Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

22/02/2021

Dân chủ và danh dự sẽ đến với dân tộc Việt Nam !

Nguyễn Văn Phú

Lời giới thiệu : Tình cờ tôi được đọc trên internet thư của giáo sư Nguyễn Văn Phú viết cho con cháu. Thư lúc đầu là chuyện riêng tư nhưng có lẽ con cháu của nhà giáo đáng kính này cũng cảm thấy chuyện nhà mà cũng là chuyện nước nên đồng ý cho phổ biến rộng rãi. Lời lẽ trong thư thành thực, ôn hòa nhưng hắc bạch phân minh, nhiều phần phù hợp với quan điểm chính trị của Tập Hợp nên tôi xin phép chuyển đến Ban biên tập Thông Luận để phổ biến vì nội dung lá thư này có ý nghĩa và có ích lợi cho việc chung : Hãy giữ vững niềm tin ; dân chủ và danh dự sẽ đến với dân tộc Việt Nam !

Tựa bài do chúng tôi đặt.

Cao Tuấn

---------------------

lathu1

Lời tựa của AQD :

Giáo sư Nguyễn Văn Phú day Toán học trường trung học nổi tiếng ở Sài Gòn là Chu Văn An. Ông cũng là Hiệu trưởng của trường tư thục Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn và đã day tư Toán nổi tiếng cho rất nhiều học sinh thời 60's và 70's và hầu như tất cả các giới trẻ ở Sài Gòn thời đó ai cũng biết đến và kính mến. 

Trong làng Hành Thiện cũng có Giáo sư Nguyễn Xuân Nghiên day Toán học nổi tiếng như vậy, làm cho dân làng Hành Thiện hãnh diện không kém.

Chúng tôi đã nhận được cái thư này viết gửi đến cho các con cháu của Ông đăng trên internet cách đây đã hơn một năm. 

Thư này tuy là viết cho con cháu của Ông, nhưng theo chúng tôi cũng có thể gửi đến tất cả mọi thanh niên Việt Nam hiện nay đang ở hải ngoại để hiểu rõ về nguồn gốc của mình, lý do của người Việt Nam phải vượt biên tỵ nạn, và những vấn đề liên quan đến cuộc sống trong hiện tại cũng như tương lai. 

Chúng tôi nhận thấy bài viết rất hay và các thanh niên làng Hành Thiện nên chú ý trau dồi học tập để có một cuộc sống khá giả và có ý nghĩa hơn. Chúng tôi cũng hy vọng trong một dịp khác sẽ viết trong trang web này các kinh nghiệm riêng của tôi đối với các thanh niên này. 

Chúng tôi cũng xin mạn phép được dịch ra Anh Văn bài viết này để gửi đến tay những thanh niên Hành Thiện trẻ hơn mà không đọc được tiếng Việt.

AQD

lathu2

Giáo sư Nguyễn Văn Phú

Thư gi con cháu

Chủ nhật, ngày 1 tháng 5, năm 2011

Các con thân yêu,

Nay, b m tui đã 80, thế cũng là khá th so vi các thế h trước b m

B m đã nhiu ln nói chuyn vi các con v mt s vn đ, nhưng không phi lúc nào cũng có đ các con cùng nghe. Hơn na, không chc các con đã nh hết nhng li nói ca b m

Vì thế mi có lá thư này đ tóm tt nhng ý kiến chính mà b m mun gi đến các con. 

Còn các cháu thì ch nói mà ít đc được tiếng Vit, nên các con hãy liu cách truyn đt li ý ca b m và ging gii cho các cháu biết, chng nhng biết mà phi hiu k nhng điu b m viết ra đây ngày hôm nay.

Biết ơn

Các con , trên đường t nn cng sn, tìm t do, chúng ta dã b li tt c, tài sn, bàn th và m m t tiên. 

Khi đến đnh cư nơi quê hương th hai này, chúng ta đã được chính quyn và dân chúng đón tiếp và giúp đ

Hin nay, đi sng ca chúng ta đã n đnh. 

Chúng ta phi biết ơn đt nước này và hãy tìm cách góp phn làm cho đt nước này tươi đp hơn, giàu mnh hơn đ đn đáp phn nào cái ơn đó.

Lý do t nn

Các con cn ging rõ cho các cháu biết lý do nào đã khiến cho gia đình chúng ta ti đây cùng vi hàng vn gia đình khác, đó là :chúng ta t nn cộng sản, đi tìm T Do. 

Các cháu được sng trong xã hi dân ch, t do t lúc sinh ra nên không th tưởng tượng ni tính di trá và các th đon nham him ca cộng sản. 

Journey From The Fall Movie DVD Menu with Music, Alan Vo Ford Executive Producer for this film.

Các cháu khó có th tin được ti sao con người đi vi nhau mà li tàn ác như vy (có th cho các cháu coi phim "Journey from the Fall – Vượt Sóng",do Trn Hàm đo din,khi chiếu 30/4/2005). 

cộng sản hành đng rt ác nhưng nói rt khéo và che đy rt gii !Vì thế phi gii thích cho các cháu hiu, không phi đ hn thù mà là đ biết s tht. 

Có mt câu mà nhiu người hay nhc : "Đng nghe nhng gì cộng sản nói, mà hãy nhìn nhng gì cộng sản làm".

