Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

09/09/2023

Việt – Mỹ nâng cấp quan hệ và những hệ lụy

VOA tiếng Việt

Trung Quc có th không thích nhưng cn chp nhn thc tế

VOA, 09/09/2023

Nâng cp quan h lên mc cao nht vi cu thù Hoa K, Vit Nam đang được xem là mt trong nhng "sân chơi" ca "song h tranh hùng" là M và Trung Quc.

quanhe1

Tng thng Joe Biden đến Sân bay Quc tế Indira Gandhi, n Đ, đ tham d hi ngh thượng đnh G20, vào ngày 8/9/2023, trước khi đến Vit Nam.

Nhng ngày này, truyn thông quc tế đ dn chú ý đến Vit Nam, xem quc gia Đông Nam Á như mt sân khu tiêu biu được tng thng Hoa K la chn đến thăm trong khi b qua mt din đàn ln ca khu vc là Hi ngh thượng đnh ASEAN Indonesia.

Theo lch trình Nhà Trng công b, Tng thng Joe Biden s đến Hà Ni vào Ch nht (10/9) và gp lãnh đo Đng cộng sản cm quyn là ông Nguyn Phú Trng. Sau đó, ông s ln lượt gp g các lãnh đo trong nhóm "t tr" ca Vit Nam.

Chuyến thăm d kiến s đánh du mt bước ngot ln trong quan h Vit M, đó là hai quc gia cu thù nâng cp mi quan h ca h lên cp đ cao nht : Đi tác chiến lược toàn din.

S kin mang tính biu tượng này được xem là mt nước c chiến lược có li cho c M ln Vit Nam trong vic đi phó vi Trung Quc, mc dù Hà Ni luôn khng đnh "không đng v phía nào", còn phía Trung Quc cho rng nó có "tác đng rt hn chế" đến h.

Cân nhc đã đ

Hin nay, Vit Nam ch có quan h đi tác chiến lược toàn din vi 4 nước là Nga, Trung Quc, n Đ và Hàn Quc. Vic Hà Ni quyết đnh đưa mi quan h vi M lên mc ngang bng vi Trung Quc và Nga sau mt thi gian dài n lc thuyết phc ca M, dù đng góc đ nào, cũng có th thy đây là mt cú bt phá ca Hà Ni ra khi vòng nh hưởng ca Bc Kinh.

S bành trướng và thái đ hung hăng ca Trung Quc đi vi các quc gia trong khu vc, bao gm Vit Nam, trong thi gian qua chính là mt trong nhng yếu t dn đến quyết đnh "cht đơn" ca Hà Ni, theo nhn đnh ca mt s chuyên gia.

"Tôi đoán có nhiu yếu t [dn đến quyết đnh nâng cp quan h vi M ca Hà Ni]. S hung hăng ca Trung Quc trên Bin Đông có l là mt [yếu t]", nhà ngoi giao k cu Scot Marciel, nguyên Phó tr lý Ngoi trưởng ph trách Đông Á - Thái Bình Dương thuc B Ngoi giao M, nói vi VOA.

"Th hai là thc tế mi quan h này đã rt mnh m, và do đó, vic này ch là thay đi tên chính thc đ phn ánh cht lượng cao ca mi quan h. Th ba, có l đây là thi đim thun tin là 10 năm k t khi hai bên nâng cp lên quan h đi tác toàn din và tt nhiên, li có chuyến thăm ca tng thng na. Th tư, Vit Nam dường như đang nâng cp quan h vi mt s nước, và vic làm tương t vi Hoa K cũng có rt nhiu ý nghĩa. Và cui cùng, tôi không biết chi tiết nhưng dường như có rt nhiu cuc nói chuyn v vic Tng thng Biden và các nhà lãnh đo Vit Nam đ cp ti vic hp tác kinh tế nhiu hơn, bao gm c vic h tr cho nhng n lc ca Vit Nam đ phát trin v mt công ngh và đi mi, đng thi tr thành đi tác kinh tế quan trng hơn na trong tương lai. Vì vy, điu đó có th đã được tính đến", nhà ngoi giao tng đi din cho M m văn phòng đu tiên ca B Ngoi Giao Hoa K Hà Ni vào năm 1993 trước khi hai nước thiết lp bang giao, phân tích thêm v nhng lý do khiến Vit Nam quyết đnh nâng cp quan h vi M vào lúc này.

