi trầm luân nhân thế.

Tôi đâu muốn triết học gạt đi mọi hằng số nhân gian.

Tôi đâu mong thi ca ruồng rẫy mọi hàm số nhân lý.

Tôi từ chối sống trong thành thị nhân trí xem xa lạ nông thôn nhân tính.

Tôi chối từ luôn nhà cao tầng nhân tri nhìn nhân tâm bị bẫy chốn bùn hoang.

vu2

Đảng

Đảng đầu sỏ tổ chức cướp, dân đen sẽ bị cướp

Đảng đầu sòng tổ chức giật, dân oan sẽ bị giật

Đảng đầu nậu tổ chức cắp, dân lành sẽ bị cắp

Đảng đầu lảnh tổ chức trộm dân hiền sẽ bị trộm

Đảng não tổ chức tù, dân tộc sẽ bị tù

Sinh, sống với đảng trộm, cắp, cướp, giật sẽ bị trộm, cắp, cướp, giật ngay trong tù !

Vũ.pdf

Lê Hữu Khóa

(08/07/2021)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 498 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)