Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

12/06/2020

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Tạ Văn Tài

Hoàng Bách nói chuyện với Giáo sư Tạ Văn Tài

+ Joe Biden không có khả năng hùng biện, nói chuyện không lôi cuốn, thiếu lửa, nhưng có kinh nghiệm về chính trị, có thể ổn định xã hội, giảm chia rẻ.

+ Trump có khả năng ăn nói, có lợi điểm vì đang tại chức, nhưng cũng có nhược điểm nói thiếu thận trọng, thường thay đổi quan điểm.

Nguồn : Hoangbach Channel, 12/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Tạ Văn Tài
Read 494 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)