Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

23/05/2019

Thế nào là minh bạch thông tin ?

Tiếng Dân Việt Media

Thông tin minh bạch đúng sự thật không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là trách nhiệm, là đạo đức của người cung cấp thông tin.

Với chính sách ngu dân, bưng bít thông tin nhà nước cộng sản đã định hướng thông tin theo đường lối của đảng qua nhiều công cụ mà tiêu biểu là một hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình khổng lồ do một tổng biên tập điều hành là Ban tuyên giáo

Nhưng nhiều năm nay, do sự phát triển mạnh mẽ của các mạng xã hội, tấm màn sắt bưng bít thông tin của đảng đã bị chọc thủng. Nhiều nguồn thông tin đa chiều đã đến với người dân, góp phần tác đông tích cực đến cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ, tự do báo chí.

Từ Sài Gòn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành qua chủ đề : "Thế nào là minh bạch thông tin ?". Nội dung như sau, mời quí vị cùng nghe :

Trần Quang Thành phỏng vấn nhà báo Nguyễn Đình Ngọc

Trần Quang Thành thực hiện

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media, 23/05/2019

Quay lại trang chủ
Read 110 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)