Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

14/06/2020

Mỹ điều Hàng không mẫu hạm đến Ấn Độ Dương

Đặng Quốc Việt

Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt

+ Mỹ điều 3 hàng không mẫu hạm tới Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nhằm gởi thông điệp cho Trung Quốc : "Quyền lợi cốt lõi cũa Mỹ ở đây"

+ Diễn đàn thượng đỉnh dân chủ ở Copenhagen đã mời nhiều nhân vật uy tín phát biểu, trong đó có : Pompeo (ngoại trưởng Mỹ), Thái Anh Văn (tổng thống Đài Loan), Joshua Wong (lãnh tụ sinh viên Hồng Kông)…

Nguồn : Hoangbach Channel, 14/06/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đặng Quốc Việt
Read 358 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)