Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

10/06/2020

Covid-19 và biểu tình : hai thách thức của Tổng thống Trump

Trần Văn Chi

Hoàng Bách trò chuyện cùng Giáo sư Trần Văn Chi

+ Bị chỉ trích về sự chậm trễ trong đối phó Covid-19, Donald Trump đổ lỗi cho Trung Quốc.

+ Tổng thống Trump rất khôn ngoan trong cách biến chiêu.

Nguồn : Hoangbach Channel, 10/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Trần Văn Chi
Read 298 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)