Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Tư liệu

06/08/2021

Thương luận

Lê Hữu Khóa

Thương_luận.pdf

Tình thương và tình người

Vận dụng khoa học xã hội qua điều tra và điền dã về các nạn nhân để phân tích từ hành vi tới hành động của tình thương qua các nỗi khổ niềm đau của nạn nhân. Rồi tận dụng khoa học nhân văn qua nghiên cứu và khảo sát về các văn bản để giải thích từ định nghĩa tới ý nghĩa của tình thương, từ đó tác giả đặt những câu hỏi rồi tìm các câu trả lời về hành tác của tình thương trong cuộc sống.

tinh3

Tình thương làm gì ?

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ nhất của tình thương là câu hỏi ta phải làm gì trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, đang là nạn nhân trong ngõ cụt, chưa có lối ra, không thấy lối thoát.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ nhì của tình thương là phản ứng giờ đã thành phản xạ khi nhận ra là nạn nhân đang đuối, chìm, rơi, gục trong nỗi khổ niềm đau, thì phản ứng cứu vớt rồi phản xạ an ủi sẽ xuất hiện.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ ba của tình thương vận dụng kết quả của phản ứng cứu vớt, của phản xạ an ủi để thực hiện lực liên kết của nhân tâm là : đoàn kết và tương trợ.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ tư của tình thương là sự chuyển hóa qua hành động cứu khổ để cứu nguy, xa hơn nữa cứu người để cứu đời, cùng nhau vượt thoát họa nạn để vượt thắng hoạn nạn.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ năm của tình thương là tận dụng vị tha, khoan dung, rộng lượng để tạo ra năng lượng cho tình thương, từ đó dìu, dắt, đưa nạn nhân ra khỏi gốc, rễ, cội, nguồn của khổ đau.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ sáu của tình thương là làm rộng chính tình thương, không chỉ để bảo vệ người, mà bảo vệ mọi sự sống, từ động vật đến thực vật, bảo trì luôn từ môi trường tới môi sinh.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ bảy của tình thương là bảo vệ để bảo trì mọi sự sống, từ sơ sinh chưa có hình dạng trưởng thành tới mọi hữu sinh dù đang mang bịnh tật, khuyết tật. Nâng niu mọi sự sống để xua đi mọi ác tâm diệt, hủy, giết, hại đang tạo ra cái chết.

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ tám của tình thương là phát huy tri thức của tình thương để bảo hành nhận thức của tình thương, nơi mà sự khoan dung, rộng lượng, vị tha sẽ tạo được một không gian "trong ấm ngoài êm".

Tình thương làm gì ? Hành tác thứ chín của tình thương là tính đa lực của tình thương, nơi mà "trong ấm ngoài êm", có nền của "bầu ơi thương lấy bí cùng", có tường của "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" ; có mái của "miếng khi đói bằng gói khi no".

tinh2

Tình thương và đại dch

Giữa mùa đại dịch trong năm 2021 này, bao thành phố rồi vùng miền   bị phong tỏa, giãn cách, cách ly, mỗi ngày bao triệu đồng bào sống trong khốn khó, dịch bịnh vây bủa cùng sự đe dọa của đói, của khổ. Hành tác    từ thiện và hành động thiện nguyện nói lên được hai nội dung : lương tâm của nội tâm lương tri của trí, với những   lẽ của tình thương :

- "Rau bán nhưng xin thì cho"

- "Go cn thì ly"

- "Trái cây c ly t nhiên"

- "Có tin thì tr, không tin c ly"…

Tình thương mở mắt, mở lòng, mở lối, mở đường chỉ bằng khẩu hiệu ngắn gọn : "0 đồng", một khẩu hiệu đẹp vô cùng trong một chế độ toàn trị mà sự vô cảm "ai chết mc ai", song hành cùng cái tham "tin thy  b túi". Bọn gian quan cùng đám sai nha đã tha gió b măng, chặn đường dân xét chứng thư xét nghiệm âm tính, tìm cách để phạt, phạt để hối lộ. Đám gian thương, qua các siêu thị thì thừa nước đục th câu,  tăng giá thực phẩm. Một chế độ độc đảng toàn trị chuyên nuôi cái gian   để dưỡng cái ác, nơi cái ác sống bám vào cái gian, gian ác cùng   nhau chế tác ra quy trình thâm-độc-him để đẩy đồng bào rọ, rồi đưa đồng bào lên thớt bằng những toan tính xu, ti, tc. Nên cái gian  cùng  cái ác  không bao giờ cùng đường đi lối về với tình thương.

Khi đứa gian đại din cho cái gian khoe trên mạng hội con ông  cháu cha nên không cần hẹn mà đã được chích thuốc ngừa loại tốt nhất  của  Hoa Kỳ tại bịnh Viện Hữu Nghị Việt Xô, Nội. Thì đứa gianđại   din cho cái gian đã vạch mặt chỉ tên cả mt đám ác, chính đám đầu  đảng, đầu sòng, đầu s, đầu nu ca Đảng cộng sản Việt Nam đã được chích ngừa bịnh  Viện Hữu Nghị Việt Xô, Nội. Khi cả đám từ lãnh đạo tới quan chức  lén lút chích ngừa bằng thuốc ngừa loại tốt nhất của Hoa Kỳ, thì cũng chính chúng đang lùa đẩy dân vào chương trình chích ngừa với thuốc của Tàu, mà dân chúng không ai muốn.

Khi cái gian chọn khoe khoang, thì cái ác bị lột mặt nạ. Nên tình thương gạt phăng cái gian bằng sự chân tình của thiện nguyện, và tình thương thì luôn xa lánh cái ác, vì chốn sinh hoạt của cái ác âm đạo của âm binh. Tình thương quang minh chính đại trong ánh sáng liêm chính vì tình thương liêm khiết, ngược lại cái gian luồn nhưng ham khoe, để cùng cái ác  phải rúc để chui.

tinh0

Hc được ch : T

Trên dặm đường điều tra thực địa về tình thương,  tôi học được chữ T :

1T : thương

2T : tình thương

3T : thương t tâm

4T : thin tình thin tâm

5T : tui tr thiếu tình thương (của các em mô côi và bụi đời)

6T : thương tht thiếu tình thit thân

7T : thương thường thương thit thương ti tâm

8T : tình thiếu thương thương thiếu tình thit thân

9T : thân tình thân thương thiếu tình thit thân thương

10T : thiếu thương thiếu tình thiếu thân thiếu tâm thiếu t.

Mời đọc thêm

Thương_luận.pdf

Lê Hữu Khóa

(06/08/2021)

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Lê Hữu Khóa
Read 1273 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)