Trong khi đó, ông Greg Poling, chuyên gia cp cao v Đông Nam Á ti Trung tâm nghiên cu chiến lược và quc tế (CSIS) Washington, nói vi VOA khi Ngoi trưởng Blinken đến Vit Nam vào tháng 4 rng "vic nâng cp quan h lên đi tác chiến lược là điu mà c hai bên đu mun, nhưng có th hiu được rng Hà Ni đang lo lng v vic liu nhng li ích hu hình mà h nhn được t vic này có đ đ bù đp cho bt k hình pht nào đó v chính sách ngoi giao và kinh tế t Bc Kinh hay không".

Do vy, theo chuyên gia này, cuc đin đàm gia Tng thng Joe Biden và Tng bí thư Nguyn Phú Trng hi tháng 3 cũng như chuyến thăm ca Ngoi trưởng Blinken "tt c có l nhm mc đích c gng trn an Hà Ni rng không th nào biết được thế nào là đ hay không".

Ngoài ra, thêm yếu t v thi đim, năm nay là năm thun li đ hai bên chính thc nâng cp quan h song phương vì ông Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã thăm Trung Quc vào tháng 10 năm ngoái, và năm ti thì chính tr ni b ca M li chiếm v trí trung tâm, theo Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cu v Vit Nam ca Đi hc New South Wales, thuc Hc vin Quc phòng Australia.

Hình nh ca M và mi quan h biu tượng

T Politico trong bài viết hôm 7/9 cho rng Tng thng M đã đến tn "sân sau" ca Bc Kinh bng vic s dng Hi ngh thượng đnh G20 và chuyến thăm Vit Nam sau đó đ qung bá rng liên minh toàn cu do M dn đu là s đt cược an toàn hơn cho các nước trên thế gii, so vi vic da vào Trung Quc, đc bit trong lĩnh vc an ninh và kinh tế.

Vit Nam và M k t khi thiết lp quan h Đi tác toàn din vào năm 2013, thương mi hai chiu gia hai nước đã tăng lên gn gp 4 ln, t khong 35 - 36 t USD lên hơn 123 t USD. Tuy nhiên, Vit Nam là ph thuc nng n vào Trung Quc trong nhp khu nguyên liu thô và linh kin cho các ngành sn xut. Hơn na, Trung Quc li là nhà đu tư ln nht ti Vit Nam, vi các doanh nghip Trung Quc đu tư vào nhiu ngành công nghip khác nhau, t bt đng sn cho đến cơ s h tng.

Trong n lc giành nh hưởng vi Trung Quc, Tng thng M trong cuc hp vi G20 đã đ cp đến đ xut dành cho các nước đang phát trin và thu nhp trung bình bng cách tăng cường kh năng cho vay ca Ngân hàng Thế gii và Qu tin t quc tế khong 200 t USD.

Đây được xem là mt n lc nhm đưa ra gii pháp thay thế đáng k, dù nh hơn, cho sáng kiến cơ s h tng "Vành đai và Con đường" khng l ca Trung Quc, mà M coi là chiến lược "con nga thành Troy" do Trung Quc dn đu đi vi s phát trin khu vc và mc tiêu m rng v quân s.

Mt s chuyên gia cho rng rt khó đ xếp Vit Nam vào din "thân M" hay "thân Trung Quc" bi mt mt, Đng cộng sản Vit Nam có nhiu đim chung v mt chính tr vi Đng cộng sản Trung Quc, nhưng mt khác, Bc Kinh li luôn là mi đe da ca Hà Ni trong nhng tranh chp lãnh th lâu nay.

Tr li AFP hôm 8/9, ông Nguyn Quc Cường, đi s Vit Nam ti Hoa K t năm 2011 đến năm 2014, nói rng Vit Nam không mun đóng vai trò cân bng gia Washington và Bc Kinh.

"Vit Nam có chính sách rt rõ ràng v vic kết bn vi tt c mi người. Vit Nam luôn nói không đng v phía nào, không chn M chng Trung Quc. M hoàn toàn nhn thc được điu này", hãng thông tn Pháp dn li ông Cường khng đnh.

Nhà ngoi giao Scot Marciel cũng đng thun v ý kiến này khi cho rng có v như Vit Nam đang có chiến lược xây dng mi quan h bn cht vi nhiu quc gia, bao gm c Trung Quc, đ đa dng hóa các mi quan h.

Theo ông, vic nâng cp quan h vi M lên mc đi tác chiến lược toàn din ch mang tính biu tượng gia bi cnh mi quan h song phương đã phát trin rt mnh m, và đây ch là mt hình thc i tên".

"Nâng cp quan h chính thc không t đng thay đi bt c điu gì. Nó gi mt thông đip rt rõ ràng. Vì vy, v mt biu tượng, nó rt quan trng, nhưng bn thân nó không làm thay đi ngay cht lượng ca mi quan h. Nó có tính phn ánh nhiu hơn", ông Marciel lưu ý thêm.

