Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

21/09/2021

Việt Nam không thể tiếp tục kéo dài giãn cách xã hội với các tập đoàn đầu tư nước ngoài

RFA tiếng Việt - VnExpress

Doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo rời Việt Nam nếu chậm mở cửa lại

RFA, 21/09/2021

"Ít nht 20% thành viên thuc các Hip hi doanh nghip nước ngoài ti Vit Nam đã phi chuyn mt s hot đng sn xut sang quc gia khác, vì các bin pháp giãn cách xã hi trong nước".

dautu0

Ít nht 20% thành viên thuc các Hip hi doanh nghip nước ngoài ti Vit Nam đã phi chuyn mt s hođng sn xut sang quc gia khác

Thông tin va nói được nêu trong bc thư chung gi nhà nước ca các Hip hi doanh nghip nước ngoài bao gm Thương mi M (Amcham), Doanh nghip Châu Âu (EuroCham), Doanh nghip Hàn Quc (Kocham) và Hi đng Kinh doanh M - ASEAN... Thư đng ký gi đến Chính ph Vit Nam bày t lo ngi v các bin pháp kéo dài giãn cách xã hi được áp dng trên khp đt nước nhm ngăn chn s lây lan ca Covid-19, đng thi cnh báo rng Vit Nam s b l nhiu cơ hi đu tư trong bi cnh nn kinh tế chm m ca tr li.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Vin trưởng Vin Qun lý Kinh tế Trung ương, khi trao đi vi RFA hôm 21/9, xác đnh :

"Vic Vit Nam phong ta, giãn cách xã hi theo công thc va qua đã gây nhiu thit hi cho các doanh nghip. Không ch doanh nghip nước ngoài mà doanh nghip trong nước cũng b thit hi rt nng n. Bi vì h phi đóng ca, có doanh nghip phi cho công nhân ăn ung, ng ngh ngay trong doanh nghip rt tn kém. Vì vy các doanh nghip đ ngh Vit Nam nên thay đi cách phong ta, giãn cách... đ to điu kin cho h sn xut, nếu không h s ra đi".

Trong thư gi Chính ph, các Hip hi cho rng, điu quan trng là Vit Nam phi hành đng ngay bây gi đ duy trì kh năng cnh tranh trong khu vc và toàn cu, đng thi không đ tt hu trong quá trình phc hi kinh tế. Ngoài ra, các Hip hi cũng đ xut mt chiến lược v 'phòng nga và kim soát đi dch ti đa phương', nhm khôi phc các hot đng sn xut và kinh doanh an toàn trong mt 'bình thường mi.'

Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, đây là thông đip hết sc nghiêm túc ca gii doanh nghip và Chính ph Vit Nam cn phi xem xét. Ông nói tiếp :

"Theo tôi thì công thc giãn cách va qua là quá nghiêm ngt, so vi Châu Âu thì rt nhiu nước vn cho đi li sn xut bình thường. H ch yêu cu hn chế tiếp xúc, đeo khu trang... Có l vic này Vit Nam cn phi rút kinh nghim mt cách nghiêm túc. Tôi hy vng s có các bin pháp kp thi trước khi quá mun, trước khi các nhà đu tư nước ngoài ra đi".

Ngoài ra, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cũng khuyến ngh Vit Nam nên tiêm vc-xin ngay lp tc cho công nhân, và người lao đng ca doanh nghip trong nước ln nước ngoài... đ h có th khôi phc sn xut ngay. Đng thi các bin pháp ca các tnh như chn xe, đòi giy t... cn bãi b, đ nn kinh tế li được hot đng lưu thông bình thường, mà không tăng thêm chi phí và thi gian cho các doanh nghip.

ác doanh nghip đu tư nước ngoài cho biết, h cn biết mt l trình rõ ràng và mt ngày chính xác đ m ca tr li. Vì mt khi quy trình sn xut đã thay đi, rt khó đ quay tr li, đc bit là khi dây chuyn sn xut đã được m rng nơi khác. Vit Nam đang b l nhng cơ hi đu tư có th không quay tr li, và đu tư s không tăng nếu không có kế hoch rõ ràng đ m ca tr li và phc hi kinh tế.

