Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Văn hóa

28/02/2018

Ông Đạo Nhỏ

Nguyễn Văn Hiệp

Tướng Chức và Ông Đạo Nhỏ Hồng Ngự xuống núi từ Sam sơn

Năm 1968 sau trn Tết Mu Thân, v Tư lnh Quân đoàn IV by gi là Thiếu tưng Nguyn Viết Thanh có rưc mt ông Đo t trên Hng Ng xung. Ông Đo ny lúc đó ch 8 tui nên đưc gi là ông Đo Nh. Ông là con ca ông Trn Kim Qui, Hiu trưng mt trưng h qun Hng Ng, ngưi theo đo Pht Giáo Hòa Ho… Bui chiu n, khi ti d ba cơm ti ti tư dinh Thiếu tướng Tư lnh Quân đoàn IV tôi thy ng đu bàn là mt ngưi còn nh tui, quanh đó có mt các ông đai tá và Chun tưng Nguyn Hu Hnh, Tư lnh phó lãnh th ca Quân đoàn. Trong chín ông đi tá có c Đi tá Nguyn văn Ánh là Tư lnh Sư Đoàn 4 Không quân (ông ny sau đó lên thiếu tướng và b t nn máy bay).

ongdao1

Hội Long Hoa

Khi mi ngui vào bàn ăn thì đưc ông Tư lnh Quân đoàn gii thiu : "Đây là ông Đo Nhỏ ở Hng Ng đưc mi ti đây đ ăn cơm vi chúng ta". Tiếp theo, ông gii thiu tng thc khách vi ông Đo Nh mt cách hết sc trân trng. Ch vi ngưi khong 8 tui mà tôi thy Tưng Nguyn Viết Thanh đi x trang trng lm. Mi ngưi đu dùng cơm chay vì ông Đo Nh không ăn mn. Sau khi cơm nưc xong xuôi, mi ngưi đưc phân phát mt t giy và mt cây viết chì. Tưng Thanh nói rng : "Ông Đo Nh biết rt rành quá kh vị lai (tc chuyn v trưc, chuyn v sau) nhưng vì không nói chuyn đưc nên ch trao đi bng giy viết". Vy là mi ngưi viết câu hi mà mình mun hi lên t giy ri chuyn tay đưa ti ông Đo Nh.

Đu tiên là ông Tư lnh Quân đoàn Nguyn Viết Thanh viết mt câu hi đưa qua, ông Đo Nh cm viết, viết rào rào (nghĩa là viết rt nhanh) bng ch quc ng, xong ri đưa li cho ông Thanh. Ông Thanh coi xong bèn úp t giy xung mt bàn.

Sau đó là ti lưt ông Chun tưng Nguyn hu Hnh vì ông và ông Thanh ngi hai bên ông Đo Nh… Ông Đo Nh viết câu tr li toàn bng thơ, tôi ngi gn nên liếc thy hu hết là thơ ng ngôn (mi câu năm ch). Sau ông Đại tá Ánh, Tư lnh Sư đoàn 4 Không quân là các ông đi tá khác trong đó có Đi tá Hunh văn Lc, Tham mưu trưng (sau ny cũng lên tưng và đang sng  Sacramento, California).

Tôi nhưng hết cho mi ngưi ch đến lưt cui cùng, tôi viết trong giy là : "Xin ông Đo Nh cho biết tương lai vn mnh ca tôi trong cuc chiến tranh ny ?". Tôi đưa cho ông Thanh, ông Thanh coi qua mt chút ri chuyn cho ông Đo Nh. Ông Đo Nh viết xung my ch chuyn ti lui thì ra ông viết rng "đưa v nhà ri s cho sau" ; ông không cho lin trong khi my ông kia thì tr li ngay. 

Sau đó, ông Đo Nh t ý mun đi ra đng sau chơi, ông Tưng đích thân dn ông Đo Nh ra phía sau hàng ba đ ông đi li nơi cái bàn có cái ghế và ngi chơi mt mình.

S ngưi còn li trong ny chuyn tay nhau nhng t giy có câu tr li ca ông Đo Nh, không ai giu giếm. Tôi đc bài thơ ca ông Thanh thì câu cui cùng mà ông Đo Nh viết là "Tu mau đi ko mun !". Còn bài thơ ca ông Đi tá Ánh, ca ông Đi tá Trưng phòng Nhì cũng viết là "Tu mau đi k mun !" (c ba ông đu có mt câu kết như nhau).

Riêng ca ông Hnh thì ông Đo Nh cho mt bài thơ Đưng lut gm 8 câu 7 ch, câu cui cùng là "Thân bi danh lit tưng min Tây" tôi ch nh câu chót thôi không th nh hết nguyên bài. My ngưi còn li trong đó có mt ông đi tá ngưi Huế làm bên Tiếp vn Vùng 4 cũng đưc mt bài thơ nhưng bình thưng thôi, không có gì đc bit. Sau khi bàn lun qua li mt hi ri gii tán.

