Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

08/01/2022

Viết : Viết gì, viết thế nào ?

Phạm Phú Khải

Trong nhng năm qua, tôi nhn thy các bài viết ca mình ch yếu da trên lý trí. Nhưng hy vng s có s thay đi trong các bài viết ca tôi t năm nay tr đi.

viet1

Trước đây tôi không bao gi nghĩ rng mt ngày nào đó tôi s làm công vic mà tôi hin đang làm. Sut ngày ch đc và viết. Vn có hp hành vi nhóm và vi các đi chung khi mi tun, khong mt tiếng thôi. Mi năm tôi ch cn trình bày mt s vn đ chuyên môn cho các đng nghip, dài khong na tiếng, mi năm khong 3 ln. Còn li thì toàn đc: tìm thông tin, tài liu, nghiên cu hàn lâm, v bao vn đ khác nhau. Ri cho vào các trung tâm d liu. Và viết vn tt nhng vn đ chính trong ngày. Mi tun tôi viết và tr li nhng câu hi mà nhng đng nghip mun biết nhưng không có thì gi đ nghiên cu. Mi ba tháng cp nht h sơ dy cm v mi khía cnh liên quan đến đ tài tôi chu trách nhim.

Tôi không bao gi nghĩ mình viết hay. Có l vì hi nh gia đình và thy cô bo tôi gii toán mà dt văn. Din t bt c cái gì cũng đu là cc hình đi vi tôi. Vì thế mà tôi c b đim yếu môn văn. Ln lên tôi không h có ý tưởng theo đui ngành nhân văn/ngh thut. Ch khi bt đu trên 30 tui, tôi mi nhìn ra được s bt toàn và s vô thc (ignorance) ca mình khi coi thường các lĩnh vc này. Do đó tôi quyết đnh tr li đi hc đ theo đui ngành Khoa hc Chính tr. Lúc đó mình mi biết là lâu nay mình chng khác gì ếch ngi đáy giếng.

Ngoài công vic chuyên môn trên, các vic khác tôi làm đ ph giúp các t chc, cá nhân khác trên tinh thn t nguyn cũng ch yếu là đc và viết.

Nhưng ngoài hai vic trên, trên Blog này trong hơn ba năm qua, tôi cũng đc và viết. Tôi viết đ chia s nhng quan tâm ca mình v các vn đ chung quanh chúng ta.

Tóm li, trong ba năm qua có th nói hơn 90% công vic đu óc ca tôi là đc và viết. Điu này cho thy s mt cân bng cho mt cuc sng cá nhân và gia đình.

Hơn na, hai trong ba năm đó, vì Covid-19 nên phn ln tôi làm vic ti nhà, cho nên s mt cân bng đó li càng tr nên trm trng hơn.

Điu đáng nói thêm đây là phn ln nhng điu hay đ tài tôi viết mang nng lý tính. Khi viết v đ tài chính tr, chng hn, tôi c tránh viết theo cm tính, và luôn quan tâm đến ch nghĩa, câu văn, bng chng và lý lun. Phn còn li đc gi t nhn đnh ly. Li viết này tôi cũng nhn thy là khô khan, và chc khó đc, đi vi nhiu người. Người Vit Nam thì li nng tình cm, nên tôi nghĩ rng s người đc các bài tôi viết chc không nhiu.

My ngày qua, tôi nghĩ ngi nhiu v viết. Sau nhiu năm viết, tôi nhn thy viết tht ra không khó. Nhưng viết cho lôi cun, ngn gn, trau chut, mà to s suy nghĩ, tác đng, kết qu, li là chuyn khác. Kiến thc ch là mt phn nh. Chuyn ti ý tưởng, thông đip mt cách chính xác và to s suy nghĩ cho người đc là c mt ngh thut.

Đu năm, nghĩ đến viết, tôi mun thay đi phong cách viết, và đa dng hóa cách viết ca mình, đ th nghim và hc hi. Tôi mun làm điu này không phi vì mun thu hút thêm đc gi, mà vì mc tiêu tôi nhm đến là t mà nhiu" (less is more). Ngn. Dùng câu cú và t ng mt cách chính xác, d hiu nhưng din đt được ý tưởng mình mun truyn ti. Viết câu ngn li nhưng truyn ti đy đ ý tưởng. Viết bài ngn nhưng nói được trng tâm ca vn đ.

