Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

08/07/2020

Những vấn nạn của nước Mỹ

Nguyễn Gia Kiểng - Đinh Xuân Quân

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách, 08/07/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Mỹ đang đứng trước nhiều vấn nạn : kỳ thị chủng tộc, phân hóa, chia rẻ Covid-19, các định chế quốc tế bị phá vở, niềm tin đồng minh bị sứt mẻ…

Nguồn : Hoangbach Channel, 08/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân
Read 287 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)