Thiếu tưng Thanh nói vi tôi là ông Đo Nh mun v nhà ca tôi và sau đó nh tôi đưa ông Đo Nh v Hng Ng (vì tôi có mt chiếc trc thăng riêng mun s dng lúc nào cũng đưc). Tôi chở ông Đo Nh v nhà ri kêu chú lính trc đem mt cái ghế b vi đy đ mùng mn cho ông ngh ngơi ngay ti phòng khách (ban ti, chú lính m ghế b ra ri đến sáng thì thu dn li sch s). 

Khi tôi xung Cn Thơ làm vic, vợ tôi giao cho tôi đa con gái ln đang hc lp By nên phi xin chuyn trưng cùng vi ba đa con trai nh nht (còn my đa ln đang h Saigon) gm đa 7 tui, 6 tui và 5 tui. Mi ngày, đa con 7 và 6 tui thì đi hc còn đa 5 tui vn còn ở nhà chơi vi ông Đo Nh, nhưng ông ny li không thích chơi gin. Sáng dy, tôi và ông Đo đim tâm bng cháo trng, trong khi tôi ăn vi đưng hay tht cá thì ông ăn ba chén đàng hoàng nhưng vi mui. Đc bit là dù tri lnh hay nóng ông cũng đu thích ra ngi phía sau nhà, nơi ny tôi có che mt cây dù nhà binh, ông hung mt v phía Nghĩa trang Quân Đi ngi yên, không nói gì c cho ti trưa khi tôi đi làm v thì vào ăn cơm chay vi tôi. Sau ba ăn cơm ti, tôi viết my câu nhc li câu hi ca tôi lúc trưc thì ông tr li là "hãy đi đến ngày Rm" tc là khong 7, 8 ba na. Trong thi gian lưu ng đó, nhiu khi con tôi đi hc v đến nm tay, nm chân kéo ra ngoài chơi gin nhưng ông c ngi im thin thít không nói, không rng và không thích vui đùa như my đa con nít cùng trang la.

Đến ngày Rm, tôi cho my đa con đi ng sm, đóng ca phòng không cho ra ngoài, ri chun b vào phòng khách đ đàm đo vi ông Đo. Ông Đao viết lên giy biu tôi đt hai cây đèn cy đ tht ln để trên hai cái chân đng và tt hết đèn đin. Sau đó, ông biu tôi ly ra mt tp giy hc trò 200 trương và mt cây viết nguyên t. Ông bt đu viết lên t giy : "Ông c đt câu hi và viết lên đây mi trang giy là mt câu hi !".

Còn nh, khi ông cho my ông tưng tá kia thì mi ngưi ch đưc mt bài thơ còn riêng tôi thì c mt cun tp 200 trương. Đi ý nhng điu ông viết v vn mnh cho tôi như thế ny là : "Khi tôi v già, cái mnh ca tôi cũng như ông Khương Thưng (tc KhươngT Nha) đi nhà Châu giúp vua Châu dit nhà Thương (hoàn toàn đưc viết bng nhng bài thơ). V già, tôi s đm nhn vai trò ging như ông Khương T Nha ngi câu trên sông V thy ch Châu Văn Vương ti rưc làm Đi tưng quân cm quân đánh vua Tr ch không phi như lúc còn trẻ".

Ông còn viết thêm là "ông có quyn hi tt c nhng gì mà ông mun biết". Thế là, tôi lt trang kế tiếp, tôi hi v chuyn quc gia, đến khi hết chuyn quc gia là đã lên ti 100 trương ri nhưng ông c cho hi hoài t 7 gi ti ti 12 gi khuya. Tôi hi đâu, ông cho đó… đc bit, tt c đu tr li bng mt bài thơ ch không phi văn bình thưng.

Tôi không hiu ti sao mt ngưi ch mi 8 tui mà làm thơ đ vn, đ điu như vy. Tôi th ông ti nhng bài thơ Đưng lut tht ngôn bát cú luôn c bài toàn chữ B. Ông cũng cho tôi bài thơ quc ng khi đu toàn là ch B mà li viết lin không cn suy nghĩ, tht là mt ngưi có b óc thông minh kinh hn không th tưng tưng đưc. V chuyn trong nưc thì cui cùng ông phán trong mt bài thơ, đi ý là : "Min Nam không đng vng, không đ kh năng đánh bi min Bc". 

