Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

28/04/2017

Vai trò quan trọng của tổ chức và sự hình thành ý kiến

Phạm Vũ Mai

Phạm Vũ Mai thực hiện

Nguồn : Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Quay lại trang chủ
Read 752 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)