Quê cha đt t

Dù công vic bn rn đến my, các con hãy dành thì gi nghin ngm nhng trang lch s và đa lý Vit Nam, đ biết ngun gc dân tc, s hình thành đt nước, nhng bước thăng trm, nhng ni vinh nhc, nhng khôn ngoan và lm li ca ông cha ta. 

Và t đó chúng ta rút ra nhng bài hc. 

Có nhng trang lch s oai hùng, mà cũng có nhng trang lch s đm nước mt. 

Có khi nước ta b đô h kh nhc c ngàn năm, mà cũng nhiu khi dân ta anh dũng vùng lên phá xing xích, giành t ch

Li cũng có khi người mình đi xâm chiếm tàn phá nhiu nước khác, thí d gn đây nht là mười năm tàn phá Cao Miên, gây nên căm hn ca nước láng ging và đ li cái nghip nng mà các thế h sau s còn phi gánh chu !

Lch s gn đây

Nước ta b Pháp đô h t cui thế k 19. 

Khong 1940, đi chiến thế gii bùng n

nước ta, Nht đo chánh Pháp 9/3/1945. 

Vua Bo Đi tuyên b hy b hip ước bo h ký vi Pháp, ri giao cho ông Trn Trng Kim thành lp chính ph đu tiên ca nước Vit Nam đc lp. 

Phe Trc gm Đc, Ý, Nht thua Đng minh gm Anh, Pháp, M, Liên Xô, Trung Hoa. Ngày 19/8/1945, Vit Minh cướp chính quyn ca chính ph Trn Trng Kim, tuyên b thành lp nước Vit Nam Dân Ch Cng Hòa. Nhưng không được bao lâu, Pháp tìm cách quay li. 

Cuc toàn quc kháng chiến chng Pháp bt đu ngày 19/12/1946.

Khi phe Vit Minh l rõ bn cht cng sn, các đng phái quc gia trước nguy cơ b h tiêu dit dn, đã tr v vùng quc gia là nơi đã thiết lp mt chính quyn khác vi chính quyn vùng kháng chiến mà thc cht là cng sn. 

Sau trn Đin Biên Ph, Hip đnh Genève 1945 chia đôi đt nước :min Bc là Vit Nam Dân Ch Cng Hòa,min Nam là Vit Nam Cng Hòa. 

Min Bc công khai theo khi cng sn, tiến hành xâm lăng min Nam bng võ lc và che mt thế gii bng con bài Mt Trn Gii Phóng Min Nam. Min Nam được Hoa K và đng minh ca khi t do ng h đê ngăn s bành trướng ca cộng sản. 

Khi quân xâm lăng mnh thì Hoa K đ quân vào min Nam, bt đu vào 1960, và chiến tranh tr nên khc lit.

Năm 1972, sau khi Liên Xô và Trung Quc tr thành đi nghch thì tng thng Nixon đến Trung Quc ký Tha hip Thượng Hi.Hoa K không cn đến "tin đn chng Cngna nên b rơi Vit Nam Cng Hòa !

lathu3

Hai tác phm : "Khi đồng minh nhảy vào" và "Khi đng minh tháo chy" ca tiến sĩ Nguyn Tiến Hưng cho biết nhng s tht phũ phàng v s tham chiến rồi bi ước và tháo chy ca M.

Theo Hip đnh Paris 1973 : Hoa K rút quân khi min nam Vit Nam, ch đ li mt s c vn mà thôi, còn quân Bc Vit vn li ! 

Quân cộng sản Bc Vit tiếp tc xâm lăng min Nam vi nhiu vin tr ca cng sn quc tế

Vit Nam Cng hòa dù t v can trường đến my, mà không đ vũ khí, xăng du thì chc chn là kém thế

Ngày 30 tháng tư 1975,th đô Sài Gòn tht th.Cuc di cư t nn cng sn,tìm T Do bt đu. 

T đây tr đi, chính các con biết khá nhiu chi tiết.

Thi bui này, thông tin rt nhiu, quá nhiu. 

Người ta viết v Vit Nam,v chiến tranh Vit Nam nhiu lm, có c phim nh na, nhưng trung thc thì chng được bao nhiêu.Có người viết trung thc nhưng ch nhìn được mt khía cnh ca vn đ, ht như : "nhng anh mù s voi"

Có người c ý b cong s tht, nhm đt mc đích riêng ca mình. 

Có người k c nhà tu còn ba đt thêm chuyn đ vu khng người khác ! 

T nht là khi k cm quyn hay tay sai ca h viết s

Nhà văn Alex Haley đã viết dòng cui tác phm "Roots" (Ngun Ci) : "Rt cuc, chính k chiến thng là k viết s".

Cho nên, b m ân cn dn các con và nht là các cháu rng khi đc tài liu, sách v và coi phim v Vit Nam thế k 20, đu thế k 21, dù là ca tác gi nào, k c Âu-M, cũng phi hết sc thn trng và suy sét thông minh.

Theo b m thì cuc chiến 1954-1975 nước ta là chiến tranh Nam Bc, là ni chiến,là chiến tranh y nhim,là đi đu gia hai khi Cộng sản và T do ; khí gii nước ngoài, máu dân Vit mình. 

Đi vi người Vit sinh sống ở miền Nam Việt Nam, đó là chiến tranh t v

Còn cng sn Bc Vit thì tuyên truyn và giáo dc qun chúng rng đó là chiến tranh chng M-Ngy và thng nht đt nước. 

