Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

09/07/2020

Tại sao người Mỹ gốc Việt ủng hộ Donald Trump ?

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách, 09/07/2020

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

+ Cử tri người Mỹ gốc Việt ủng hộ Trump 64%, trong khi tỉ lệ ủng hộ của các sắc dân Châu Á rất thấp.

+ Phải chăng kiến thức và ý thức chính trị bị giới hạn ?

+ Ủng hộ hay chống đối là chuyện bình thường trong xã hội dân chủ, nhưng tại sao hai khuynh hướng ủng hộ và chống lại bị phân hóa nặng ?

Nguồn : Hoangbach Channel, 09/07/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng
Read 413 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)