Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

02/10/2020

Covid làm bạn già đi bao nhiêu tuổi ?

Nguyễn Hùng

Tun này nhiu đi hc ti Anh hot đng tr li và nhiu trường, trong đó có Đi hc Goldsmiths ca tôi, khuyến cáo nhân viên xác đnh tui Covid ca h đ biết đ ri ro vi đi dch toàn cu hin nay. Không ít người xp x 50 git mình khi thy tui Covid ca mình lên trên 70 và thuc nhóm nguy cơ cao. Nhng người có tui Covid trên 80 thuc nhóm nguy cơ rt cao, t 50-70 nguy cơ trung bình và dưới 50 nguy cơ thp.

covi1

Đây đó cũng có biển ‘Đáng đời, Covid -19.

Trang web ca Hi chuyên gia tư vn y tế cho các hi đng đa phương Anh gii thích khá rõ v cách tính tuổi Covid. Người ta sẽ lấy tuổi của mình rồi trừ hay cộng thêm tuổi tùy thuộc vào màu da, giới tính, bệnh nền, chỉ số chiều cao – cân nặng BMI và các yếu t khác.

Yếu t duy nht khiến quý v có tui Covid tr hơn tui tht là gii tính n. N gii s ly tui ca h tr đi năm đ ra tui Covid gc. Chng hn mt n gii tui 40, tui Covid s ch là 35. Nhưng nếu người này gc Á, h phi cng thêm 5, béo phì vi BMI mc trên 40, cng thêm 18, huyết áp cao cng thêm 9, b tiu đường cng thêm ít nht 19 và bng nhiên ph n tui 40 này có tui Covid 86, thuc nhóm nguy cơ rt cao.

Còn mt nam gii Châu Á cũng tui 40 và không may mc bnh thn kinh niên, người này phi cng thêm t 30 cho ti 41 tui và s vào nhóm ri ro cao hoc rt cao. Các chuyên gia cho các hi đng đa phương Anh tái khng đnh mc ri ro tăng rt cao đi vi người già. H nói so vi mt người kho mnh tui 20, mt người kho mnh tui 60 có nguy cơ t vong cao gp 30 ln.

Anh hin cũng có tranh cãi v chuyn liu có nên tìm bin pháp đ bo v nhng người ri ro cao hay rt cao và đ xã hi hot đng bình thường hay không. S ca lây nhim ti Anh hin mc đáng lo ngi nhưng chính quyn vn đ cho nhng người phn đi các chính sách hà khc ca chính ph gi quyn xung đường biu tình. Người Anh hin b cm t tp quá sáu người, vào siêu th hay đi phương tin công cng bt buc phi mang khu trang, khong cách giãn cách xã hi lý tưởng mc 2m và có th được gim xung 1m trong trường hp bt kh kháng.

Hôm đu tháng 10 tôi qua trường đnh mang máy tính đ bàn v nhà vì k này tôi dy t xa nhưng kim tra thy máy tính đã già nên đ li ch nâng cp. Vào trường thy người ta bày nhng can nước dit khun ngay trước ca vào khoa truyn thông, các vòi nước ung phi dùng tay bm tm ngưng s dng, các phòng hc đu ghi rõ ti đa bao nhiêu người được vào nếu gi khong cách 2m và bao nhiêu người mang khu trang được vào khi ch giãn cách 1.5m. nhiu nơi có mã vch đ người dùng có th m app truy vết Covid ca ngành y tế ra quét. Chiu v thy đin thư ca trường báo đã có người nhim Covid vào trường t vài hôm trước khi h chưa có triu chng và nơi h ti đã được ty ra. Trường tôi xác đnh s sng chung vi Covid qua giãn cách xã hi, gi v sinh chung và bo v người có nguy cơ cao.

Covid đã th thách nước Anh ti đa trong hơn na năm qua và có th nói chính quyn đã thua nhiu bàn. S người chết lên ti vài chc ngàn, app truy vết Covid b trì hoãn nhiu tháng và hiu qu khó cao trong khi kh năng xét nghim đi trà và truy vết người nhim vn hn chế. Đim son là B Tài chính đã có gói cu tr khá hu hĩnh kéo dài ti hết tháng 10 này đ giúp hàng triu nhân viên gi nguyên lương ngay c khi không th đi làm. Quyn biu tình ca người dân, dù là đ ng h quyn sng ca người da đen hay phn đi các chính sách liên quan ti Covid ca chính quyn, vn được duy trì. Mc dù vy, nếu có bu c ngày hôm nay, tôi tin Covid s giúp Đng Lao đng đi lp chiếm quyn t tay Đng Bo th. Hôm va ri Đng Dân ch T do chy qung cáophát li video thuyết phc c tri ca h và tôi cũng thy khá n tượng, dù đng này hin mi ch chiếm được cm tình ca 10% c tri. Nếu tính tui Covid cho ba đng hàng đu này, tôi s cng 10 cho Bo th, gi nguyên cho D ân ch T do và tr 10 cho Lao đng.

Nguyễn Hùng

Nguồn : VOA, 02/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hùng
Read 52 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)