K thng kiêu ngo và tàn ác, người thua ut hn trong ti nhc.Mu cht ca s chia r trm trng trong dân tc ta nm đim y (k ra thì dân tc ta còn nhiu s chia r khác na). 

Chưa thay đi được hai cách nghĩ đó thì chưa nói ti hòa hp dân tc được !Hàng triu người đã chết, tuy đt nước được thng nht mà lòng người đến nay vn còn chia r.

 V thăm Vit Nam

Có vài v hi b m đã v thăm Vit Nam chưa. 

Câu tr li là chưa, vì lý do sc khỏe. 

Đã có rt nhiu người v Vit Nam,mi người mt lý do,mi người mt mc đích,mi người mt cách nhìn !V đ chăm sóc cha già m yếu, thăm nuôi người thân,v đ sa sang phn m t tiên,v đ ging dy cho sinh viên, đ nhìn li quê hương,nhng điu y là chính đáng. V đ cu tr nn nhân ca các thiên tai hay giúp đ đng bào nghèo túng mà không vì danh vì li, cũng là vic tt.V đ ăn chơi, đ du lch r tin, đ cu danh li, đ xin vài tm bng khen, thì không nên.

Sau này, khi trong nước thay đi tht s, các con có th đưa các cháu v thăm quê hương. B m biết trước rng các cháu s không xúc đng lm đâu vì con người ta phi có k nim, phi có gn bó thì mi xúc đng được. 

Các con hãy c hướng dn các cháu yêu đt nước, dân tc và đng bào Vit Nam, đng đ cho các cháu ch là nhng khách du lch bình thường. 

Còn vic các con hay các cháu s v làm ăn sinh sng ti Vit Nam thì b m nghĩ rng điu đó khó xy ra.

Hin tình đt nướ

Nếu có ai nói rng Vit Nam nay đã tiến b (đa s người dân nay đã được ăn cơm thay vì ăn cơm trn bo bo, có nhiu xe gn máy và xe hơi thay cho xe đp ; chng l sau 30 năm im tiếng súng mà không có tiến b !)thì đó là mt vài tiến b so vi chính Vit Nam ch nếu đem so sánh Vit Nam vi các nước láng ging thì đáng xu h v nhiu mt (như Cao Miên mà cũng còn có đng đi lp). 

Mun biết s tht Vit Nam đng sau nhng "buynh đinh" cao ngt, nhng -tô con" bóng loáng, nhng khách sn năm sao, nhng sân "gôn" tân k, thì phi theo rõi tin tc trong nước đ thy s băng hoi trm trng v nhiu phương din(nht là v giáo dc), s hin din ca tư bn đ, ca quc nn tham nhũng,s phung phí tài nguyên quc gia, và phi đích thân đến thăm đng bào nơi các vùng xa xôi nghèo khó.Chúng ta cn biết s tht, không tô hng mà cũng chng bôi đen !

Đ tm hiu hin trng nước ta, các con tìm đc bài nói ca tiến sĩ Lê Đăng Doanh,nguyên vin trưởng Vin Nghiên cu Qun lý Trung ương Hà Ni. Ông ta thuyết trình các s tht cho các cán b cao cp nht ca cng sn Việt Nam nghe. Bài nói này gn đây mi được tiết l ra ngoài. 

Bài gii thiu viết : "Mi người phi chú ý ti nhng con s cho thy s tht phũ phàng v nn kinh tế Vit Nam. Ông Doanh cho thy c tình trng yếu kém ca nn kinh tế ln tính cht phi dân ch ca chế đ cng sn Vit Nam. T đó ông dám nói thng c cơ cu chính tr cũng hng, phi thay đi" (Ngô Nhân Dng, nht báo Người Vit, ngày 30/3/2005).

Ông Doanh k li rng, mt chuyên viên tài chánh quc tế đã đt câu hi vi ông như sau : "Chúng mày gii thế mà chúng mày nghèo lâu đến thế, là thế nào ? Trí tu như thế này, truyn thng như thế này,sao mày ăn xin hoài thế ? Chúng mày c đ ra mc tiêu là đến bao gi chúng mày đng đi ăn xin na, có được không ?".

Tht là mi nhc chung cho c nước !Nước ta đâu có hèn kém,dân ta đâu có lười biếng.Do đâu mà kh nhc đến thế ? Do đc tài đng tr !

Thái đ chính tr

Không nhng đng bào hi ngoi đòi bãi b đc đng, thiết lp đa nguyên đa đng, mà ngay c nhng đng viên cùng nhng phn t tiến b trong nước cũng đòi như vy. Cn hiu rng :chng đc tài, đc đng, chng tham nhũng,chng đường li sai lm ca cng sn, không phi là chng nước Vit Nam mà là mong cho nước Vit Nam khá hơn,tiến hơn.

Nếu ai có nghĩ rng cng sn ngày nay đã i mi" mt chút thì nên biết rng do s sp đ ca cng sn Đông Âu, do s đu tranh trong và ngoài nước, do áp lc quc tế và do nguy cơ tan rã ca đng nên cng sn Vit Nam bt buc phi đi mi v kinh tế (mà không đi mi v chính tr) ! 

Tuy mình không làm chính tr nhưng mình phi có thái đ chính tr, mình phi tiếp tc ng h các cuc đu tranh sao cho đt nước có tự do dân ch tht s.

