Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Việt Nam

27/07/2018

Việt Nam mừng được là khách hàng lớn của Trung Quốc và sợ nhắc đến Cuba

VOA tiếng Việt

Vit Nam tr thành bn hàng ln nht ca Trung Quc trong khu vc (VOA, 28/07/2018)

Trung Quc cho biết Vit Nam đã vượt qua Malaysia đ tr thành đi tác thương mi ln nht ca nước này trong khu vc Đông Nam Á, theo truyn thông trong nước.

vn1

Vit Nam va tr thành đi tác thương mi ln nht ca Trung Quc trong khu vc ASEAN. Cũng trong năm nay, Trung Quc đã tr thành nhà nhp khu ln nht ca hàng hóa Vit Nam.

Ti cuc hp báo do Đi s quán Trung Quc ti Vit Nam t chc Hà Ni hôm 26/7, Tham tán thương mi H Ta Cm được trích li nói kim ngch thương mi trung bình hàng tháng gia Vit Nam và Trung Quc đã ln đu tiên trong lch s vượt qua con s 10 t USD.

Trong tháng 6 năm nay, giá tr trao đi thương mi Vit-Trung đt 11,2 t USD, cao hơn rt nhiu so vi con s 9,3 t USD giá tr trao đi thương mi gia Trung Quc và Malaysia, theo Vietnam Plus, mt n phm ca Thông Tn Xã Vit Nam.

Trong sáu tháng đu năm nay, thương mi hai chiu gia hai quc gia giáp đường biên gii này tăng 28,8% so vi cùng k năm ngoái và cao hơn mc tăng trưởng 15,5% v thương mi gia Trung Quc và Malaysia, theo VOV.

Ông H cho biết vi đà tăng trưởng như hin nay, quan h thương mi gia Trung Quc và Vit Nam s có đt phá mi trong năm 2018.

Vào tháng 2 năm nay, Trung Quc thay thế M đã tr thành nhà nhp khu ln nht các sn phm ca Vit Nam. Sau 15 năm M thng tr th trường xut khu ca quc gia Đông Nam Á này, Trung Quc đã vươn lên chiếm lĩnh v trí s 1, theo s liu thng kê ca Qu tin t Quc tế (IMF) được Bloomberg trích dn.

Tuy nhiên điu này gây ra lo ngi rng Vit Nam s càng tr nên ph thuc vào Trung Quc v mt kinh tế.

Bloomberg tng cnh báo vi kim ngch xut khu gn tương đương 100% tng sn phm quc ni (GDP) trong năm 2017, vic quá ph thuc vào mt th trường xut khu có th đt ra ri ro cho kinh tế Vit Nam. Điu này đc bit nguy him khi th trường đó là Trung Quc, theo các chuyên gia kinh tế trong nước.

Năm ngoái, vn đu tư trc tiếp (FDI) ca Trung Quc ti Vit Nam đã vượt qua con s 2,1 t USD và là mc cao nht trong lch s, theo tham tán thương mi Trung Quc.

Đi s quán Trung Quc nói s khuyến khích các doanh nghip Trung Quc ti Vit Nam đu tư.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã cnh báo v dòng vn FDI ca Trung Quc khi t vào Vit Nam.

Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Bùi Trinh được IAVN trích li nói chiến lược ca chính ph Trung Quc hin nay là khuyến khích, thúc đy các doanh nghip đu tư ra nước ngoài đ thu li, bù đp cho nhng khó khăn trong nước.

Mt nghiên cu ca Vin nghiên cu Trung Quc thuc vin Hàn lâm khoa hc xã hi Vit Nam cho biết FDI ca Trung Quc ch chú ý nhiu đến khai thác tài nguyên ca Vit Nam và kém trong chuyn giao công ngh. Theo IAVN, Trung Quc đã đu tư rt nhiu d án khai thác tài nguyên thiên nhiên tri dài t bc đến nam ca Vit Nam, trong đó ni nht là d án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Đây là mt trong nhng lo ngi ca người dân Vit Nam khi Quốc hội đưa ra d lut đc khu kinh tế trong đó cho các nhà đu tư thuê đt lên đến 99 năm và công chúng cho rng các d án đu tư s có nhà đu tư Trung Quc đng đng sau.

Trong tháng trước, nhiu cuc biu tình đã n ra khp Vit Nam và trên thế gii nơi có nhiu người Vit sinh sng đ phn đi d lut này.

*********************

Ti sao Vit Nam tránh đưa tin Cuba t b ch nghĩa cng sn ? (VOA, 27/07/2018)

Truyn thông chính thng ca Vit Nam trong nhng ngày qua đưa tin v vic Cuba thông qua d tho hiến pháp mi nhưng không đ cp đến vic quc gia cùng trong h thng đc đng này đã loi b mc tiêu xây dng ch nghĩa cng sn.

vn2

Lãnh đo ca hai quc gia cng sn Vit Nam và Cuba ký kết mt văn kin hp tác hôm 29/3/2018. Cuba trong hiến pháp mi t b xây dng ch nghĩa Cng sn nhưng truyn thông Vit Nam tránh đưa thông tin này.

