Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/10/2020

Hội nghị ADMM+14, ADMM+ và Hội nghị trung ương 13

Tổng hợp

Vit Nam ‘quyết tâm’ t chc các hi ngh quân s bt chp đi dch

VOA, 09/10/2020

B Quc phòng Vit Nam va t chc cuc hp hôm 8/10 vi tùy viên quân s ca các nước ASEAN và các nước ASEAN m rng, khng đnh "quyết tâm t chc các hi ngh quân s-quc phòng còn li trong năm gi chc Ch tch ASEAN 2020" bt chp "tình hình dch bnh din biến phc tp", B này cho biết trên trang thông tin chính thc.

hoinghi1

B Quc phòng Vit Nam hp vi tùy viên quân s ca các quc gia ASEAN+ vào ngày 8/10/2020.

Trong s đó, Hi ngh B trưởng Quc phòng ASEAN ln th 14 (ADMM-14) và Hi ngh B trưởng Quc phòng các nước ASEAN m rng (ADMM+) là hai hi ngh được xem là quan trng nht d kiến s din ra t ngày 9 đến ngày 11/12.

Hi ngh ADMM+ năm nay cũng là dp l k nim 10 thành lp ADMM+, bao gm 10 nước ASEAN và các nước m rng là Nga, Trung Quc, Hoa K, Hàn Quc, Nht Bn, Australia, New Zealand và n Đ.

Ngoài ra, Hi ngh trc tuyến Quan chc quc phòng ASEAN (ADSOM) và Hi ngh trc tuyến Quan chc quc phòng ASEAN m rng (ADSOM+) cũng d kiến s t chc vào gia tháng 11 ti.

"Do tình hình dch bnh din biến phc tp nên Vit Nam s cân nhc các phương án, hình thc t chc Hi ngh ADMM-14, Hi ngh ADMM+ ln th 7 phù hp, theo điu kin thc tế và s sm thông báo cho các nước", trang tin ca B Quc phòng Vit Nam dn li Trung tướng Vũ Chiến Thng, Cc trưởng Cc Đi ngoi, nói trong cuc hp.

Gia bi cnh Trung Quc đang gia tăng các hot đng quân s nhm khng đnh yêu sách ch quyn Bin Đông gn đây, các hi ngh quân s ca ASEAN và ASEAN m rng được xem là mt trong nhng cơ hi đ Vit Nam, trong tư cách là Ch tch ASEAN năm nay, có th đưa vn đ tranh chp ra các cơ chế đa phương và tìm kiếm s ng h, h tr t các quc gia trong khu vc và các cường quc, đc bit là Hoa K.

Mc dù M không phi là mt bên liên quan đến tranh chp Bin Đông, nhưng Hà Ni luôn ng h Washington và các nước khác tham gia vi vai trò trung gian th ba đ gây nh hưởng trên các cuc đàm phán gia ASEAN và Trung Quc. Mt s chuyên gia cho rng khi có M làm trung gian hòa gii, ASEAN s được hưởng li t mt trt t t do và ci m hơn là b Bc Kinh chi phi.

********************

Hi ngh Trung ương 13 thng nht cao’ v công tác nhân s cho Đại hội XIII

VOA, 09/10/2020

Hôm 9/10, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng cho biết Hi ngh Trung ương 13 đã b biếu biu quyết đ c ng viên cho Ban Chp hành Trung ương khoá XIII vi "kết qu tt đp", "thng nht rt cao vi đ xut ca B Chính tr".

hoinghi2

H i ngh Ban ch p hành Trung ươ ng 13, kh ó a XII c a Đảng cộng sản Vi t Nam, b ế m c hôm 09/10/2020. Photo VietnamNet.

Trang VietnamNet dn li ông Trng trong bài phát biu ti bế mc : "Trung ương đã b phiếu biu quyết gii thiu nhân s Trung ương khoá XII tái c và nhân s mi ln đu được d kiến gii thiu tham gia Ban Chp hành Trung ương khoá XIIIKết qu rt tt đp, th hin tinh thn trách nhim cao, thng nht rt cao vi đ xut ca B Chính tr".

Lãnh đo cao nht ca Đảng cộng sản Vit Nam nhn mnh rng quá trình gii thiu nhân s này được thc hin "khách quan, công tâm". Tuy nhiên, s lượng và chi tiết danh tính ca các ng viên không được ông Trng hay truyn thông Vit Nam tiết l.

Trước đó, Hi ngh 12 vào tháng 5/2020 đã thng nht s y viên B Chính tr khoá mi gm 17-19 người, s U viên Trung ương là 200 người, gm 180 chính thc và 20 d khuyết (ging khóa XII). Ti Hi ngh 13, s U viên Trung ương tng cng d kiến nâng lên đến 227 người.

Nhân s cho Đi hi Đng XIII, d kiến din ra vào đu năm 2021, luôn là đ tài được người dân và truyn thông trong và ngoài nước quan tâm. Vn đ nhân s này được B Chính tr chun b t năm 2017 bng vic ban hành Quy đnh 90 v khung tiêu chun, và Hi ngh Trung ương ln th 8 vào tháng 10/2018 v vic thành lp các Tiu ban nhân s, Tiu ban văn kin.

Nhn đnh v ng viên tin năng cho chc Tổng bí thư, ông Cù Huy Hà Vũ viết cho VOA : "Trn Quc Vượng, mt người được dư lun đánh giá là "sch s" và hơn thế na, đã và đang nm nhng cương v "ni chính" ch cht c trong Nhà nước ln trong Đng, không ch tr thành người kế v tt yếu mà còn là la chn ti ưu ca Tng bí thư Trng.

Theo các nhà quan sát tr li phng vn VOA, ngoài ông Trn Quc Vượng, nhng tên tui được xem là sáng giá nht và được nêu ra gm các ông Phm Bình Minh, Vương Đình Hu, Lương Cường, Phan Đình Trc và bà Trương Th Mai.

Trước khi din ra Hi ngh 13, báo Công an Nhân dân đăng bài cnh báo rng "các thế lc thù đch, phn t cơ hi chính tr, phn đng đy mnh các hot đng chng phá, tuyên truyn xuyên tc, tung tin sai trái, ba đt. Mt trong nhng th đon nguy him, thu hút s chú ý ca nhiu người là xuyên tc công tác nhân s, cán b ca Đng đ chng phá".

Trong tun này, gia lúc Hi ngh Trung ương 13 đang din ra Hà Ni, Bí thư Tnh ủy Kiên Giang Nguyn Thanh Ngh, con trai cu Th tướng Nguyn Tn Dũng, được b nhim quay tr li chc th trưởng B Xây dng mà ông đã nm gi vào năm 2011.

Vi vic "thuyên chuyn công tác" này, gii quan sát tin rng dường như kh năng ông Ngh được bu li trong Ban chp hành Trung ương sp ti cũng không cao.

Quay lại trang chủ
Read 508 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)