K
ế đó tôi hi v chuyn Thế gii thì đưc tr li đến gn 100 bài na, trong đó có hai bài hi v Hi Long Hoa. Tôi hi "Hi Long Hoa thành l đâu, do ai chủ trì và gii quyết chuyn gì ?". Vn đ ny ông không tr li nhưng ông v mt cái hình lên trên t giy. Ông v mt khán đài ri v mt cái vòng tròn, ông v mt mũi tên ch vô để "ngưi" tc là nhiu ngưi ngi trên đó, ri phía dưi ông v hình ngưi mà c hàng ngàn, hàng ngàn ngưi ngi ghế bên dưi. Còn vùng đó là vùng có núi mà là núi thp ; ông không nói đa đim ch nào nhưng nhìn xa xa thy toàn là núi, còn ch hi hp là gia hai cái núi, ông v sơ sơ vy thôi. Sau đó, ông v cái du tròn phía trưc, kế đó là cái du tròn th hai ; cái du đu tc là có ngưi ngi trưc, ri ông v mt mũi tên ch vào du th hai đó, ông viết ch "ông" tc là tôi s là ngưi th nhì ng Hi Long Hoa. Đến nay, khi tôi k li tôi còn cm thy run c ngưi bi vì Hi Long Hoa là mt chuyn trng đi và phi thưng gii quyết cả mt vn hi thế gii ch không phi cho riêng nưc mình thôi đâu. 

Ri khi tôi hi đến chuyn thế gii chiến tranh thứ III thì ông cho bài thơ tr li, đi ý là chuyn đó s phi xy ra và thế gii cũng b tn dit ri sau đó mi lp Hi Long Hoa (nghĩa là khi chiến tranh Thế Gii th III chm dt mi có Hi Long Hoa). Sau đó tôi kêu chú lính chy đi ly cho tôi mt bn đ Thế Gii rt ln mang đến và c bn đ Vit Nam , tôi phi tri tng khúc lên bàn, theo ý mun ca ông. Ông cm cây viết m lên sn sàng gii đáp.

Đu tiên, tôi hi : "xin ông cho biếnh hưng v Vit Nam và Trung Quc s đi ti đâu ?". Ông cm cây viết m v mt ln t bên Tàu phía trên Hng Kông t ngoài bin kéo vô mt ln ti dãy Himalaya (Hy-mã-lp-sơn) ri ông kéo tr li ct ngang phía Bc Vit Nam t min Thưng du Bc Vit tc vùng Cao Bng- Lng Sơn ra ti phía Bc ca Hi Phòng. Ri ông ly viết xanh ông gch gch ri cho biết "tt c ch đó s tr thành bin", ông viết mt ch "bin" lên đó. Nguyên phn đt ny s tan biến, tc là ranh gii gia Trung Quc và Vit Nam s thành mt cái bin ln. Hng Kông không còn ri qua đến phía Bc ca Lào, mt phn ca Thái Lan, mt phn ca Miến Đin ri vô ti dãy Himalaya s b sp mt hết, Vit Nam ch mt có by nhiêu đó thôi. Cái vt Bc Kinh- Thưng Hi đưc ông gch nát hết, Đài Loan cũng ln mt. Xong ri, tôi đ bn đ trưc mt ông, ch vào tng vùng, tng vùng thì ông cho thy quc gia nào cũng b khó khăn hết.

c M ny thì ông v tiu Bang Washington, Oregon, California đi xung bin, còn  phía min Đông thì b nhiu l, Nu Ưc không còn na tc cũng thành bin, nưc M ch b mt my vùng hai bên b bin phía Đông và phía Tây. Ri ông làm mt bài thơ cho biết Đa cu chuyn trc, nưc M tr thành mt vùng nm ngay gia đưng Xích đo. Đưng Xích đo đi ngang qua nưc M biến nưc M tr thành mt quc gia b nóng như sa mc. 

Còn bên Âu Châu thì quc gia nào cũng b thit hi mt phn hết. Nưc nào ông cũng bôi b ch ny, chỗ kia ri ch kia, ch n ; cui cùng chỉ còn li hai ch là Úc Châu và Tân Tây Lan. Tôi hi ông v phn đt Úc Châu thì ông cho mt bài thơ cho biết đó là Thánh đa không có b đng chm gì ti và Tân Tây Lan cũng như Úc Châu đu còn nguyên vn. Các quc gia cỏn con  gn Bc băng dương và Nam băng duơng thì nơi nào cũng b đánh phá, ch tr có Úc Châu và Tân Tây Lan mà ông cho là Thánh đi

Đến đây, tôi nói vi ông là cũng đã khuya ri, chú lính đã giăng mùng sn, mi ông đi ngh. (V chuyn hu vn ca tôi, tôi cũng có hi và đưc gii đáp đy đ nhưng vì thuc v cá nhân nên tôi không th nói đưc, ngoi tr vic v già ging trưng hp ông Khương Thưng như đã nói  phn trên. Bi vì tin vào vn mnh đó mà tôi mi dám qua Cam-pu-chia  10 năm và chiến đu bên đó t năm 1984 đến năm 1994). 

