Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

01/06/2020

Biển Đông dậy sóng

Steven Điêu

Steven Điêu, Hoàng Bách, 01/07/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Steven Điêu

+ Biển Đông là miếng mồi của các siêu cường : trục lộ giao thông hàng hải có trị giá 5.300 tỷ USD, có trữ lượng dầu và khí đốt rất lớn và nguồn hải sản lớn nhất thế giới.

+ Đông Nam Á là một nền kinh tế năng động, phát triển

+ Biển Đông là cửa ngỏ ra đại dương của Trung Quốc…

Nguồn : Hoangbach Channel, 01/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Steven Điêu
Read 585 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)