Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

04/07/2020

Thời sự quốc tế từ 28/06 đến 04/07/2020

Đặng Quốc Việt

Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách, 04/07/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Đặng Quốc Việt

+ Mừng Lễ Độc lập Hoa Kỳ 4/7/20 năm nay các tiểu bang không tổ chức lớn vì Covid 19 đang gia tăng.

+ 1/7/2020 đánh dấu Trung Quốc đã khai tử chủ thuyết "một quốc gia hai thể chế" cho Hồng Kong

+ Đây cũng là ngày Chính phủ Đài Loan lập Văn phòng Tỵ nạn chính trị giúp cho các nhà đấu tranh dân chủ Hồng Kong xin tỵ nạn tại Đài Loan.

Nguồn : Hoangbach Channel, 04/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đặng Quốc Việt, Hoàng Bách
Read 488 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)