Sáng hôm sau ông viết lên giy đòi v nhà, tôi cho gi trc thăng ti đ đưa ông đi, ông viết cho tôi là "tôi biết ông có đ kh năng đ xây ct mt cái Miếu đưng cho tôi đ tôi có chỗ ở mà th phưng". Tôi tr li "Đưc, tôi s giúp ông Đo nhỏ", ông cm t giy đó xếp li và b vào túi. Tôi đưa ông ra trc thăng bay lên núi Sam (Châu Đc) kiếm ông thiếu tá công binh ca tôi đang bn đá ở đó, tôi gi radio trưc cho ông ny nên trc thăng va ti là ông leo lên cùng bay v Hng Ng vi tôi và ông Đo Nh. Khi trc thăng đu ngay sân Chi khu là có sn chiếc xe Jeep ch sn ch chúng tôi đến nơi mà ông Đo Nh mun xây ct miếu.

ongdao2

Chùa Tây An Tự (Phật giáo Hòa hảo) núi Sam - Châu Đốc

Nhà ông ở cũng gn ch Hng Ng, ông viết giy đưa cho tôi nói đây là đt nhà ca ông. Tôi nói vi ông thiếu tá : "Thiếu tá c gng giúp ông Đo Nh xây cái Miế đây còn phương tin hay cn vt liu gì, Thiếu tá c viết giy v Liên đoàn lãnh vt liu lên làm", tc là tôi cung cp toàn b và cho các anh em công binh gm c mt tiu đi để vic xây ct càng nhanh càng tt.

Ông Đo Nh ly giy viết v sơ sơ ra cái nn vuông ri ngăn vách phân bit nơi nào đ th phưng, nơi nào là ch ng ca ông, ch đ qun áo, nơi thay qun áo, ri chỗ ở ca ngưi tu chung vi ông, ri cái bếp, cái nhà tm, cu tiêu… Nơi nào ông cũng có viết chữ trong đó, ông v khéo lm như mt kiến trúc sư vy. Ông còn cho cả chiu ngang khong 12 thưc còn chiu xuôi chng 16-18 thưc. Din tích cũng ging như mt căn nhà ch không nh lm, còn trên cái nóc thì mun làm sao c làm. Riêng phía trưc ch phn th phưng thì chiếm 1/3 căn nhà có xây mt cái trang  trên, ri có ca trưc và có ca ra vô hai bên hông.

Công tác ny do anh em công binh hoàn thành khon 20 ngày dưi s ch huy ca Thiếu tá Hoàng bá Hi (ông ny có l là ngưi Nha Trang nhưng nói ging min Nam, rt lanh li, làm Giám đc hm đá núi Sam khong 7-8 năm). Sau khi hoàn tt, ông Thiếu tá ny có mi tôi lên ăn khánh thành nhưng lúc đó rt bn nên tôi không th đến d. Chính ông và ông Đo Nhỏ cùng mi ngưi làm l khánh thành trưc khi ông Đo Nh dn vào . Còn tên miếu là gì thì tôi không biết.

Tôi c cm tp thơ viết đy 200 trương ny coi đi coi li hoài, nghin ngm nhng điu ghi trong đó, sau đó tôi cm v Sài Gòn cn thn ct vô t st trong nhà.

Tôi có ngưi bn là Bác sĩ Nguyn Bá Kh (có ngưi em là Bác sĩ Nguyn Bá Tín), ngưi Bc di cư năm 1954, cha m vn còn sng và đang  chung vi ông ở Cư xá L Gia, Sài Gòn. Ông bác sĩ ny rt đàng hoàng và nhân ái. Trưc ca phòng mch ca ông  đưng Gò Công, Ch Ln có dán t giy ghi là "K nghèo kh và ngưi tu hành đưc khám bnh min phí".

Ông Nguyn Bá Khả làm Tng trưng Y tế trong thi gian Nguyn Cao Kỳ là Ch tch y ban Hành pháp Trung ương. Khi ông đi hp bên Phi Lut Tân thì  bên nhà, ông Chánh văn phòng ca ông là ngưi min Nam b ông K ra lnh cho Đi tá Liu, Giám đc Cnh sát bt đem giam trong khám Chí Hòa. Nhóm trí thc và dân biu gc min Nam chng ông K v v bt giam ny, ông K đ tha là Bác sĩ Kh ra lnh. Ông Kh đang h Phi Lut Tân có ngưi gi đin thoi báo cho ông, ông lin b hp tr v Vit Nam. Ông vô Văn phòng ông K mt sát ông ny dữ di : "Ông làm như vy là sai ! Ti sao Đng lý Văn Phòng ca tôi mà ông ra lnh bt, ti sao ông không nhn li đ tha là tôi ra lnh ?". Sau khi s v ông K mt hi ri đưa thơ t chc, không làm na. Ông còn nói rng : "Tôi mun giúp ông đ làm vic nưc nhưng ông đã làm trái vi nguyn vng ca tôi nên tôi không chp nhn làm vic chung vi ông na, tôi mun tr v làm dân".

