Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

18/11/2022

Đảng đánh giá vụ án Vạn Thịnh Phát ‘đặc biệt nghiêm trọng’

VOA tiếng Việt

V án ti tp đoàn Vn Thnh Phát mang tính cht ‘đc bit nghiêm trng, phc tp, chưa tng có’, cơ quan chng tham nhũng ca Vit Nam đánh giá sau cuc hp dưới s ch trì ca Tng bí thư Nguyn Phú Trng, theo báo Thanh Niên.

vanthinhphat1

Ván ti tđoàn Vn Thnh Phát mang tính ch‘đc bit nghiêm trng, phc tp, chưa tng có’

Thông tin này được ông Nguyn Thái Hc, phó trưởng Ban Ni chính trung ương, đưa ra ti cuc hp báo sau cuc hp ca Ban ch đo phòng chng tham nhũng trung ương ti Hà Ni hôm 18/11.

Tuyên b này là du hiu cho thy v án Vn Thnh Phát nhn được s theo dõi, ch đo t cp cao nht là Tng bí thư Nguyn Phú Trng.

Hôm 8/10, bà Trương M Lan, ch tch Tp đoàn Vn Thnh Phát, đã b khi t, bt tm giam v ti La đo, chiếm đot tài sn, mà c th là gian di trong phát hành c phiếu ti Công ty c phn đu tư An Đông, mt công ty thành viên ca Vn Thnh Phát.

Hin ti v vic đang trong vòng điu tra và tài sn ca Vn Thnh Phát và các công ty liên quan đang b phong ta. Tng cng có đến 762 công ty liên quan b đóng băng tài sn trong v trng án này, báo chí trong nước thông tin.

V trái phiếu ca Tp đoàn An Đông có đến hơn 40.000 nn nhân khp các tnh, thành trên c nước vi s tin lên đến hơn mt t đô la M.

Trước đó ti bui hp báo ngày 29/10, Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng kiêm phát ngôn nhân B Công an, cho biết v án V Thnh Phát là v rt khó’ trong quá trình điu tra. Ông Xô cho biết lãnh đo B Công an đã báo cáo cho lãnh đo Đng v mc đ khó khăn ca v án nhưng khng đnh s quyết tâm điu tra.

Ông Xô cũng nói vic mt s b can b đt t sau khi b bt tm giam không nh hưởng nhiu đến quá trình điu tra.

Bên cnh v Vn Thnh Phát, các v án ca Tp đoàn FLC, Tp đoàn Tân Hoàng Minh, v chuyến bay gii cu Cc Lãnh s, B Ngoi giao và v Công ty c phn Tiến b Quc tế AIC cũng được xếp vào din nghiêm trng được chú ý đc bit.

T gi đến cui năm, cơ quan chng tham nhũng ca Vit Nam đt mc tiêu tp trung tháo g khó khăn, vướng mc, đy mnh điu tra, truy t, xét x các v án, cũng theo Thanh niên.

Cơ quan này cho biết h ‘đã thu hi được gn 16.000 t đng trong các v án tham nhũng bng cách tm gi, kê biên tài sn, phong ta tài khon và ngăn chn giao dch.

Ban ch đo phòng chng tham nhũng trung ương xác đnh tình trng tham nhũng, tiêu cc trên mt s lĩnh vc vn còn nghiêm trng, din biến phc tp, nht là trong các lĩnh vc đt đai, đu thu, chng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghip... Cơ quan này cho biết có s câu kết, móc ni gia cán b thoái hóa, biến cht vi doanh nghip, t chc đ trc li.

Trong vòng chưa đy hai năm t Đi hi Đng ln th 13, đã có đến 7 y viên trung ương Đng b k lut, con s cao nht t trước đến nay trong mt nhim k. Trong đó, có ba y viên trung ương b cho thôi vic cùng mt lúc ti Hi ngh trung ương 6 hi đu tháng 10.

V mt v án khác đang được dư lun quan tâm là v Công ty cổ phần Tiến b Quc tế AIC vn đang b điu tra v các ti Vi phm quy đnh v đu thu gây hu qu nghiêm trng và ‘Đưa hi l, ông Nguyn Thái Hc dn li ông Nguyn Phú Trng nói rng các can phm dù có trn ra nước ngoài cũng không thoát được.

Bà Nguyn Th Thanh Nhàn, ch tch AIC, hin đã b trn. Bà Nhàn được cho là đã hi l các lãnh đo Đng Nai nhiu t đng đ được trúng thu gói thu mua sm thiết b y tế Bnh vin Đa khoa Đng Nai, gây tht thoát tài sn Nhà nước. Bà Nhàn b cáo buc đã nâng khng giá đ chiếm đot ca Nhà nước 152 t đng.

VOA, 18/11/2022

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 214 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)