Quốc hội Cuba hôm 22/7 thông qua d tho hiến pháp mi nhm thay thế hiến pháp có t thi Xô Viết. D tho mi, đang được ly ý kiến người dân Cuba, b mt điu khon trong hiến pháp năm 1976 v mc tiêu xây dng xã hi cng sn và thay vào đó ch tp trung vào xây dng xã hi ch nghĩa.

Bn tin chính thc ca Thông Tn Xã Vit Nam (TTXVN) ch đ cp v vic hiến pháp mi ca Cuba duy trì đc đim xã hi ch nghĩa trong khi các trang báo mng ln ca Vit Nam tp trung vào thông tin rng Cuba tiếp tc khng đnh vai trò lãnh đo ca Ðng Cng sn đi vi nn kinh tế nước này.

Hai nhà báo trong nước đã khng đnh vi VOA v vic báo chí trong nước và h thng tuyên giáo không đ cp đến vic Cuba không nhc ti ch nghĩa cng sn.

“Đó là mt vn đ cc k nhy cm v mt tư tưởng h ý thc h ca chính th cng sn ca Vit Nam, nhà báo đc lp Phm Chí Dũng cho VOA biết. Không cn phi cơ chế kim duyt na vì đây là mt vn đ nhy cm đến mc mà các báo t quá lâu ri, t rt nhiu năm nay đã t kim duyt chính mình. Không cn phi ban tuyên giáo Trung ương nhc nh hoc ch đo thì các báo đã phi t biết là đăng cái gì và không đăng cái gì có nghĩa là không đăng ni dung Cuba t b ch nghĩa cng sn”.

Cu nhà báo TTXVN Lưu Kha cũng cho biết rng các báo chính thng ca Vit Nam đu không đưa chi tiết Cuba b cm t xây dng xã hi cng sn được ghi trong hiến pháp trước ca h”.

“Báo chí chính thng và lãnh đo ca Cuba cũng không nói v vic này, theo ông Kha, người tng có 15 năm hc tp và làm vic ti Cuba. Và do đó, theo nguyên tc tuyên truyn ca truyn thông Vit Nam, báo chí chính thng cũng s không đưa thông tin đó.

Ch tch Quốc hội Cuba Esteban Lazo được truyn thông nhà nước dn li nói rng s thay đi trên không đng nghĩa vi vic chúng tôi t b lý tưởng ca mình. Ông cho biết Cuba ch đơn gin đã bước vào mt thi k khác sau khi Liên bang Xô Viết sp đ.

Vit Nam và Cuba là 2 trong s ít các quc gia cng sn trên thế gii có mi quan h thân thiết vi nhau.

Ch tch nước Nguyn Minh Triết trong mt chuyến thăm ti Cuba năm 2009 tng nói vi báo chí rng : Vit Nam Cu Ba, như là tri đt sinh ra, mt anh phía Đông, mt anh phía Tây, chúng ta thay nhau canh gi hòa bình cho thế gii. Cubathc thì Vit Nam ng, Vit Nam gác thì Cuba ngh.

Tuy vy, nhà báo Lưu Kha thc mc ti sao li lng tránh vic bn (Cuba) t b cm t tiến lên xã hi cng sn khi trên thc tế ai cũng biết làm gì có cái xã hi cng sn mà Karl Marx đã v ra. Ông Kha gii thích lý do trong mt đăng ti trên trang Facebook cá nhân rng mt khi còn tn ti nhng li ích ca các quc gia, mt khi mi nước còn đy ry nhng vn đ dân tc, tôn giáo, sc tc thì chng bao gi có mt thế gii đi đng mà Marx đã tưởng tượng”.

Cách đây 200 năm, Karl Marx – nhà triết hc người Đc cho ra đi ch nghĩa cng sn. Ch nghĩa này được vn dng nhiu nước trên thế gii trong đó có Vit Nam, Liên bang Xô Viết, Trung Quc và Cuba.

“Ngay chính trong ni b Đng Cng sn Vit Nam cũng cho rng mô hình cng sn còn xa vi quá và đây là thi k quá đ, v mt lý lun ca h, đ xây dng ch nghĩa xã hi tiến ti ch nghĩa cng sn”, theo ch tch Hi nhà báo đc lp Phm Chí Dũng.

Vi nhn đnh rng cái xã hi cng sn mà Marx nói còn vin vông hơn c ch nghĩa không tưởng, nhà báo Lưu Kha cho rng vy thì ct b cái cm t xã hi cng sn là đúng”.

“Lng tránh nói v s tht, mà là s tht ca mt nước khác, cũng là mt biu hin ca ch nghĩa giáo điu. Ch có chuyn gì nhy cm đây c, nếu hiu nhng ci cách ca Cuba không phi là s thay đi v lý tưởng, không nhm thay đi chế đ hin nay, không đi theo con đường tư bn ch nghĩa, mà ch là s thích nghi vi nhng thay đi ca thi đi”, theo cu nhà báo ca TTXVN.

Quay lại trang chủ
Read 556 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)