Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

06/04/2019

Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm… Vì đâu nên nỗi ?

Tiếng Dân Việt Media

Nền giáo dục khủng hoảng, đạo đức suy đồi đó là hậu quả gần 3/4 thế kỷ cai trị Việt Nam của giới bạo quyền cộng sản. Tiền thuế do người dân đóng góp gần như chỉ để nuôi lực lượng lo phận sự "còn đảng còn mình". Cuộc sống bình yên của người dân bị đe dọa : bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dân đang là những vấn nạn nghiêm trọng diễn ra hàng ngày.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành xoay quanh câu hỏi : "Bạo lực học đường, ấu dâm, hiếp dâm – vì đâu nên nỗi ?".

Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Tiếng Dân Việt Media, 07/04/2019

Quay lại trang chủ
Read 186 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)