Sau đó, Bác sĩ Kh tr v nhà và bun bc lm. Thy vy, tôi mi mi ông ti nhà tôi chơi và cho ông xem quyn sách đó. Ông ngi vi tôi va ung nưc va xem hết 200 bài thơ trong đó. Ông là mt bác sĩ có bng cp ca Pháp, du hc bên Pháp nên thuc loi bác sĩ gii. Xem xong, ông không nói năng gì và ra v. Trưc khi v li Cn Thơ, tôi đem cun sách đó ct vào t st. (Lúc by giờ ông William Colby đang làm C vn cho chương trình Phng Hoàng).

Đến tháng sau, tôi tr v Sài Gòn thăm v con, tôi m t st ra coi li thì quyn sách ca tôi đã b mt, luôn c bn đ v đ thứ trên đó cũng b mt. (Tôi nh Bác sĩ Nguyn Bá Khả cũng có coi qua bn đ ny !). Tôi hi Bác sĩ Kh có nói vi ai v quyn sách ny không, ông tr li : "Tôi vi anh là bn mà, tôi coi xong ri thôi, có nói vi ai đâu !". Tôi c tình tìm kiếm vn không ra ri t từ cũng không còn nhc ti na, nhưng tôi tiếc lm. Lâu lâu tôi cũng mun gi ra coi đ biết thi cuc, vì đây là sách thiên cơ mà tôi tin tưng.

Đến năm 1975 khi tôi sang đưc Hoa K thành ph Roseville, CA. thì đưc ông Colby gi li mi lên nhà chơi. Lúc đó, ông đang là Giám đc CIA ca chánh ph. Khi tôi đến nhà thì đưc bà vợ ra tiếp đón còn ông thì đi làm, trưa đó mi v gp tôi. Ông Colby ly cho tôi mt cái Hotel bên ngoài và mt tài xế đ tôi tin vic đi chơi đây đó, nht là đi vòng vòng thăm Hoa Thnh Đn cho biết.

Trong lúc ăn cơm, tôi k li câu chuyn v ông Đo nh cho ông Colby nghe. Nghe xong, ông Colby ch i và nói ông biết ri. Tôi hi ti sao ông biết. Ông tr li chính Bác sĩ Kh báo cáo vi ông. Hóa ra là Bác sĩ Kh làm vic cho CIA mà tôi đâu có biết ! Colby nói là ông đã cho ngưi lúc ban đêm m ca vào nhà tôi và m t st ly hết h sơ đó. Tôi hi ông ly đ làm gì, ông nói sau khi ly xong thì cho ngưi mang tay v Hoa K, vì  CIA có mt Ban chuyên môn nghiên cu v chuyn đó và đ ti đây cho h nghiên cu. Tôi nói : "Thôi bây gi đã nghiên cu xong ri, cho tôi xin li dù là bn sao cũng đưc". Ông nói : "Không đưc ! Nó đã thành mt văn kin mt, rt ti mt. Chính Tng thng Mỹ cũng không đưc xem chớ đng nói vic tr li cho you !" nên tôi đành chu thôi. 

Đu năm 1978 có hai v chng ông thiếu tá gc Pht Giáo Hòa H Nam Cali lên Sacramento thăm bà con  đây. Ông có gp và k cho tôi nghe v chuyn ông Đo Nh. Ông thiếu tá ny quê  Rch Giá có vợ ở Hng Ng, ông là Tiu đoàn trưng Sư đoàn 9 Bộ binh nhưng sau biến c 1975, v chng ông tr v Hng Ng trn lánh, nh bà con chung quanh che ch không ai t giác thành ra ông không phi đi hc tp ci to. Nhà bên v có mt miếng rung  gia đng nên v chng ra đó làm rung t năm 1975 đến năm 1977 mà không b bt. Ông nói, ông có đến gp và biết ông Đo Nhỏ ở Hng Ng. Ông Đ đó lo tu hành và cha bnh. Nhng bnh nh và ma qu thì ông làm hay lm còn v nóng lnh hoc st rét thì cha không đưc khá, đc bit, bnh thuc về ma hành qu bt hay điên lon thì ông cha được hết. 

Vào mt bui sáng sm vào năm 1977, trong lúc v chng ông đang nh m đ sa son cy thì thy có mt ngưi mc áo dài đen, mc qun trng, đu trn tóc ht chi coi trẻ lm và mang dép da t trong ch Hng Ng đi ra (t đó cách ch Hng Ng my cây s). Sau đó, hai v chng đng dy chào vì biết ngưi va ti đó là ông Đo Nh.

Ông Đo lúc by gi đã 17 tui ri. Thy hai ngưi đng dy chào thì ông ch vô thúng xôi (khi h đi đng thì thưng đem theo mt cái thúng trong đó có đng cơm nếp, mui mè và nưc ung…). Ông chng hiu ý, ly mt chén xôi rc mui mè ri đưa cho ông Đo, ông Đo ngi xung b đt ăn ngon lành. Ăn xong chén xôi, ông ch h nưc. Ông chng ly cái chén sch rót cho mt chén nưc đưa cho ông. Ung xong, ông đng lên chp tay xá mt xá ri băng ngang đng đi v hưng Cao Lãnh. Hai v chng lui cui nh m đ kp cy nên lơ là, lúc đó ch độ 8 gi sáng, nên ông Đo mt dng lúc nào cũng không ai hay biết. T đó, ông Đo Nh không còn tr v ngôi miếu ca ông na.

