Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

27/09/2020

Tạo sợ hãi, chia rẽ sẽ giúp Trump thắng cử ?

Nguyễn Gia Kiểng - Đinh Xuân Quân

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Lần đầu tiên trong lịch sử 175 năm, Tạp chí khoa học nổi tiếng của Mỹ Scientific American tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Joe Biden.T

+ Trong khi đó tỷ phú Michael Bloomberg tuyên bố bỏ ra ít nhất 100 triệu quảng cáo giúp Biden.

+ Chiến trường bầu cử Tổng thống Mỹ Mỗi ngày thêm phần sôi nổi.

Nguồn : Hoangbach Channel, 17/09/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân
Read 424 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)