Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

15/02/2024

Việt Nam nói đã chủ động tự sản xuất vũ khí, kể cả vũ khí chiến lược

VOA tiếng Việt

Người đng đu B Quc phòng Vit Nam nói nước này đã ch đng t sn xut vũ khí đ gim s ph thuc vào nước ngoài, bao gm c "vũ khí chiến lược mang thương hiu quc gia". Thông tin này được đưa ra trong bi cnh các cuc xung đt trên thế gii dường như đã nh hưởng đến ngun cung cp vũ khí cho đt nước vn ph thuc nhiu vào Nga.

vukhi0

B trưởng Quc phòng Vit Nam Phan Văn Giang. (Source : VNA)

"Đã tng bước ch đng, tích cc ng dng khoa hc công ngh vào nghiên cu, sa cha, ci tiến, sn xut được nhiu chng loi vũ khí mi trang b cho Quân đi, trong đó có c nhng vũ khí chiến lược", Đi tướng Phan Văn Giang, B trưởng B Quc phòng, nhn mnh trong mt cuc phng vn được đăng trênCng thông tin Chính ph hôm 12/2, khi ông tr li v công tác xây dng quân đi và thc hin các nhim v quc phòng trong năm 2023.

Người đng đu B Quc phòng Vit Nam cho biết thêm rng công tác hu cn, k thut, công nghip quc phòng, khoa hc quân s "đã đt được nhng tiến b mi rt đáng mng", vi vic "ch đng nghiên cu, sn xut thành công mt s loi nhiên liu đc chng và vt tư k thut, gim ph thuc vào đi tác nước ngoài".

Trong năm ti, công tác hu cần, k thut ca quc phòng Vit Nam đt mc tiêu "phát trin công nghip quc phòng, đ năng lc nghiên cu, thiết kế, chế to, sn xut vũ khí, trang b k thut, nht là vũ khí chiến lược mang thương hiu Vit Nam", vn li Đi tướng Giang.

Ông Giang không đưa ra chi tiết v các vũ khí chiến lược mà b quc phòng Vit Nam đang sn xut hay nhm ti.

Quân đi Vit Nam dường như chưa công khai đnh nghĩa v vũ khí chiến lược. Theo T đin Cambridge, "vũ khí chiến lược" là loi vũ khí được thiết kế đ đánh k thù t mt khong cách xa, trong khi T đin Britanica viết rng "h thng vũ khí chiến lược" là h thng vũ khí đ đánh thng vào ngun sc mnh quân s, kinh tế, hoc chính tr ca k thù, đó có th là tên la đn đo tm xa hoc các loi vũ khí ht nhân.

Cách đây gn mt tháng, hôm 16/1, Trung tướng Nguyn Mnh Hùng, Chính ủy Tng cc Công nghip Quc phòng, chobáo gii Vit Nam biết rng biết cơ quan này s tp trung u tư sn xut thành công các chng loi vũ khí, trang b, khí tài hin đi và chiến lược", trong đó hướng ti "làm ch được thiết kế, công ngh nn, công ngh lõi, tăng t l ni đa hóa".

Cũng vào tháng trước, B Quc phòng Vit Nam cho hay s t chc trin lãm quc phòng quc tế vào tháng 12 năm nay nhm "thúc đy hp tác quc phòng, chia s, tiếp nhn và chuyn giao công ngh" cũng như "m rng hp tác đu tư trong lĩnh vc công nghip quc phòng vi các nước, các đi tác quc tế".

D kiến trong trin lãm 2024 này, Binh chng Hóa hc ca B Quc phòng Vit Nam s ra mt 25 sn phm đc chng mà binh chng này nói do h "t nghiên cu, sn xut".

Vit Nam là mt trong 20 nước mua vũ khí ln nht trên thế gii trong bi cnh căng thng thường xuyên vi Trung Quc và đang tìm cách gim s ph thuc vào vũ khí ca Nga, vn là nhà cung cp thiết b quc phòng chính ca Vit Nam, theo Reuters.

Vit Nam nm trong nhóm các nước mua vũ khí nhiu nht ca Israel trong giai đon t 2018 đến 2022. Nhưng vi vic Israel có xung đt vi nhóm Hamas Gaza t tháng 10/2023, gii chuyên gia cho rng tình hình này có th nh hưởng đến ngun cung cho Vit Nam. Theo d liu ca Vin nghiên cu Hòa bình Stockholm (SIPRI), Vit Nam đng th 5 sau n Đ, Azerbaijan, Philippines và M v lượng vũ khí nhp t Israel vi tng tr giá 180 triu USD trong giai đon k trên.

Ngoài ra, cuc chiến tranh ca Nga Ukraine được cho là đã đy nhanh quyết tâm thoát khi s l thuc vào vũ khí Nga ca Vit Nam, theo các nhà quan sát. T trước đến nay, Nga vn là quc gia cung cp nhiu vũ khí nht cho Vit Nam, chiếm t 70%-80% ngun cung cho Vit Nam, theo d liu t Vin Nghiên cu Hòa bình Quc tế Stockholm (SIPRI). Cơ quan này cho biết t năm 1995 đến năm 2022, tng lượng vũ khí nhp khu ca Vit Nam đt 9,1 t USD, trong đó t Nga chiếm 7,4 t USD (khong 81,5%).

Vit Nam đng th 15 trong danh sách các nước nhp khu vũ khí hàng đu thế gii t năm 2010 đến năm 2022. Cùng vi n Đ, Trung Quc, Australia, Hàn Quc và Nht Bn, Vit Nam nm trong top 6 nước nhp khu vũ khí hàng đu khu vc Châu Á-Thái Bình Dương giai đon 2010-2022, theothông tin ca Cơ quan Thương mi Quc tế ca M (ITA).

Reuters vào tháng trước tường thut rng Vit Nam đang đy mnh xut khu các vũ khí sn xut trong nước, ch yếu các vũ khí được chế to cùng vi các đi tác nước ngoài.

Hãng tin Anh cho biết quc gia này đang sn xut vũ khí loi nh, đn dược, máy bay không người lái và xe bc thép cùng vi các loi vũ khí khác.

Nguồn : VOA, 13/02/2024

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: VOA tiếng Việt
Read 104 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)