Đ đánh giá nhng nh hưởng trên thc tế, theo ông, cn phi xem xét nhng ni dung mà các nhà lãnh đo hai phía s tha thun vi nhau trong tng lĩnh vc c th, như thông báo ca hai phía v các mi quan h kinh tế, năng lượng sch, biến đi khí hu...

Trung Quc nên "chp nhn thc tế"

K t khi ông Biden chính thc đ cp đến mong mun ca Hà Ni trong vic nâng cp quan h vi M lên mc cao nht, Trung Quc gn như không đưa ra phn ng công khai nào trước đng thái mà hu hết các hãng truyn thông quc tế xem là "chng Trung Quc" ca Washington.

Mc dù vy, theo AFP, Trung Quc "không h lơ là" đi vi s kin này. C th là h đã c mt phái đoàn cp cao ti Vit Nam trong tun này đ "tăng cường đoàn kết và hp tác" trước chuyến thăm ca ông Biden.

T Hoàn Cu Thi Báo, vn được xem là cái loa ca Đng cộng sản Trung Quc, trước đó có bài viết nói rng quan h M-Vit "có tác đng rt hn chế đến Trung Quc" khi ông Biden ti Hà Ni.

Bài báo nói rng Washington đang n lc trong vic s dng hoc buc các nước láng ging ca Trung Quc phi tham gia vào chiến lược n Đ Dương-Thái Bình Dương và cuc cnh tranh quyn lc do M khi xướng nhm kim chế s phát trin ca Trung Quc, và mc dù Vit Nam mun thúc đy s phát trin và mun hưởng li t chiến lược ca M, nhưng Hà Ni s không đ M li dng đ kim chế Trung Quc.

"Quc gia xã hi ch nghĩa Đông Nam Á này có mc đ tin cy ln nhau cao và hp tác sâu rng vi Trung Quc, đng thi s có nhng hn chế trong vic xích li gn nhau hơn gia M và Vit Nam vì nhng lý do phc tp v tư tưởng và lch s", Hoàn Cu Thi Báo khng đnh.

T báo dn nhn đnh ca ông Xu Liping, Giám đc Trung tâm Nghiên cu Đông Nam Á ti Hc vin Khoa hc Xã hi Trung Quc, nói rng Vit Nam có kế hoch ngoi giao lâu dài nhm phát trin quan h đi tác chiến lược vi tt c năm thành viên thường trc ca Hi đng Bo an Liên Hip Quc, và "M là nước cui cùng có được nó do quan h M-Vit phc tp".

"Tôi đoán là Bc Kinh s không thích điu này lm, nhưng đó là thc tế", cu Đi s Marciel đưa ra nhn xét vi VOA v phn ng có th có ca Bc Kinh sau khi Vit Nam và M nâng cp quan h.

"H có th không thích nó. Nhưng tôi nghĩ c Trung Quc và M đu cn hiu rng các nước Đông Nam Á, trong đó có Vit Nam, h s t đưa ra quyết đnh. Và h là nhng quc gia có ch quyn đc lp, h có quyn có quan h cht ch vi bt k quc gia nào h la chn".

Nhà ngoi giao k cu ca M lưu ý thêm rng không ch Vit Nam mà toàn b khu vc Đông Nam Á hin nay đang m rng quan h không ch vi M, Trung Quc mà còn vi nhiu quc gia khác theo nhu cu li ích riêng ca h.

Nguồn : VOA, 09/09/2023

****************************

Vit Nam chìa tay vi M và nhng c ch đc bit

VOA, 08/09/2023

Vic dành cho M s đi x đc bit khi nâng cp quan h xut phát t nhu cu thc tế và cp bách ca Vit Nam và nó cũng cho thy Hà Ni đã vượt qua được nhng nghi ngi đ có được s tin tưởng ln nhau vi M, theo nhn đnh ca các chuyên gia.

quanhe2

Phó Tng thng M Joe Biden tiếp Tng bí thư Nguyn Phú Trng hi năm 2015

Lãnh đo Vit Nam đã ch đng tiếp cn Tng thng Joe Biden, tranh th chuyến đi ca ông sang Châu Á đ mi ông ghé sang Hà Ni, dù là ngn ngi, sang thăm cp nhà nước đ nâng cp quan h, theo li tiết l ca ông Biden mt s kin tranh c Maine hi cui tháng 7.

