Thông Luận

Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên

Published in

Video

28/10/2020

Nếu Tổng thống Trump thất cử, điều gì sẽ xảy ra ?

Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Tổng thống Trump đã từng nói nếu ông thất c tđây là cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử.

+ Vậy điều gì sxảy ra khi ông không giao quyền ?

Nguồn : Hoangbach Channel, 28/10/2020

Quay lại trang chủ

Additional Info

  • Author: Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách
Read 805 times

Viết bình luận

Phải xác tín nội dung bài viết đáp ứng tất cả những yêu cầu của thông tin được đánh dấu bằng ký hiệu (*)