Các Hip hi doanh nghip nước ngoài cho biết, các thành viên doanh nghip hin ti đang tm ngng hu hết các kế hoch đu tư do nhng bt n ti Vit Nam. Trong khi các nhà đu tư tim năng t nước ngoài không th đến thăm Vit Nam nếu không có các chính sách hp lý cho vic nhp cnh ca người nước ngoài.

dautu01

Các bin pháp giãn cách nh hưởng như thế nàđến các doanh nghip nước ngoài ti Vit Nam

Nhn đnh v các bin pháp giãn cách nh hưởng như thế nào đến các doanh nghip nước ngoài ti Vit Nam, Tiến sĩ Nguyn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng đc lp, vi hơn 30 năm kinh nghim làm trong ngành tài chính ngân hàng ti M, Đc và Vit Nam, khi tr li RFA hôm 21/9, cho biết :

"Nguyn vng ca các nhà đu tư nước ngoài mun Chính ph m ca nn kinh tế là chính đáng. Tôi đã theo dõi tình hình ca các công ty FDI trong các khu công nghip trong Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Long An... thì tình hình rt thê thm. Có hai vn đ h gp phi, th nht chui cung ng b ‘đt gãy, đây là t trong nước hay dùng chng t tình hình cung cu b gián đon mt cách trm trng, khi không có đu vào nguyên liu sn xut. Còn đu ra cũng đt gãy khi nhng công ty vn ti, logistic (hu cn), cũng như đem hàng hóa ra ngoài th trường trong và ngoài nước gp khó khăn vì dch bnh".

Th hai theo Tiến sĩ Nguyn Trí Hiếu, các bin pháp giãn cách ca chính quyn như vic buc doanh nghip phi tuân th hai đim đến mt cung đường hay ba ti ch là ăn ng làm vic ti ch, đã khó khăn cho doanh nghip. Ông nói thêm :

"Hai đim đến mt cung đường là người lao đng không được v nhà mà ch đi t nhà ngh đến nhà máy... Nhng bin pháp đó làm tăng chi phí doanh nghip, làm tăng áp lc vi người lao đng khi không th v gia đình, gây bc xúc tâm lý rt mnh. T đó nhiu công xưởng mt người lao đng, kéo h tr li rt khó. Các doanh nghip nước ngoài khi thy mt người, chui cung ng đt gãy, không th đáp ng đơn hàng... dn đến ri ro mt khách hàng... Chính vì vy có đến 20% doanh nghip nước ngoài di chuyn công xưởng sang nước khác".

Tiến sĩ Nguyn Trí Hiếu cho rng, đây là tình trng khn cp cho Vit Nam và Chính ph cn phi có nhng bin pháp đ m ca li nn kinh tế, đ các doanh nghip hi phc sn xut kinh doanh ca h. Tuy nhiên ông Hiếu vn đưa ra cnh báo :

"Công bng mà nói thì chuyn m ca nn kinh tế không phi d, khi tình hình dch bnh vn nghiêm trng, s ca nhim và t vong vn cao... Nếu m ca mt cách mnh m thì vn đ lây nhim s càng nguy him, là điu không ai mun. Thành ra gia hai cái m ca mà vn đm bào an toàn cho c nước là bài toán rt khó. Nhưng tôi cũng đng ý vi các nhà đu tư nước ngoài là m ca tng phn, và phi có kế hoch... Tuy nhiên trong kế hoch đó không th ch da vào ý chí chính tr, hoc nhng kế hoch quân s như ngày xưa Vit Nam đã dùng... Mà phi dùng các nhà nghiên cu, các bác sĩ, các nhà dch t hc, tt c đi ngũ y tế phi là đi ngũ đng tin tuyến chng Covid-19. Ch không phi là các nhà chính tr cũng như các nhà quân s có th đng đu tuyến được".

Vit Nam đã ghi nhn hơn 700 ngàn trường hp nhim Covid-19 và hơn 17.500 trường hp t vong, tính đến chiu ngày 21/9.

Thành ph H Chí Minh, tâm dch trong đt tái bùng phát dch Covid-19 ln th tư ti Vit Nam, s tiếp tc giãn cách xã hi đến cui tháng 9.

Trong khi đó, Chính quyn Hà Ni va dng phân vùng kim soát chng dch Covid-19 và b quy đnh giy phép đi đường trên toàn thành ph t 6 gi ngày 21/9. Tuy nhiên chính quyn Hà Ni chưa có ch trương m ca ngõ đ người dân đi li bình thường. C th, Hà Ni vn duy trì 22 cht kim soát ca ngõ ra vào thành ph và 33 cht các huyn có đường giáp ranh vi các tnh khác đang giãn cách xã hi.

***********************

Chậm mở cửa, cơ hội đầu tư có thể không quay lại Việt Nam

Đức Minh, VnExpress,19/09/2021

Giới doanh nghiệp nước ngoài cảnh báo Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội cạnh tranh đầu tư và phục hồi kinh tế nếu không hành động ngay.

dautu1

Công ty cổ phần Dệt may Thành Công giữ lại một nửa số lao động khi tổ chức sản xuất "3 tại chỗ". Ảnh : An Phương

Bốn hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam gồm : Thương mại Mỹ (Amcham), Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham), Doanh nghiệp Hàn Quốc (Kocham) và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó thủ tướng về chiến lược khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn trong tình hình mới.