Li mi nguyên th nước cu thù là do ông Nguyn Phú Trng, tng bí thư Đng cộng sản, đưa ra, thay vì là t Ch tch nước Võ Văn Thưởng, người tương nhim ca ông Biden theo như thông l ngoi giao trước gi. Đây là ln đu tiên mt tng thng M được tng bí thư Vit Nam mi sang thăm.

Th tướng Phm Minh Chính đã nói vi Phó Tng thng M Kamala Harris hôm 6/9 bên l các hi ngh thượng đnh ASEAN Jakarta rng Vit Nam đang chun b đón tiếp ông Biden mt cách trng th, chu đáo.

Và cũng trong mt c ch hiếm hoi, khuôn kh quan h gia hai nước bt ng s được nâng lên lin hai cp, t đi tác toàn din lên đi tác chiến lược toàn din, theo Reuters, thay vì nâng tun t tng cp mt như thông tin trước đó.

Vit-M bình thường hóa quan h vào năm 1995 và mãi đến năm 2013, tc gn 20 năm sau, mi thiết lp quan h đi tác toàn din, nhưng đến gi ch cn sau 10 năm, hai nước đang sp sa nâng cp quan h lên hai cp.

‘Bước đi thc dng

ưa quan h vi M lên ngang hàng vi Nga và Trung Quc là bước đi thc dng và cn thiết đ đm bo li ích quc gia ca Vit Nam", Giáo sư Carl Thayer t Hc vin Quc phòng Úc gii thích vi VOA ti sao Hà Ni tăng hai bc quan h vi M.

Ông cho rng điu này s giúp Vit Nam tiếp cn đu tư và các công ngh mi ni đ đt được các mc tiêu phát trin kinh tế-xã hi dài hn.

Giáo sư Thayer lưu ý là chính quyn Biden trước đó ch thúc đy nâng cp quan h lên mc đi tác chiến lược nhưng chính phía Vit Nam li mun nâng lên đi tác chiến lược toàn din.

Bước đi này ca Vit Nam thc dng là vì nước này đang nhìn thy môi trường đa chính tr quc tế ngày càng phân cc, tăng trưởng toàn cu suy gim, nước Nga b suy yếu và cô lp còn Trung Quc vt ln vi nhng khó khăn kinh tế. "Tt c nhng điu này đang đe da mc tiêu ca Vit Nam tr thành quc gia có thu nhp cao vào năm 2045", ông gii thích.

Đng cộng sản Vit Nam đã đt ra hai mc tiêu trăm năm, trong đó mc tiêu trăm năm th hai nhân k nim 100 năm ngày lp quc là Vit Nam s tr thành nước có thu nhp cao ngang vi các nước phát trin vào năm 2045.

Trong bi cnh đó, Vit Nam rt cn các công ngh mi và đu tư t các nn kinh tế phát trin, vi M là nước được ưu ái đc bit là vì là th trường xut khu ln nht và cũng vì M chưa tham gia vào bt c hip đnh t do thương mi nào vi Vit Nam, v giáo sư này ch ra.

Cũng có cùng nhn đnh vi Giáo sư Carl Thayer, ông Đinh Kim Phúc, mt nhà nghiên cu v Bin Đông thành ph H Chí Minh, cho rng kinh tế, ch không phi an ninh, mi chính là nhân t ch cht thúc đy Hà Ni mun kết thân hơn na vi M.

Theo li ông thì hin ti vn đ quan trng nht đi vi các lãnh đo Vit Nam là làm sao phát trin kinh tế trong tình hình khó khăn.

"Vit Nam phi mnh hơn thì mi có th có đ sc mnh đ đi phó vi Trung Quc. Vit Nam cn công ngh tiên tiến ca M. Vit Nam cn đi tt đón đu đ nhn đu tư ca M. Trong tình hình mi ch có M và các đng minh ca M mi có th giúp Vit Nam phát trin vượt bc so vi trình đ", ông phân tích.

Khi được hi vic nâng lin hai cp liu có quá vi vàng và có th b Trung Quc nghi ng là Vit Nam đang ng sang M hay không, ông Phúc nói do nhu cu cp bách ca Vit Nam cn đi tt đón đu đ có th phát trin nhanh trong 5-10 năm ti và M đáp ng được thì nâng cp thôi.

Cũng theo ông Phúc thì Bc Kinh hiu rõ bước đi ca Vit Nam nên không có gì phi lo. Ông ch ra vic đến nay Bc Kinh chưa t du hiu gì căng thng vi Vit Nam, ngay c trên truyn thông Trung Quc mà ông theo dõi. Ông nói ông Lưu Kiến Siêu, trưởng Ban Liên lc đi ngoi ca Đng cộng sản Trung Quc, mi đây sang Hà Ni là ‘đ lng nghe v quan h Vit-M.

