Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/11/2018

Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

RFA tiếng Việt

Cô Nguyễn Thị Phương Thủy, chủ nhiệm lớp 6.2, trường Trung học cơ sở xã Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình, quy định học sinh nói tục bị các bạn cùng lớp tát mỗi người 10 cái vào má. Nhiều vụ giáo viên đánh học sinh đã bị công luận lên án gần đây.

Nguồn : RFA, 27/11/2018

Quay lại trang chủ
Read 124 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)