Trong thư, giới đầu tư nước ngoài hai lần nhấn mạnh ý Việt Nam phải hành động ngay để không bỏ lỡ cơ hội các tập đoàn đang có xu hướng đa dạng hoá chuỗi cung ứng rời Trung Quốc và duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực cũng như toàn cầu ; đồng thời, không bị tụt hậu trong quá trình phục hồi kinh tế.

Các hiệp hội theo đó ủng hộ chiến lược chung sống an toàn với Covid-19 của Việt Nam. Họ cũng cam kết sẽ cùng chung tay hỗ trợ, giúp cho kinh tế phục hồi.

Tuy nhiên, để làm được điều này, các doanh nghiệp cần một lộ trình rõ ràng cho việc mở cửa trở lại ngay từ bây giờ. Theo khảo sát của các hiệp hội này, ít nhất 20% thành viên sản xuất đã chuyển một số hoạt động sang một nước khác. Và nhiều cuộc thảo luận hơn đang được tiến hành.

"Một khi sản xuất đã thay đổi, rất khó để quay trở lại, đặc biệt khi dây chuyền sản xuất đã được mở rộng ở nơi khác", các hiệp hội lưu ý.

Theo đó, giới doanh nghiệp nước ngoài cho rằng, Việt Nam đang bỏ lỡ những cơ hội đầu tư mà nó có thể không quay trở lại. Đầu tư sẽ không tăng nếu không có kế hoạch rõ ràng để tái mở cửa và phục hồi. Ngay cả các kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp hiện có cũng đang bị trì hoãn, do những bất ổn. Các nhà đầu tư tiềm năng mới sẽ không thể đến nếu không có các chính sách hợp lý cho việc nhập cảnh.

Để giải quyết vấn đề này, các hiệp hội lưu ý, vaccine là chìa khoá quan trọng. Họ tiếp tục lưu ý đến việc cần ưu tiên tiêm cho một số nhóm đối tượng như nhân viên y tế, người cao tuổi, người có bệnh nền, nhân viên sản xuất, giao nhận... cho cả liều đầu tiên lẫn liều thứ hai.

Giới đầu tư nước ngoài cũng thống nhất rằng, cần một ứng dụng/ hệ thống theo dõi được điều phối giữa các bộ, ngành, tỉnh, cho phép việc nhận dạng, tiếp cận và đi lại một cách nhất quán. Mặt khác, cần có cơ chế để nhập liệu các lần tiêm chủng và cấp "thẻ xanh" cho người nước ngoài, bởi nhiều người trong số đó đã được tiêm chủng đầy đủ.

Hệ thống quản lý hành chính cần chấp nhận nhiều hơn các văn bản số của doanh nghiệp. Điều này vừa tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư trong thời gian dịch bệnh, vừa cho phép đổi mới và tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, các hiệp hội cũng nhìn nhận, an ninh lương thực là tối quan trọng. Dù vậy, những biện pháp gần đây đã làm gián đoạn nhiều chuỗi cung ứng còn lại, gây khó khăn đến hoạt động này. Vậy nên Chính phủ cần xem các nhà hàng là một đối tác quan trọng nhằm đảm bảo an ninh lương thực cũng như việc làm.

Theo các hiệp hội, khi tiến đến một "bình thường mới", ngoài tiêm chủng nhiều hơn, cần có sự phối hợp giữa các chính sách trên toàn quốc, bao gồm vận chuyển, xét nghiệm nhanh, chính sách cô lập và lọc F0 nhanh chóng, đảm bảo an toàn cho người lao động và giảm tác động đến hoạt động sản xuất.

Các hiệp hội cũng đánh giá bây giờ là lúc để lên kế hoạch tái mở cửa an toàn cho hoạt động du lịch. Việt Nam một lần nữa sẽ là điểm đến hàng đầu của du lịch cả trong nước và quốc tế. "Chúng tôi hoan nghênh các đề xuất về mô hình thí điểm Phú Quốc và hành lang xanh Bà Rịa-Vũng Tàu và mong muốn được hợp tác với Thủ tướng để tái mở cửa du lịch một cách an toàn và bền vững", giới doanh nghiệp nước ngoài cho biết.

Đức Minh

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: RFA tiếng Việt, Đức Minh VnExpress
Read 68 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)