Tng bí thư cng sn Vit Nam đã nhìn nhn rng Đảng cộng sản có "phm nhiu sai lm".Chúng ta hi : Sai lm sao không sa,sao không công khai xin li các quc dân, sao không tr li rung đt nhà ca cho các tư nhân và các giáo hi,sao không bi thường cho các nn nhân ca v ci cách rung đt, ca v Nhân Văn - Giai Phm, ca các đt ci to công thương nghip, sao không bi thường và xin li nhng người b bt đi tù "hc tp ci to"

S thc thì ai ai cũng mun xóa b hn thù, nhưng chế độ cng sn Vit Nam cn phi hành đng c th cho nhân dân trông thy.

Nói "xóa b hn thù, khép li quá kh, nhìn v tương lai" xuông thôi thì ích gì

Nói "đi đoàn kết" mà toàn xã hội li do đng lãnh đo (điu 4 Hiến pháp cộng sản) thì ai mà tin được !

Chuyn trong gia đình

Bây gi, nói chuyn trong nhà. B m thuc thế h trước,nuôi nng các con theo quan nim thi b m, cũng như ông bà nuôi nng b m thi ông bà.Mt vài lúc nào đó, các con có th nghĩ rng b m đã quá kht khe vi các con.Thi bui y là như vy.Mong các con quên đi nhng gì mà b m đã vô tình làm các con bun lòng. 

Hãy nh rng b m không đua đòi ăn chơi, không chi tiêu hoang phí, lúc nào cũng gi đi sng mc thước, và b m đã c gng làm vic và dành dm đ các con được sng đy đ, được hc hành cn thn, dưới mái m ca gia đình.

Vì tài sn b m đã b cộng sản cướp hết ri nên khi sang ti đt mi này, đi sng ca chúng ta khá khó khăn. B m đã nhn làm nhng công vic tht mt nhc. 

Các con đã chu khó đi làm vt v trong các dp hè, và đã c gng hc hành chăm ch, đến nay thì "đâu vào đy" c. Các con không bao gi được t mãn, nghĩ rng mình tài, mình gii. 

Cái tài, cái gii nếu có ch là mt phn thôi, còn các phn khác là nh các thun duyên, nh âm đc ca t tiên và ca chính mình, t các kiếp trước và kiếp này. 

Các con phi luôn luôn sng đo đc đ bi đp cho cái nghip lành ca mình,ht như người dùng xe hơi phi lo "sc đin" cho cái bình c-quy vy. 

Gieo nhân lành thì s hái qu lành. 

Lut nhân qu là mt lut ca tri đt, không sai được !

Trong gia đình riêng ca các con, b m khuyên : V chng phi cư x vi nhau trong s tương kính, phi nhường nhn ln nhau. Không th tránh được vài đng chm đâu, hãy khéo léo và bình tĩnh mà gii quyết mi vic. Nóng gin là hng.

Còn đi vi con cái thì phi thương yêu nhưng không được nuông chiu.Cn phi kim soát bn bè ca các cháu và phi liên lc vi cha m ca bn bè các cháu đ tìm hiu cho chc chn :hư hng vì bn bè trong xã hi này là mt s kin rt ph biến !Tivi, game, chat phi hn chế, còn th dc th thao thì nên khuyến khích.Bn thân các con phi lo xếp thì gi tp th dc, sng mt cuc sng thăng bng. 

Hãy rút kinh nghim ca b : lúc tr, b mit mài làm vic nhiu quá nên nay v già, b cơ th "hi ti", đau lên đau xung hoài.

Trong đi sng hàng ngày,phi luôn tiết kim và bo v môi trường sinh hot vì tài nguyên thế gii ch có hn, chúng ta cn nghĩ đến thế h mai sau. 

Dùng th gì cũng không được phí phm, k t t giy lau tay ! Thnh thong, hãy cho các cháu coi hình chp hay phim nh nhng tr em đói rét và cho các cháu biết rng trên trái đt này còn rt nhiu người cc kh.

Khi anh ch em cư x vi nhau, phi nh k my câu : "anh em như th tay chân", "ch ngã em nâng", "mt git máu đào hơn ao nước lã", "mt con nga đau, c tàu b c"

Bí quyết áp dng ch "x" : Hãy b qua hết mi khuyết đim ca anh ch em mình. Các con mà chia r thì b m s đau kh vô cùng.

Trong xã hi này, vì bn rn quá, người ta ch đ thi gi lo cho gia đình riêng nên có khi lơ là vi đi gia đình, dù thâm tâm không mun như vy.Các con hãy đ cao tình đoàn kết trong đi gia đình. 

Vi các con gái và con dâu,b m nhc : các con hãy giúp chng gi liên lc tt đp vi anh ch em và h hàng ni ngoi.

Tiếng Vit ti nước ngoài

Có vài điu đáng bàn. 

Các cháu là công dân nước này, vi mi bn phn và quyn li ca mt công dân. 

Cuc sng thc tế trong trường hc cũng như ngoài xã hi bt buc các cháu phi nói Anh hay Pháp ng, và phi nói và viết tht gii, nếu không thì s khó hòa đng, b lc lõng và b thua kém ! 

Đi hc, các cháu nói tiếng Anh hay tiếng Pháp (hay c hai).V nhà, các cháu thường nói vi nhau bng hai th tiếng y. Tuy các con thường bt các cháu nói tiếng Vit trong gia đình, b m vn cm thy tiếng Vit các cháu hãy còn kém. 

Nói tiếng Vit đã yếu, viết tiếng Vit còn t hơn, vì các cháu có tp đc và viết ch Vit thường xuyên đâu ! 