Tôi cũng mun viết th loi văn t do, nói lên suy nghĩ hay cm xúc ca mình, ch yếu như mt loi nht ký. Có bao nhiêu điu xy ra trong cuc sng mà trong đó có nhng điu mình không th, hay không mun, th l cùng ai. Viết xung tt c nhng băn khoăn, trăn tr, suy tư này cũng là mt cách thin. Ý thc v mình, suy nghĩ ni tâm, và nhng biến đi trong tâm tư đó, là điu rt nên làm. Nhưng tôi không có thói quen viết nht ký theo kiu đó. Nếu có viết vào nht ký thì toàn nhng kế hoch, công vic, d án cho nhng điu cn làm. Tôi hoàn toàn không đ cp đến suy tư hay cm xúc ca mình. Rt tiếc viết nht ký không còn là mt thói quen mà các thế h trước đây, nht là người Tây phương, thường thc hin. Vào lúc này, tôi nghĩ rng viết như mt hình thc t phn chiếu (self-reflection) có tác dng tích cc cho vic tu thân.

Đu năm tôi có đc bài "Viết như mt con đường dn đến lòng trc n" (Writing as a Path to Self Compassion) ca Kim Schneiderman, thy có nhiu ý tưởng hay. Schneiderman cho rng nhiu người t tế vi bn bè, vi người khác nhưng li kht khe vi chính mình. Cho nên khi viết v mình nên dùng ngôi th ba, như cô y, anh y, người ta/h thay vì tôi, mình. Khi viết v nhng khó khăn th thách trong cuc sng ngôi v th ba, thì khi đc li chúng ta d cm thông và thu cm cho người tri nghim. Schneiderman cho biết nhiu trường đi hc bên M, như California, Michigan, Ohio v.v thc hin các cuc th nghim đã đi đến kết lun rng người ta có xu hướng du dàng hơn vi bn thân khi nhìn nhn li cuc sng ca mình ngôi th ba. Viết như thế s s dng và phát huy được lòng trc n trong chúng ta khi chính nó b chế ng bi tâm lý mun bo v chúng ta t nhng vết thương ca quá kh. Đây là dng c đ giúp chúng ta tìm cách tr li con đường ca trái tim, ca tình yêu thương.

Trong hai năm qua, gp được mt vài người khá đc bit. H đã là ngun cm hng đ tôi nghĩ đến viết tiu thuyết. Tôi tht s chưa bao gi nghĩ đến viết sách hay tiu thuyết trước đây. Nhưng cuc đi, hoàn cnh và tinh thn cho đi, dn thân, và vươn lên trong khi b dư lun xã hi hiu sai, hiu lm và tìm đ mi cách dìm h xung đã thôi thúc tôi có đng lc đ viết v nhng con người này. Tôi mun viết đ nói lên được nhng khía cnh mà người khác không nhìn thy, hay có thy nhưng không hiu và không cm thông. Tình thương yêu ca nhng cá nhân đc bit này, ngay c vi nhng người thù ghét h, đã giúp h vượt qua được mi cn tr. Tôi được thôi thúc và lòng mong mun có th viết v h trên hết là vì tình yêu thương cho tha nhân, lòng khoan dung đ lượng và lòng v tha, vô v k (selflessness) ca h, nht là trong bi cnh lch s và con người Vit Nam ngày nay.

Tôi có trong đu ít nht ba nhân vt mun viết v, vi nhng tích cách khác nhau, và các đc tính văn hóa và con người khác nhau.

Hy vng ước mong này s được thc hin khi hoàn cnh cho phép.

Hi còn bé, tôi mê phim Sác-lô (Charlie Chaplin). Nhng phim ca Chaplin đã đnh hình nên phn nào triết lý sng trong tôi. Tôi thích hu hết các phim ca ông: vui bun ln ln và cm đng đến nghn ngào. Phim nào dường như tôi cũng cười ngt ngây, nhưng cũng đy tình trc n vi lòng nhân ái ca nhân vt này. Mt trong nhng phim tôi thích nht là "Nhà Đc tài Vĩ đi" (The Great Dictator). Cui phim Chaplin đã phát biu tht hùng hn như sau: "Chúng ta suy nghĩ quá nhiu và cm nhn quá ít. Hơn máy móc, chúng ta cn nhân bn ; hơn s thông minh, chúng tôi cn s t tế và khéo léo. Nếu không có nhng phm cht này, cuc sng s tr nên bo lc và tt c s b mt mát".

Hơn 80 năm qua k t khi phim này ra đi, nhng điu Charlie Chaplin nói vn còn nguyên giá tr, nếu không phi là càng giá tr hơn na. Máy móc ngày càng nhiu, xâm chiếm mi hot đng con người. Thông minh nhân to, Robot, máy t đng, máy tính, đin thoi thông minh v.v tr thành vt dng không th tách ly ca đi đa s con người trên thế gii này. Nhưng câu hi đt ra là: "Chúng ta có lòng trc n hơn, có tình thương yêu và kính trng dành cho người khác hơn, hay chúng ta đã đi xa hơn con đường nhân bn ?"

Trong nhng năm qua, tôi nhn thy các bài viết ca mình ch yếu da trên lý trí. Nhưng hy vng s có s thay đi trong các bài viết ca tôi t năm nay tr đi.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 08/01/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Phạm Phú Khải
Read 297 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)