Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

19/05/2023

Anh gia nhập CPTPP : ‘cả London và Hà Nội đều được lợi’

VOA tiếng Việt

Vic Anh gia nhp CPTPP s giúp London tăng cường giao thương vi các nước trên thế gii đ bù đp phn nào vic h ri khi EU trong khi hàng hóa Vit Nam s thun li hơn trong vic tiếp cn th trường Anh, mt doanh nhân gc Vit Anh cho biết.

cptpp1

CPTPP là khi thương mi t do hai bên b Thái Bình Dương mà Vit Nam là mt thành viên

Anh hi cui tháng 3 loan báo h đã được gia nhp Hip đnh Đi tác Toàn din và Tiến b xuyên Thái Bình Dương, tc CPTPP, mt khi thương mi t do có Vit Nam do Nht dn đu, trong bi cnh London tìm cách xây dng quan h thương mi vi các khu vc khác trên thế gii sau khi h ri khi Liên minh Châu Âu hi cui năm 2020.

CPTPP là hip đnh thương mi t do (FTA) được ký kết hi năm 2018 gia 11 nước gm có Úc, Brunei, Canada, Chile, Nht Bn, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vit Nam.

Tin thân ca CPTPP là TPP, tc Hip đnh Đi tác Xuyên Thái Bình Dương, có s tham gia ca M. Nhưng hi năm 2016, sau khi lên cm quyn, cu Tng thng Donald Trump đã rút M ra khi khi này.

Quá trình đàm phán gia nhp ca Anh bt đu vào tháng 6 năm 2021 và vi năm vòng đàm phán trc tiếp, trong đó vòng đàm phán cui cùng din ra ti Vit Nam mà ti đó đi din các nước thành viên đng thun rng Anh đã đáp ng các điu kin đ gia nhp CPTPP.

T
Nikkei Asia cho biết vào tháng 7 ti, 11 nước thành viên hin ti ca CPTPP và Anh s ký tha thun kết np ti mt cuc hp cp b trưởng.

‘Li ích khiêm tn

Reuters dn thông tin t văn phòng Th tướng Anh Rishi Sunak cho biết vi s gia nhp ca Anh, khi CPTPP s có tng GDP là 13.600 t đô la M, tương đương 15% GDP toàn cu.

Chính ph Anh cho biết xut khu ca h sang các nước CPTPP đt 60,5 t bng trong mười hai tháng tính đến cui tháng Chín năm 2022. Sau khi Anh gia nhp, kim ngch xut khu này s tăng thêm 1,8 t bng mi năm trong dài hn, và còn có th đt hơn na nếu có thêm nước khác tham gia.

Trong mt đánh giá tác đng khi bt đu đàm phán vào năm 2021, Anh cho biết vic gia nhp CPTPP ước tính giúp GDP ca h ch tăng trưởng thêm 0,08% trong dài hn, theo Reuters.

"Phân tích ban đu v hot đng ca CPTPP cho thy nó không to nhiu khác bit trong giao thương", ông David Henig, giám đc D án Chính sách Thương mi ca Anh, được Reuters dn li nói và cho biết khu vc dch v ca Anh không được li nhiu nhưng nhp khu t các nước như Vit Nam sang Anh s tăng theo thi gian.

Các sn phm được hưởng li t vic min, gim thuế vào Anh bao gm du c t Malaysia, chui ca Peru, go ca Vit Nam và thanh cua ca Singapore. Đ được hưởng mc thuế quan ưu đãi, các nước xut khu phi chng minh sn phm ca h đáp ng v t l các thành phn có ngun gc trong nước.

chiu ngược li, Anh nhn mnh 99% hàng xut khu ca h sang các nước CPTPP đ điu kin đ được áp mc thuế sut bng 0, gm có phô mai, ô tô, sô cô la, máy móc, rượu gin và rượu whisky.

‘Vit Nam li nhiu hơn

T London, ông Thái Trn, hin sng ti qun đông nam Greenwich và làm công vic xut nhp khu gia Anh và Vit Nam, nhn mnh vi VOA rng CPTPP dù có tác đng tích cc đi vi kinh tế Anh nhưng không phi là tác đng bùng n hay kích thích mnh m nn kinh tế.

"Gii kinh doanh Anh đón nhn tin này mc đ va phi", ông Thái nói.