Mt vài gi tiếng Vit vào cui tun trung tâm Vit ng vi các cô giáo rt tn tâm chưa đ để các cháu khá hơn.Ch riêng vic hc cách xưng hô theo tiếng Vit đã là khó nht thế gii ri !

Đồng bào ta hi ngoi luôn luôn nhc đến vic bo tn tiếng Vit.B m cũng nghĩ như vy. Nhưng xét cho cùng, mt đa tr không th k là hai đa tr (Vit & Canada hay Vit & M) nhp li làm mt được !Nếu ép quá thì sc ca chúng chu không ni. 

Còn th thao, còn âm nhc na ch.Vy ta phi khéo chn đúng liu lượng, đng biến đa tr thành "cái máy hc"

Các cháu s phi vươn lên đt nước này. 

Các con cn phi chun b sao cho chúng sng thích hp vi môi trường và sng thoi mái ti đây.

Xã hi Âu M

Xã hi này là mt xã hi tiêu th quá mc. 

Các con không nên đ mình b lôi cun d dàng vào các trò tiếp th khéo léo nhm xúi gic chúng ta mua hàng th dàn. Chúng ta d b nh hưởng ca qung cáo, ngay c trong khi chúng ta đang b các nhà băng và các hãng bo him bao vây, chi phi. 

Các con cn "thiu dc, tri túc" tc là t ham, biết đ", ch mua th cn thiết, không có không được mà thôi !Nhà, xe cũng vy :an toàn và đ dùng cho sinh hot hàng ngày là được ri.

Tránh n nhiu. Thnh thơi thì hơn ! 

B m không nói lý thuyết xuông đâu, xã hi bây gi xung dc v đo đc, v tâm linh, ch vì hướng ngoi nhiu quá, lo v vt cht nhiu quá, ích k quá, chng tìm thy hnh phúc đâu c

Bt ích k, hãy nghĩ đến đng loi, phi biết chia s vi đng loi.

Riêng phn B M. Già thì bnh, bnh ri s… ra đi ! 

Quy lut t nhiên là vy. Đến ngày y, các con hãy lo t chc tang l cho b m được trang nghiêm nhưng đơn gin. Nếu chôn ct m mt nghĩa trang thì sau này, khi phi đi làm ăn nơi khác, các con s thc mc vì xa không trông nom được phn m

B m chn cách ha táng, thun tin hơn, mà khi phi chiếm đt, vì đt rt cn thiết cho các thế h sau. 

Có th đem ri tro ca b m lên núi hay xung sông, xung bin.Cát bi tr v cát bi, có gì đâu !Thay vì đãi đng ăn ung,các con hãy dùng tin bc đóng góp vào vic có ích li chung. 

Đng e thn thiên h chê cười ; mi người s hiu và tán thành. Có mt chi tiết như thế này, nếu chng may, b m ngã bnh và phi chu mt "đi sng thc vt",các con hãy can đm chn gii pháp rút ng tr sinh ; kéo dài làm chi, ch gây kh cho mi người !

Bàn th gia đình

Trong hoàn cnh ngày nay,khó lp bàn th ngay trong nhà.Nh đến t tiên, ông bà ni ngoi, cha m, các con có th bày nơi trang trng nht trong nhà đ t lòng tôn kính và đ t ha không bao gi tn hi gia phong. Đến ngày gi, xếp mt bàn nh, bày mt chén nước trong,vài bông hoa thơm, my trái cây tươi và mt nén nhang (nhang đin cũng được)là đ, vì lòng thành các con, các cháu mi là quý.B m nói "các cháu" là có ý nhc các con cn cho các cháu biết ý nghĩa ngày gi ca dân tc Vit Nam.Vào nhng ngày gi, các con hãy nghĩ thin, làm lành nhiu hơn các ngày khác, hãy chia s chút đnh cho người nghèo, hãy gom qun áo dư đ dành cho các hi t thin.Nếu anh ch em nhân ngày gi mà v hp mt mt nơi thì tht là tt vì tình thân gia đình s nh đó mà tăng lên.

Mong các con đc k thư này, suy nghĩ đến nơi và c gng thc hành nhng li dn.

Hôn các con ca b m !

B m cám ơn các con đã luôn luôn tn tâm săn sóc b m t bao nhiêu năm nay và đã lo toan đy đ đ cho b m được thoi mái, vui hưởng tui già.

Hôn các con tht lâu !

Hôn các cháu tht lâu !

B m

Nguyn Văn Phú

*********************

Preface : Mathematics Professor Nguyen Van Phu was a famous teacher of the high school Chu Van A in Saigon. He is also the principal of the private school Tran Hung Dao in Saigon and was famous for a lot of students in ’60 and ’70 and well-known and beloved by almost all the young people at that time. Our Hanh Thien village also had Professor Nguyen Xuan Nghien who was equivalently famous as mathematical teacher ; who also made our villagers very proud of.

We received this letter writing to the descendants of him which was posted on the internet over a year ago. Although this letter is written for his children, but in our opinion, it can be used to address to all Vietnamese youths who are currently living abroad to understand their origin, the reasons of refugees, and the problems related to life and family in the present and future. I found this article very interesting and the Hanh Thien’s youth villagers should pay attention to cultivate their lives in order to have a more meaningful life. We also hope that in another occasion we would write in this website about our own experiences with other issues that address to the HT youths. We would also like to take liberty for translation this letter into English ; hopefully it will be reached to the hands of HT young people who can not read Vietnamese written language.

