Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

07/07/2020

Đài Loan giữa hai siêu cường Mỹ - Trung

Nguyễn Hoàng Duyên

Nguyễn Hoàng Duyên, Hoàng Bách, 07/07/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên

+ 3/7 Trump vận động tranh cử ở Mount Rushmore Đưa ra những nhân định cáo buộc cánh tả cực đoan, tìm cách xóa bỏ lịch sử.

+ Mỹ phản ứng ra sao khi Trung Quốc tấn công Đài Loan

+ Dân Đài Loan muốn gì ? Muốn giữ nguyên trạng, không chấp nhận 1 quốc gia 2 thể chế.

Nguồn : Hoangbach Channel, 07/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Hoàng Duyên
Read 625 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)