Gii thích quyết tâm ca London gia nhp khi thương mi t do hai bên b Thái Bình Dương, nhà xut nhp khu này nói rng sau khi ri khi Liên minh Châu Âu (EU), London gp nhhiu tr ngi trong giao thương vi EU nên h xác đnh phi đi ra giao thương vi thế gii nhiu hơn, trong đó có khi CPTPP đ bù đp s st gim trong giao thương vi EU.

Tuy nhiên, ông ch ra rng so vi EU vn là khi th trường chung mà đó hàng hóa Anh không h qua kim tra hi quan, không b đánh thuế, không b chi phi bi các hàng rào k thut, trong khi trong CPTPP, hàng hóa Anh sang các nước như Nht hay Malaysia vn phi kim tra hi quan và phi đáp ng các tiêu chun k thut.

Khi được hi v bt li trong khong cách đa lý gia vic xut khu sang Châu Âu và sang các nước CPTPP, ông Thái cho biết do cơ cu ca nn kinh tế Anh ch yếu là dch v tài chính, ngân hàng, bo him, đu tư nên khong cách đa lý không là vn đ.

"Khi h đàm phán hip đnh t do thương mi, cái mà h quan tâm nht là các nước đi tác m ca th trường tài chính, ngân hàng và bo him như thế nào", ông nói và cho rng khi vào CPTPP, thuế quan đi vi hàng xut khu ca Anh có th gim v 0 hay gim xung rt thp nên tăng li thế cnh tranh.

V phía Vit Nam, ông Thái ch ra nước này đã ký Hip đnh Thương mi T do vi Anh được hai năm nên hàng rào thuế quan và hàng rào k thut gia hai nước đã được d b nhiu.

Mt li thế quan trng ca Vit Nam trong CPTPP so vi FTA ký vi Anh, theo ông Thái, là nguyên tc xut x hàng hóa, nguyên vt liu rng hơn, m hơn

Ông gii thích là nếu trong FTA, nguyên vt liu được quy đnh phi xut x trong nước Vit Nam mi được hưởng ưu đãi thuế quan, nhưng mt khi Anh đã vào CPTPP, Vit Nam có th ly nguyên liu t Malaysia hay Brunei đ sn xut hàng hóa xut sang Anh mà vn được ưu đãi.

V cơ cu giao thương gia Anh và Vit Nam, ông Thái nói nhng mt hàng Vit Nam có li thế Anh là hàng dt may, da giày, hi sn và các mt hàng đin t, trong khi Anh xut khu sang Vit Nam ch yếu là máy móc, đ xa x, thiết b tinh xo.

"Anh xut khu sang Vit Nam không nhiu, ch có vài trăm triu bng so vi vài t bng Vit Nam xut sang Anh", ông Thái cho biết.

Phía Anh đang đu tư vào Vit Nam rt nhiu v bo him, tài chính, cũng li nhà xut nhp khu này, nht là cho vay, góp vn vào các d án ln v phát trin xanh hay năng lượng tái to.

Theo li ông thì nước Anh nhìn v tương lai nhiu hơn’ khi gia nhp CPTPP vì nếu Trung Quc gia nhp hay M tái gia nhp thì tim năng ca th trường này còn ln hơn EU.

"Nếu M gia nhp tr li thì rt nhiu nước trong khi s được li ln, trong đó có Anh và Vit Nam", ông nói và cho biết nước Anh trong hai năm va qua tình hình rt khó khăn khi gn như không có tăng trưởng, có quý còn tăng trưởng âm.

Mc dù li ích lâu dài cho nn kinh tế Anh ch mc khiêm tn, Anh có li ích đa chính tr khi gia nhp CPTPP.

Minako Morita-Jaeger, nhà nghiên cu chính sách ti Đài quan sát Chính sách Thương mi Anh, cho biết vic Anh gia nhp ‘đem li li ích chiến lược đa chính tr ln cùng vi li ích kinh tế khiêm tn. Đó là vic Anh xoay trc sang n Đ Dương-Thái Bình Dương, khu vc mà London nhn mnh Trung Quc là thách thc mang tính thi đi.

"CPTPP có th giúp cho Anh tăng cường quan h chiến lược vi các nước cùng chí hướng đ bo v khu vc n Đ Dương-Thái Bình Dương m và t do", ông Morita-Jaeger được Reuters dn li nói.

Nguồn : VOA, 19/05/2023

Quay lại trang chủ
Read 41 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)