AQD

----------------------

Letter to Descendants 

Author : Professor Nguyen Van Phu

Professor Nguyen Van Phu (Former Professor Chu Van An High School and Former Principle of Hung Dao High School, Saigon)

Sunday, May 1, 2011 11:05

Hope you read this letter carefully, think hard about it, and try to practice the teachings. Dear children, At present time, as your parents reach 80 years old of age, so life is pretty well long beyond compared to the previous generation parents. Parents have repeatedly talked with you on some issues, but not always satisfy because all of you were not present at the same time. Moreover, it is unlikely that all of you have remembered all the words as parents said. Hence this letter to summarize the main idea that parents want to send to you. But, with the grand children who are far less understanding Vietnamese, you should help parents and explain to them know, not only to know but must understand thoroughly what is written here.

Grateful. Our dear children, on the way to search for freedom, being refuge away from communists, we have abandoned all property, altars and ancestral graves. Once settled to the second home country, we were welcome and support from the government and people. Currently, our life has stabilized. We must be grateful to this country and please try to contribute to making this country more beautiful, more prosperous to repay a portion that grace. Reasons for Refugees. You need to clarify for your children to know what has caused our family, along with thousands of other families, were coming here, that is : we are refugees, seeking freedom. You, the grandchildren are now living in a democratic society, freedom from birth and can not imagine the lies and sinister tricks of the Communists. Your children can hardly believe the reason why human beings are so cruel to each other (you can see the film "Journey from the Fall- Tidal Journey", directed by Ham Tran, opened 30-4 – 2005). Communism is evil action but they are very good in cover-up ! So I have to explain to you to understand, not hatred, but to know the truth. A verse that many people are frequently said or prompted : "Do not listen to what the Communists say, but look what the Communists do".

Father Land and Ancestor Home. Although busy work ahead, all of you should spend time absorbing and digesting the pages of history and geography of Vietnam, to know the ethnic origin, the formation of the country, the ups and downs, the glory, the humiliation, the wisdom and mistakes of our forefathers. And from which we draw lessons. If we have heroic history, but also have the history page full of tears. While our country was colonized, people were tortured for thousands of years, but our people struggled heroically for breaking chains that tied us and then gained autonomy. But then there was time we went to invade other countries and devastated. The most recent example was the ten-year destruction of Cambodia, causing hatred of its neighbors and leaving the heavy bad deed that future generations will also have to bear !

Recent history. French domination of our country from the late 19th century. Around 1940, World War II broke out. In our country, Japan operated 9-3-1945 French coup. Emperor Bao Dai declared cancellation protection treaty signed with France, then handed to Mr. Tran Trong Kim government established the country’s first independent Vietnam. Axis, including Germany, Italy, Japan lost to the Allies, including England, France, U.S., USSR, and China. Dated 19-8-45, Viet Minh (communist) seized power from Tran Trong Kim’s government, proclaimed the Democratic Republic of Vietnam. But not long, the French sought to return. The national Anti-French war began on December 19, 1946. When the nature Communist of Viet Minh party was revealed, the Nation’s Parties returned to the country where the government has set up a government other than the resistance, which is actually communism, before they were destroyed gradually by the communists. After the Battle of Dien Bien Phu, the Geneva Agreement in 1945 split the country : northern was Democratic Republic of Vietnam, and southern was South Vietnam Republic of Vietnam. North Việt Nam publicity as the Communist bloc, carried out by invading South and blinding the world with the name Southern Liberation Front.

Southern government was supported by the United States and its allies and they were the liberal bloc which supported to prevent the spread of communism. When a strong military invasion from the North started, beginning in 1960, the U.S. troops embarked increasingly in the South, and the war intensified.

In 1972, after the Soviet Union and China became the opposite sides, President Nixon came to China to sign the Agreements’ Shanghai. U.S. did not need to use Việt Nam as "anti-communist outpost" and decided to abandon South Vietnam ! (according to the book published by Dr. Nguyen Tien Hung : When The Allies Fleeing which said that the inherent truth and betrayal of American flight from VN). According to the 1973 Paris Peace Agreement : The United States withdrew from South Vietnam, only leaving a few advisers left behind, but North Vietnamese soldiers remained intact in the South ! Then, communist North Vietnam invaded South Vietnam to continue on with the aid of international communisms. South Vietnam despite valiant defense the country, but not enough weapons, petrol … was certainly in a weaker position. April 30, 1975, the capital Saigon fell. Immigration refugees started, freedom began. From now on, you knew quite a lot of detail.

Considerations and History Information. Nowadays, information is much, too much. People writing about Vietnam, the Vietnam War are so much, including movies, but honestly it’s not with the facts. Some people write truthfulness, but only see one

aspect of the problem, just like "the blind man touching the elephant". Some people deliberately bend the truth, to achieve their own purposes. Some people – including priests – more stories also fabricated to slander another person ! The worst is when person in power or their servants write history. Alex Haley writer wrote in the last line of work "Roots" : "In the end, the victors are those who write history". So considerate parents should tell their children and grandchildren that when they read materials, books and movies about Vietnam in the 20th century and early 21st century, despise whoever author is, including European-Americans, they also must be careful and smart-analysis. According to parents, the 1954-1975 war in Vietnam is the Vietnam War, the Civil War, a proxy war, a confrontation between the Communist bloc and Freedom ; weapons overseas, the Vietnamese blood. For Vietnam, it was defensive war. Also, the North Vietnamese communist propaganda and public education that it was the war against American and for unification the country. Northern winners were arrogance and cruelty ; the losers from the South were suffering the humiliation and revenge. The crux of the serious divisions in our nation is lying at that point (although the ethnic divisions are still existing by many other reasons). As long as we can not change these two ways of thinking, then the reconcilation can not be achieved ! Millions of people have died, although the country was unified, but the thought is still divided.

