Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

30/09/2020

Ai thắng ai trong cuộc tranh luận Biden – Trump ?

Đinh Xuân Quân, Nguyễn Gia Kiểng, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Đinh Xuân Quân và Nguyễn Gia Kiểng

+ Ký giả Jake Tapper của CNN đánh giá về cuộc tranh luận Biden & Trump 

+ "Đây là cuộc tranh luận tồi tệ nhất mà tôi chưa từng thấy, thậm chí không phải là một cuộc tranh luận. Đó là nỗi nhục. Trump phá vở mọi quy tắc, tìm cách lấn át đối thủ.

Nguồn : Hoangbach Channel, 30/09/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 320 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)