S vic ny, theo tôi nghĩ là do cái linh ng ca Đc Pht Thy đã chuyn kiếp qua Đc Giáo Ch Hunh Phú S ri sau đó li chuyn qua ông Đo Nh. Sở dĩ tôi nghĩ như vy vì khi tôi hi Sư ph ca tôi, ông đã cho tôi biết.

ongdao3

Một tín đồ Phật giáo Hòa hảo đứng bên bức chân dung Đức Thầy Hùynh Giáo chủ.

Sư ph tôi là mt v Hòa thưng ngưi Qung Ngãi. Năm 1974, ông đã đưc 104 tui ri. Lúc còn tr, ông tu  Qung Ngãi ri sau đó đi ra Hà Ni và qua bên Tàu. Ông li đi theo các ông sư Miến Đin v tu  Miến Đin 5 năm, hc ngôn ng và ch viết Miến Đin ri li đi theo my ông sư ny hành hương qua Nepal ri đến Tây Tng  đó tu sut 30 năm na. Sư ph tôi có th nhn đói 3, 5 năm mà không chết và có th chết 100 ngày hay 50 ngày ri sng li, ông đã biu din nhiu vic làm tôi phi hết hn.

Bt c ngôn ng nào trên thế gii sư phụ tôi đu biết c. Tôi đã đưa mt ông đi tá ngưi Đc ti thăm ông, lúc đó ông đang  trong Ch Ln đưc my ngưi Tàu ct cho mt cái am nho nh đ tu hành cùng vi mt tiu đng, khi ngưi Đc ti hi tiếng Đc thì ông cũng tr li ngay bng tiếng Vit. Lúc trưc, tôi có dn mt đng bào ngưi Thưng gc Rhađê biết nói tiếng Vit ti hi chuyn vi ông bng tiếng Rhađê thì ông tr li bng tiếng Vit lin, ngưi ny hi cái gì ông ln trả li ngay cái ny. Có ln, tôi đem ông đi úy ngưi Anh đến thì cũng đưc tr li rt rành r bng tiếng Vit, khi ông nghe thì hiu ngay nhưng không nói đưc th tiếng đó mà tr li bng tiếng Vit. Tôi đưa nhiu ngưi ngoi quc ti gp ông đu đưc tr li bng tiếng Vit ri tôi thông dch li bng tiếng Anh và đu đưc tha đáng. Sau đó tôi còn đưa mt ông đi úy n đ ti thì cũng như my ln trưc nghĩa là khi hi bng tiếng n thì đưc tr li bng tiếng Vit. Sau đó ông khuyên tôi là đng mc công đưa ngưi ngoi quc ti na.

Sư phụ tôi tu đến mc là đc đưc ngôn ng xut phát t tư tưng con ngưi. Ngưi ta nói gì mc k nhưng ông đc đưc tư tưng ca h nên biết h mun hi v vic gì vì tư tưng h phát ra li nói y. Rõ ràng là sư ph tôi đã tu đến cái mc cao thâm ri.

Sư ph đã ch dy cho tôi cái pháp gi là "Ngũ hành tương sanh tương khc" đ đ đn, không b đn vô trong ngưi. Sư ph còn cho tôi biết, khi mình khn vái cái gì mình không cn phi nói ra bng ming, mình chỉ nghĩ trong tư tưng ri chp tay làm thinh khn vái thì cái li khn cu ca mình s ti ngưi nghe lin, ch nhìn cái tư tưng ca mình là ngưi ta biết ngay ch không cn phi nói ra bng li. Luyn pháp "Ngũ hành tương sanh tương khc" là đ khi đn bn vô ngưi thì nó b trt ra ngoài, nhưng mun luyn cái pháp môn ny phi mt công phu nhiu lm.

Sư ph tôi là ngưi không nhng biết luyện pháp mà còn biết bùa chú na. Chng hn như có hôm, đang ngi nói chuyn trong bàn tròn trưc sân am ca ông thì có mt anh du đãng ngưi Tàu say rưu bưc vô nói by, nói b ri t kéo ghế ngi. Sư phụ tôi nói : "Chú đi ra ngoài chơi !". Nó nói : "Ng không có li !". Ông đưa cái tay lên như vy (ging như tung chưng ra) tc thì tên ny bt nga ra sau lăn my vòng, hong hn chy tut ra ngoài. Còn bên trong am, tôi có cho ông mt cái bàn viết bng st ca M vi cái ghế còn rt mi,  phía sau lưng ông có mt cái tưng Pht bng vàng do ngưi Tàu đem cúng nng năm lưng đ lng trong mt cái hp bng kiếng, khiến ai nhìn cũng ham mun. Nhiu đa ăn trm ti đnh đánh cp nhưng khi va đưa tay ra thì đng ngay ti đó luôn cho ti sáng, đi ông thc dy xin tha mng. Ông đưa tay gii bùa cho nó, nó té xu xung đt nm mt hi ri tnh dy chạy đi, nên thy ông Pht bng vàng mà không ai ăn cp đưc. 

