Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

11/06/2020

Dân Đài Loan chống phe thân Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Duyên

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Hoàng Duyên

+ Hàn Quốc Du, Thị trưởng Thành phố Cao Hùng thuộc Quốc Dân Đảng, thân Trung Quốc, ra tranh ghế Tổng thống với bà Thái Anh Văn bị thua.

+ Bây giờ ctri Thành phố trưng cầu dân ý, lật đổ Hàn Quốc Du.

+ Dân Đài Loan muốn độc lập không chấp nhận một quốc gia 2 thể chế của Trung Quốc.

Nguồn : Hoangbach Channel, 11/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hoàng Duyên
Read 394 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)