Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

03/11/2023

Nhật muốn sản xuất chất bán dẫn và khai thác đất hiếm với Việt Nam

VOA tiếng Việt

Nht Bn mong mun hp tác vi Vit Nam v sn xut cht bán dn, khai thác đt hiếm và phát trin trí tu nhân to, mt b trưởng nước này được dn li nói vi Th tướng Phm Minh Chính trong cuc gp vào chiu ngày 3/11.

dathiem1

Th tướng Phm Minh Chính tiếp B trưởng Nishimura Yasutoshi tr s Chính ph hôm 3/11 năm 2023

Ông Nishimura Yasutoshi, B trưởng Kinh tế, Thương mi và Công nghip Nht Bn, đang Vit Nam đ cùng ch trì k hp th 6 ca y ban hn hp v hp tác công nghip, thương mi và năng lượng cùng vi người tương nhim Vit Nam Nguyn Hng Diên.

Ti bui tiếp xúc vi Th tướng Chính ti tr s Chính ph, ông Yasutoshi được trang thông tin Chính ph dn li nhn mnh Nht mun hp tác vi Vit Nam trong các lĩnh vc mũi nhn và các ngành hướng ti tương lai như sn xut chíp bán dn, trí tu nhân to, đi mi sáng to, công ngh sinh hc, công nghip dược và chăm sóc sc khe

B trưởng Nht cũng mong mun hp tác vi Vit Nam kho sát, khai thác, chế biến đt hiếm cũng như các công nghip liên quan, cũng theo trang Thông tin Chính ph.

V phn mình, ông Phm Minh Chính đ ngh Nht giúp đ Vit Nam chuyn đi xanh, chuyn đi s, đi mi sáng to, phát trin công nghip công ngh cao, công nghip bán dn, công ngh sinh hc, công nghip dược, và khai thác, chế biến, sn xut các nguyên vt liu mi.

C th, ông Chính mun Nht chuyn giao công ngh, giúp vn, đào to ngun nhân lc, chia s kinh nghim đ hoàn thin th chế, nâng cao năng lc qun tr cho Vit Nam trong các lĩnh vc này.

Ngoài ra, ông cũng đ xut Nht tiếp tc m ca cho nông sn, thy sn Vit Nam, nht là hoa qu tươi vào Nht và tham gia vào kho sát, xây dng và cho vay vn đ xây dng phát trin cơ s h tng chiến lược quy mô ln như đường st cao tc Bc Nam.

Đ gim bt ri ro t th trường Trung Quc, M và các nước đng minh đang mun đưa Vit Nam vào chui cung ng cht bán dn toàn cu. Tng thng M Joe Biden đã nói v điu này khi đến thăm Vit Nam hôm 10/9.

Nht Bn hin là đi tác thương mi ln hàng th tư, nhà đu tư ln th ba và nước cung cp vin tr phát trin chính thc ln nht cho Vit Nam. Nht cũng là nước tiếp nhn lao đng Vit Nam nhiu th hai trên thế gii.

Nguồn : VOA, 03/11/2023

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 116 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)