Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

17/04/2019

Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/04/1975 ?

Nguyễn Đình Ngọc

Trao đổi giữa nhà báo Nguyễn Đình Ngọc và nhà báo Trần Quang Thành.

Nền dân chủ của chế độ Việt Nam Cộng Hhòa sau 21 năm tồn tại đã bị bạo quyền cộng sản cưỡng đoạt. Từ sau 30/04/1975, người dân hai miền Nam Bắc phải sống dưới chế độ công an trị của nhà nước cộng sản độc tài – Quyền dân do một nhóm người nắm giữ - Độc lập dân tộc luôn bị kẻ thù phương Bắc đe dọa thôn tính – Cuộc sống người dân không có tự do, hạnh phúc.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề "Làm sao giải quyết nỗi uất hận 30/4/1975 ?". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Youtube PV nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 17/04/2019

Quay lại trang chủ
Read 163 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)