On the Visit to Vietnam. There are several questions to parents that have we returned to visit Vietnam yet ? The answer is not, for reasons of health. There were so many people returning Vietnam, for whatever reason, or purpose, each one had different view ! To care their weak parents, visiting relatives, to renovate the graves of their ancestors, about to teach students, about nostalgia, these things are all plausible. On the aid to victims of natural disasters or to help needy people without just for the name sake, is also good. Go and eat, to travel cheaper, or for the selfish profit, to become famous, one should not go. Later, when the country becomes real change, you can take the children to visit their homeland. Parents know in advance that they will not be really touched like us because they are new, having no emotional attachment. One must have past memories, or the links that make people become aware and celebrate. Trying to guide them to the dear nation, visiting ethnic groups and people of Vietnam, do not let the children are just normal tourists. What about the children or grandchildren would like to make a living (jobs) in Vietnam, parents thought that it is unlikely. The country at the moment. If someone said that Vietnam now has improved (now most people are eating rice instead of eating rice mixed with yam, there are many motorcycles and cars instead of bicycles … why not after 30 years living in peace but there are not any real progresses !), that may be having some major progresses compared to Vietnam itself, but if Vietnam compared with other neighboring countries, it is a shame in many ways (such as Cambodia, which also has the party opposition). Want to know the truth behind of Vietnam’s skypescrapers, the glossy small "cars", five-star hotels, the modern "golf course", one must look at downgraded news with severity in many ways (especially in education), the presence of red capitalism, of official corruption, the squandering of national resources, and to personally visit to the homes where the poors are living in remote areas. We need to know the truth, do not be too optimistic or pessimistic ! To understand the current situation of our country, you should read the talk by Dr. Le Dang Doanh, former Director of the Institute of Research Management Central Hanoi. His presentation of the truth to the most senior officials of the Vietnamese Communist Party. This speech was recently revealed out to the public. Introduction wrote : "People pay attention to the numbers to see the truth inherent in the economy of Vietnam. He pointed out both the weakness of the economy and undemocratic nature of the regime Communism in Vietnam. From there, he dare to say that the whole political structure of the government is broken, it must change "(Ngo Nhan Dung, the Vietnamese newspaper, dated 30-3-2005). He recalled that a financial specialist of an international organization questioned him as follows : "Your country is so good, why are your people poor for so long ? Wisdom like this, tradition like this, why are your people poor like beggars ? We just set a target that our people never have to go to beg again, can we ? "What a shame the whole country must act like this ! Why is our country so poor ? we’re not bunch of lazy people. Why should we suffer so much humiliation ? By the totalitarian dictatorship, right ? Political attitude. Not only are abroad people demanding abolition communist party, establish multi-party pluralism, that even the party members and the progressive elements in the country are also demanding the same. Need to understand that anti-dictatorial one-party, anti-corruption, and wrong ways of communism are not the anti-Vietnam but Vietnam is hoping for a better, better country. If anyone can think that the Communists now have "innovation" a bit, you should know that by the fall of communism in Eastern Europe, due to the struggle at home and abroad, due to international pressure and the risk of melting of Vietnam’s communist party, changes should be required to renew the economic (not political reform) ! But I do not do politics, but I do have attitude toward politics, we must continue to support the struggle and fight for the country which is truly democratic freedom. General Secretary of Communist Vietnam has recognized that the Communist Vietnam has "many mistakes". We ask : why do not fix mistakes, why do not publicly apologize to the Nation, why do not return the land for private homes and churches, why do not pay for the victims of the Reform Land, of the Nhan Van Giai Pham (Union of Writers), Renovation of Industrial and Commercial, why do not compensate and apologize to those who had been imprisoned in "education camps" ? The truth that everyone would want to eliminate hatred among us, but Communist Vietnam needs to show its concrete actions for the people to see. Say "eliminate hatred, to close the past, look to the future" alone is useless ? Say "great unity" but keep communist party leaders (including the Fourth Communist Constitution law), who to believe ! Family stories. Now, talking to family members. Parents belong to the previous generations, raising children under the concept of parents’ period, like grandparents raised parents in the time of grandparents. Some time, you may think that their parents were too strict to you. This was our time. Hope you forget what their parents have inadvertently upset the child. Remember that parents are not partying wildly, enjoying games endlessly, do not spend money recklessly, but always keep the discipline, and parents have to work hard and save earnings for the child to live fully and carefully educated, under the warm family’s home. Because parents’ property had been robbed all by communists and arriving to this new land (refugee), moneyless, our life faced difficulties. Parents had to accept jobs so laborious and tired. You have to work hard in the summer, and have tried to study very hard. To date, the hard works paid off and we’re settled. The child should never be complacent, thinking that you are so special talent, good beyond the norm. The genius, the good if there is, it is only one part of the success, while the other part is due to the favorable condition, thanks to sound faith and the fortune passing down from your own ancestors, from past lives and this life. You should always live to cultivate moral for the good of your destiny, just like car users have to worry about "charging" for the batteries. Sowing the good will it will produce good outcomes. Causal law is a law of heaven and earth, never gone wrong ! For your own family’s children, parents advised the couple to treat each other in mutual respect, must make concessions to each other. Can not avoid all conflicting issues, but just that clever and calm resolve everything. Anger is bad. As for your children, you must love but not spoil them. Need to control their children’s friends and communicate with their children’s friends to find out for sure what’s going on : Bad friends in this society are very popular happened ! Television, games, chat … must be limited, and sports should be encouraged. You have to pay attention to your own health, making time for exercise, live a balanced life. To withdraw from father’s experience : as the young, I had been working hard too much, so this is now getting old, the body was "asking my guilt", shoulder’s pain from top-down. In everyday life, always saving and paid attention to environmental protection activities as world resources are limited, we need to think about future generations. Use anything and not be wasted, even paper towels ! Occasionally, let the children see photographs or video images of children starving and malaria, among children on this earth that many people are still miserable.