‘Vượt qua đng phái

V c ch ông Trng mi ông Biden, ông Phúc ch ra rng do hi năm 2015 ông Trng đã được tng thng M khi đó là ông Barack Obama mi đến Nhà Trng và dành cho s tiếp đón rt trng th.

"Trong quan h Vit-M hin nay không nên đt vn đ đng phái trong nghi thc ngoi giao mà cn nhìn vào thc cht mi quan h", ông lp lun.

Giáo sư Carl Thayer thì cho rng Vit Nam trong hai năm qua đã điu chnh khái nim ‘đi tác (đ hp tác) và ‘đi tượng (đ đu tranh) và ranh gii gia hai khái nim này không còn rch ròi na.

Nhà nghiên cu Đinh Kim Phúc dn li bài hc Hà Ni tng b l cơ hi tiến gn hơn vi M khi Washington chìa tay ra cho Hà Ni trong nhng năm đu sau khi chm dt chiến tranh. Khi đó, Hà Ni đã đt ra nhiu điu kin tiên quyết như là phi bi thường chiến tranh, phi vin tr hàng năm’… nên b l mt cơ hi được M tr giúp phát trin.

Tuy nhiên, ông Phúc cho rng mc dù phía Washington gi đây không còn tr ngi gì’ v khác bit ý thc h vi Hà Ni, phía Đng cộng sản Vit Nam vn còn nhng ln cn vì gn đến chuyến thăm ca ông Biden các cơ quan M li lên tiếng lên án Hà Ni v các vn đ như tôn giáo, nhân quyn.

Ông ch ra tr ngi ln nht cho quan h gia hai nước là s chng đi ca cng đng người Vit M vi chính quyn trong nước. "Người Vit hi ngoi cn nhìn v tương lai đ giúp xây dng nước Vit Nam hùng mnh, đ sc ngăn chn s o ép ca Trung Quc", ông kêu gi.

Giáo sư Carl Thayer thì cho rng mc đ tin tưởng gia hai cu thù ý thc h này gi đây rt cao vì M đã ngm tha nhn vai trò ti cao ca Đng cộng sản trong chế đ chính tr ca Vit Nam.

"Vic chính quyn Biden tái xác nhn s tôn trng đi vi ch quyn và chế đ chính tr ca Vit Nam đã đt du chm hết cho suy nghĩ rng M mun tìm cách thay đi chế đ chính tr Vit Nam", ông nói.

Cn M hơn Trung ?

Khi được hi Vit Nam phi x lý như thế nào vi mi quan h đi tác chiến lược cùng lúc vi c Trung Quc và M - hai siêu cường đang cnh tranh chiến lược gay gt ông Thayer nói Hà Ni s không đi theo c Bc Kinh ln Washington và s tiếp tc duy trì phương châm 4 Không.

"Vit Nam s có đòn by mnh hơn vi c hai siêu cường khi quan h vi M được nâng cp và s cùng vi các nước khác kêu gi Bc Kinh và Washington gii quyết vn đ vi nhau đ không nh hưởng đến thế gii", giáo sư Thayer phân tích.

"Trung Quc s phi cnh tranh quyết lit hơn đ theo kp mi quan h kinh tế gia M vi Vit Nam", ông nói thêm.

V phn mình, ông Đinh Kim Phúc cho rng s dĩ c M và Trung đu cùng là cu thù ca Vit Nam nhưng Hà Ni bình thường hóa và phát trin quan h nhanh hơn vi Trung Quc là vì Hà Ni gn gũi vi Bc Kinh hơn v ý thc h và Hà Ni mun gi hòa khí vi nước láng ging Trung Quc đ có môi trường hòa bình, n đnh cho phát trin.

Trong khi đó, M và Vit Nam li gp nhau ch là mun xây dng khu vc Châu Á-Thái Bình Dương n đnh và thnh vượng, ông ch ra.

"Gia hai nước ln có quan h vi Vit Nam thì Vit Nam s hc được t M hay hc được t Trung Quc nhiu hơn ? Vit Nam nhn được vin tr v khoa hc k thut ca M hay ca Trung Quc nhiu hơn ? Ai s làm cho Vit Nam phát trin ? Ai s to điu kin cho Vit Nam ct cánh ?" ông Phúc đt vn đ.

Ngoài ra, vn theo li ông, thì M không có tham vng đi vi lãnh th hay bin đo ca Vit Nam và sn sàng ngăn chn mưu đ bá quyn ca Trung Quc trong khu vc.

Nguồn : VOA, 08/09/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 221 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)