Còn ti
n ca sư phụ tôi đ hai bên hc bàn không bao gi khóa mà không ai dám ăn cp. Ông chuyên môn cha bá bnh, bnh nào ông cha cũng hết. Tuy nhiên, bnh nào không cha khi thì ông nói cha không đưc, ông nhìn mt bnh nhân là biết cha đưc hay không (ngưi Tàu trong Ch Ln tin ông ghê lm), bnh mà my bnh vin chê đu đem ti cho ông.

Tôi đã chng kiến vic ny nhiu ln, ông hi ngưi bnh đang nm ngáp ngáp, ông va hi va ly tay r lên trán ri ông để hai ngón tay dưi lòng bàn chân bm vô mt lúc là thy hết ngáp ngáp. Ông nói : "Ngi dy !" là bnh nhân tc thì ngi dy. Kế đó, ông hi thng bnh nhân bnh tình thế nào ri viết cho my toa thuc, căn dn k lưng cách cho ung như thế nào. Nhưng trưc khi cha bnh, ông thưng đt vn đ tin, ông bo đm bnh ny có th cha sng hai năm na hay sáu tháng na hoc mt năm na.

Ông thưng nói thng vn đ tin bc nếu thân ch đng ý là ông cha, tùy theo căn bnh mà ra giá, có thể là năm trăm ngàn hay tám trăm ngàn hoc hơn na và cũng tùy theo kinh tế ca gia đình ngưi đó. Mà h khi nói đến tin là phi chy ngay v nhà đem tin đến thì ông mi chu cha, thưng thì ngưi giàu ly nhiu còn ngưi nghèo thì ly ít. Khi nhn tin, ông không cn đếm li c thy vô hai hc t đó. S tin ny ông không xài, ông có mt lô đ t nghèo khổ đang làm thuê vác mưn, nếu v con gp đau yếu thì ti ông, ông cha tr giúp cho mà còn đưa tin đ v nhà lo chy go hoc mua thuc. Đám nghèo kh ti cha bnh đu đưc ông cho tin.

Có mt vic ông làm cho tôi s là t năm 1970 đến 1974. Lúc by gi ông già lm ri, ngưi ca ông còn chng hơn hai mươi ký lô còn cái vòng bng ca ông t đng trưc ra phía sau lưng thì không bng mt gang tay. Thân thể ông ch như b xương vì t năm 1970 đến năm 1974 ông không còn ăn gì na nhưng đi đng vn bình thưng, mi ngày ch ung my tách nưc trà vy thôi. 

Mi sáng sm ngày Rm tháng By là tôi phi vô tm cho ông (mi năm ch tm mt ln). Tôi k ra bng sà bông sch s ri đưa qun áo cho ông mc vô, sau đó ông nm lên "đi-văng" đ phòng khách ri đp mn lên ngưi. Ông nm dài ngay ngn ra đó thng hai tay hai chân ri nim "Nam mô A Di Đà Pht" ba ln, ri t từ làm thinh luôn.

Ông đã dn tôi trưc đó, là : "Thy s chết gi 49 ngày". Vic ny bt đu t năm 1970, thành ra tôi phi cho ngưi nhà ti canh chng 24 trên 24 gi và gi nhà cho ông. Tôi s b chut cng lên cn ông nên phi ly mùng giăng cho ông trong thi gian nm đó. Khi ông nm như vy mt lúc, tôi r th lổ mũi thì thy ông đã hết th, còn thân th ti chiu thì xám xt và đến ngày hôm sau là lnh ngt như cái xác chết. 

Đúng 49 ngày sau, lúc 12 gi trưa thì ngưi tr đó cun mùng lên, ly mn ra thì xác ông vn nm nguyên đó, nhưng t t tôi thy my ngón tay ngón chân ca ông bt đu nhúc nhích. Sau đó, ông ngi bt dy, ly hai bàn tay chà lên mt my cái ri cưi "h hả" tr li tươi tnh bình thưng như cũ.

Lúc ông chết gi, tôi có đưa Bác sĩ Kh ti th nghim. Ông Kh đem máy móc y khoa ti, ông dùng máy đo áp sut máu (tâm đng đ) thì ch thy mt đưng chy ngang tc là tim không còn đp, nhưng khi dùng máy đo Encephalogram kim soát b óc coi có còn làm vic hay không thì thy nó chy bình thưng ging như ngưi đang nm ng. (Bác sĩ Khả lúc by giờ cũng là đ t ca ông). 