Among the grandchildren, when you treat each other, be sure asking thoroughly the question "brothers as the limbs", "she falls I raise", "a drop of blood thicker than pond of water", "a sore horse, the rests refuse to eat grass". Be applying the word "discharge". Let’s ignore all the shortcomings of your brothers and sisters. The children are divided, their parents will suffer immensely. In this society, because too busy, it was just enough time for your own family, often have to abandon its own large family (relatives), though not to be at heart. You should promote solidarity within the family. With your daughters and in-laws, parents should ask : you should help your husband who keeps good contact with siblings and paternal and maternal relatives. Vietnamese overseas. There are a few worthy goals. The child is a citizen of this country, with all duties and rights of a citizen. Real life inside school or outside it, the society forcing them to speak English or French language, and they must speak and write very well, otherwise it will be very difficult or not sociable, and will be a looser ! At school, the children speak English or French (or both). At home, the children often talk to each other either in one of these two languages too. Although you usually speak Vietnamese to the children in the family, I still feel the ability of children to speak Vietnamese is poor. Speak Vietnamese is weak, Vietnamese writing is even worse, because you are learning to read and write Vietnamese irregularly ! Speaking and writing Vietnamese couple of hours on the weekend in the Vietnamese school, although with very dedicated teachers, are not enough to make your child better. Only by learning how to call Vietnamese relatives’ ladder of association is the most difficult task in the world !

Our compatriots living abroad are always asked to the conservation of Vietnamese language. Parents (we) thought so too. But, after all, a child can not be told to act out like two children (Vietnamese or Vietnamese & U.S. & Canada speaking) who are combined into one ! If the pressure over them is too high, they can not bear and the consequence is not known. And there is pressure is on sports and music too. So we have selected well right dose, do not turn children into "machine learning" ! And your children life must rise up in this country. You need to be prepared so that they fit the environment to live and live comfortably here. Europe and America societies. These societies are society of excessive consumption. You should not let yourself be drawn easily into the marketing skill of salesmen to incite you to purchase freely. We are easily influenced by advertising, even while we are being seized by banks and insurance companies. You need to know how to be "less-dependent, self-sufficient" which means "little ambitious, know enough", just to buy necessities, things that you can not live without ! Home, car, too : a safe and adequate for daily use is fine. Avoid debt. More relaxed ! Parents just did not say on theory, now declining social morality and spirituality, because we are dependent too much on the West, worry too much about material, too selfish, can not find happiness anywhere ! Less selfish, think of the human kind, have to share with your neighbor. The parents own sakes. Age, illness, disease, and eventually… death ! Natural law is just like that. Until that day, you should prepare to organize a simple funeral but a solemn one. If you want to bury the parents in a cemetery, then later on, when you must go to do business elsewhere, you will wonder how to look after the grave because it is too far away, parents choose cremation, more convenient, but do not have to occupy land, because land is essential for future generations. You can scatter the ashes of parents up on the mountain, down the river, or into the sea. Dust return to dust, nothing wrong ! Instead of ceremony like big feast, you use the money to contribute to a common good. Do not be shy or afraid to be ridiculed, people will understand and endorse. There is a detail like this, if it is unfortunately, the parents fell ill and suffered a "vegetative life" (unconscious), you must be courage to choose to pull the plug on life support ; don’t delay too long, only cause suffering for all people involved ! Family altar. In today’s circumstances, difficult to set up altars in the house. To remember ancestors, grandparents, parents, children can display the altar at the most important places in the home to show respect and to promise never to harm the family tradition. To the memorial date, arranged a small table, laid up a cup of clear water, a few fragrant flowers, fresh fruit and a couple of incense sticks (or electrical incense lamps are OK). These are enough, because the heart of the children and grandchildren put into them is precious and important. Parents said "the children" is meant to remind you that you need to know the meaning of national commemoration day of Vietnam. On the anniversary, you think good, do good more than the other days, please share little things for the poor, excess clothing to be collected for charity. If on the death anniversary, your brothers and sisters should meet together in a place that it would make a better reminder of each other so that families will be closed and their love would be increased.

Hope you read this letter carefully, think about it, and try to practice all what I have said.

Kissing all the children of parents ! I thank my children have always dedicated to take care their parents for many years to now and cares enough for parents to be comfortable, to enjoy old age. Kiss the children for a long time ! Kiss the children for a long time !

Parents

Nguyen Van Phu

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Văn Phú, Cao Tuấn, AQD
Read 943 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)