Ti tháng Giêng năm 1974 thì ông nói trưc : "Ngày Rm tháng By ny, Thy s v núi" (v núi tc là chết thit). Ông nhn cho 12 ngưi Đi đ t phi có mt đy đủ ở bên ông. Đến chng đó, tôi mi biết tôi là ngưi Đi đ t th 12. Ông hn 10 gi mi đưc gp mt, ai ti trưc cũng không đưc vô. Đúng 10 gi, chúng tôi bưc vô thì ông ngi dy vi tư thế xếp bng. Ông nhn nh rng : "Cái đi kh sp ti ri ! Các con phi rán gi gìn tâm ý, làm điu thin và lo tu hành".

Ông còn nói thêm mt câu na : "Trưc khi đi v thế gii khác, các con nên biết là 49 ngày ca 4 năm sau cùng ny, Thy đã đi v cõi khác (Thy đ cái xác n đây nhưng linh hn v cõi khác), đưng đi nưc bưc là Thy rành lm, nơi cõi khác đó, nơi thế gii khác đó đu có mt nhng v đã tu thành chánh qu. Qua sang năm (tc năm 1975) thì min Nam s gp đi nn. Ngưi nào tin nhiu thì ti nhiu, ngưi nào chc trng quyn cao chng nào thì ti càng nng chng ny. Hòa thưng, sư sãi, ni cô, cha c, dì phưc tt c mi ngưi đu phi t cày cy, trng trt mi có cái ăn. Dân chúng không còn có kh năng cúng dưng na và cái đi nn ny s trên dưi 30 năm ri cơ tri mi chuyn, t nhiên cái nn nó mi hết". (Khi Thy tôi nói "trên dưi 30 năm" thì phi hiu theo Toán hc : trên 30 năm là 35 năm, dưi 30 năm là 25 năm, khong 10 năm đó là con s "du di" lên xung cho nó chn. Năm nay là 32 năm ri thì hy vng 3 năm na mi hết cái đi nn).

Sau khi nói xong câu ny thì Thy cho phép đ t mi ngưi đưc hi mt câu hi. Bt đu là Đi đ t th nht đưc lên hi, mà mun câu hi không cho ngưi khác biết nên phi kê ming vô l tai ông nói nh ri kê l tai vô ngay ming ông đ nghe câu tr li.

Ngưi Đi sư huynh ca tôi là mt ông Lc ngưi Campuchia, ông  đâu dưi min Nam đến khi ông ti đây, tôi mi đưc biết. Lúc đó ông đã hơn 80 tui ri, vì là ngưi Vit gc Miên nên nói đưc tiếng Vit. Sau khi nghe Thy tr li, ông chp tay xá mt cái ri đi xung ngi yên lng  đó, kế đó, tt cmi ngưi tun t đi lên. (Ba đó, Bác sĩ Kh đưc ông Thy cho phép nên cũng có mt. Bác sĩ Kh ch là đ t ngưi sư huynh ca tôi vì cũng mun hc môn nhn đói).

Tôi là ngưi Đi đ t cui cùng nhưng nhưng Bác sĩ Kh lên trưc. Ông Kh lên đt ming vô l tai ông Thy hi mt câu, sau đó đnh kê lổ tai vô ming Thy đ nghe tr li thì ông Thy ly tay đ mt Bác sĩ Kh ra ri nói ln lên câu : "Ph mu ti đưng bt kh vin du". Ông Kh nghe xong qu xung xá mt xá ri đi xung ngi yên.

Đến lưt tôi lên, tôi hi nh : "Thưa Thy ! Nếu cái chuyn nó xy ra như Thy nói, con phi làm sao ?". Ông nói nh trong l tai tôi rng : "Con nghĩ sao, con làm vy" (có nghĩa là lúc cái đi nn nó ti, tôi nghĩ sao thì tôi làm vy).

Vì vy, khi gn ti ngày 30 tháng Tư năm 1975 tôi đã cho v con tôi lên máy bay đi M trưc theo đám C vn M mà không cn giy t gì hết, vì lúc đó tôi đang làm Th trưng ca Phủ Quc v khanh đc trách cu tr nn nhân đnh cư. Tôi nghĩ, tôi có kh năng nhn đói c tháng nên có th vô rng  hoc đi b qua Thái Lan cũng dễ dàng nên quyết đnh  li. Cui cùng, như mt phép l tôi đưc đưa lên trc thăng ti DAO  Tân sơn Nht bay ra hm đi M vào gi th 25 vi tư cách là mt Mc sư Tin lành ch không phi là mt Thiếu tưng ca Quân lc Việt Nam Cộng Hòa.

Nguyn Văn Hip

Viết theo li kể ca Thiếu tướng Nguyn văn Chc (18/02/2010)

Nguồn : nhatbaovanhoa.com, 29/05/2013

Quay lại trang chủ
Read 1782 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)